Miercurea Ciuc http://www.miercureaciuc.ro/ Mon, 24 Apr 2017 22:16:08 EEST . Miercurea Ciuc http://www.miercureaciuc.ro/ http://www.miercureaciuc.ro/images/favicon.ico 16 16 . CUPA PRIMĂVERII – CONCURS DE ÎNOT PENTRU COPII http://www.miercureaciuc.ro/ro/h/2/2095/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Municipiul Miercurea Ciuc &icirc;n colaborare cu Clubul A.S. 4Seasons Miercurea Ciuc organizează &icirc;n data de 9 aprilie 2017, duminică de la ora 10.00 concursul de &icirc;not &bdquo;Cupa Primăverii&rdquo; la bazinul de &icirc;not &bdquo;Cs&iacute;ki Csobban&oacute;&rdquo; din Miercurea Ciuc.</span></p> IT/Tech Mon, 03 Apr 2017 00:00:00 +0200 CONCURS DE SCHII ALPIN – CUPA cSÍk http://www.miercureaciuc.ro/ro/h/2/2088/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Municipiul Miercurea Ciuc organizează pentru prima dată şi cu intenţia de a forma o tradiţie &icirc;n acest sens, concursul de schii alpin Cupa cS&Iacute;k pentru amatori.</span></p> IT/Tech Thu, 16 Mar 2017 00:00:00 +0200 MANIFESTĂRI DEDICATE ZILEI DE 15 MARTIE http://www.miercureaciuc.ro/ro/h/2/2086/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Ziua naţională a maghiarilor de pretutindeni va fi comemorată &icirc;n Municipiul Miercurea Ciuc după următorul program:</span></p> IT/Tech Tue, 14 Mar 2017 00:00:00 +0200 15 MARTIE – ZI LIBERĂ http://www.miercureaciuc.ro/ro/h/2/2085/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Primăria Municipiului Miercurea Ciuc aduce la cunoştinţa locuitorilor că ziua de <strong>15 martie este zi liberă</strong>, Primăria nu va avea program de lucru cu publicul.</span></p> IT/Tech Tue, 14 Mar 2017 00:00:00 +0200 DECLARAȚIE http://www.miercureaciuc.ro/ro/h/2/2073/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc a luat act cu indignare de afirmațiile recente ale președintelui Rom&acirc;niei, domnul Klaus Johannis potrivit căreia &icirc;nsuși faptul că d&acirc;nsul &ndash; ca etnic german &ndash; a devenit președintele Rom&acirc;niei, demonstrează că problemele legate de drepturile minorităților ar fi rezolvate.</span></p> IT/Tech Fri, 24 Feb 2017 00:00:00 +0200 REPARTIZAREA LOCUINȚELOR ANL http://www.miercureaciuc.ro/ro/h/2/2069/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Municipiul Miercurea Ciuc anunţă cei interesaţi că &icirc;n perioada 20 februarie &ndash; 10 martie 2017 se depun dosarele &icirc;mpreună cu documentele justificative &icirc;n vederea &icirc;nscrierii pe lista de prioritate a locuinţelor destinate &icirc;nchirierii pentru tineri, construite de A.N.L.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">Dosarul de &icirc;nscriere se va depune la Biroul de evidenţă a patrimoniului, camera nr.103 de luni p&acirc;nă vineri &icirc;ntre orele 9.00 și 13.00.</span></p> IT/Tech Wed, 15 Feb 2017 00:00:00 +0200 ÎNTÂLNIRE TEMATICĂ PRIVIND CONCURSURILE DE PROIECTE http://www.miercureaciuc.ro/ro/h/2/2067/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Organizaţiile, asociaţiile și fundaţiile non-guvernamentale, respectiv structurile sportive de drept privat fără scop lucrativ din Miercurea Ciuc și &icirc;n anul 2017 pot solicita finanţare pentru programele <em>culturale</em>, <em>de tineret, organizarea</em> <em>zilelor instituţiilor de &icirc;nvăţăm&acirc;nt, </em>respectiv<em> evenimente şi &icirc;ntreceri sportive </em>numai<em> </em>&icirc;n sistem de concurs de proiecte.</span></p> IT/Tech Tue, 14 Feb 2017 00:00:00 +0200 ÎNCASAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE DATORATE PE ANUL FISCAL 2017 http://www.miercureaciuc.ro/ro/h/2/2059/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">&Icirc;n privința impozitelor și taxelor locale, Municipiul Miercurea Ciuc aduce la cunoştinţa contribuabililor, că &Icirc;ncasarea Obligațiilor De Plată Reprezent&acirc;nd Impozite Și Taxe Locale Datorate Pe Anul Fiscal 2017,<strong> </strong>se va efectua &icirc;ncep&acirc;nd cu data de 9 ianuarie 2017.</span></p> IT/Tech Thu, 05 Jan 2017 00:00:00 +0200 PROGRAMUL CASIERIEI http://www.miercureaciuc.ro/ro/h/2/2051/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Serviciul Impozite, taxe și alte venituri din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea Ciuc aduce la cunoștința contribuabililor, că &icirc;n data de <strong>30 decembrie 2016</strong> <strong>casieria instituției va fi deschisă p&acirc;nă la ora 9.00. </strong></span></p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Thu, 29 Dec 2016 00:00:00 +0200 STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ – PE ORDINEA DE ZI http://www.miercureaciuc.ro/ro/h/2/2049/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">&Icirc;n cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local din luna ianuarie 2017 va fi propusă spre dezbatere și aprobare Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Miercurea Ciuc.</span></p> IT/Tech Thu, 29 Dec 2016 00:00:00 +0200 INFORMAȚII UTILE PRIVIND UNELE OBLIGAȚII FISCALE http://www.miercureaciuc.ro/ro/h/2/2046/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Serviciul Impozite, taxe și alte venituri din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea Ciuc dorește să atragă atenția locuitorilor asupra unor obligații fiscale, respectiv termene de executare ale obligațiilor de declarare aferente anului 2017.</span></p> IT/Tech Thu, 22 Dec 2016 00:00:00 +0200 LISTA BENEFICIARILOR AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE - 2016-2017 http://www.miercureaciuc.ro/ro/h/2/2044/index &nbsp;&nbsp; IT/Tech Thu, 22 Dec 2016 00:00:00 +0200 CONCURS DE ÎNOT CU OCAZIA CRĂCINULUI http://www.miercureaciuc.ro/ro/h/2/2042/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">S&acirc;mbătă, 17 decembrie &icirc;ncă de la primele ore ale dimineţii, piscina de &icirc;not Cs&iacute;ki Csobban&oacute; s-a umplut iar de copii şi suporterii lor cu ocazia concursului de &icirc;not de Crăciun, la care s-au &icirc;nscris 125 de participanţi.</span></p> IT/Tech Tue, 20 Dec 2016 00:00:00 +0200 INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND ALEGERILE PARLAMENTARE 2016 http://www.miercureaciuc.ro/ro/h/2/2035/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;"><strong>Programul Serviciului public comunitar local de evidenţă&nbsp; a persoanelor &icirc;n perioada alegerilor parlamentare </strong></span></p> <p><span style="font-size: 12px;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12px;">Av&acirc;nd &icirc;n vedere alegerile parlamentare, organizate &icirc;n data de 11 decembrie 2016, Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea Ciuc aduce la cunoştinţa locuitorilor că, pe data de<strong> 10 decembrie, s&acirc;mbătă </strong>&icirc;ntre orele<strong> 8.00&ndash;16.00 </strong>şi<strong> 11 decembrie, duminică </strong>&icirc;ntre orele<strong> 7.00&ndash;21.00</strong> va sta la dispoziţia cetăţenilor, care doresc să-şi schimbe actele de identitate expirate.</span></p> IT/Tech Thu, 08 Dec 2016 00:00:00 +0200 ZI LIBERE http://www.miercureaciuc.ro/ro/h/2/2031/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Conform Hotăr&acirc;rii Guvernului nr. 871 / 2016 ziua de vineri, <strong>2 decembrie</strong> 2016 va fi zi liberă pentru salariații din sectorul public după cele două zile nelucrătoare de sărbătoare legală, de <strong>30 noiembrie</strong> (Sf&acirc;ntul Andrei) și <strong>1 decembrie</strong> (Ziua Națională a Rom&acirc;niei).</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">&Icirc;n zilele sus menționate Primăria Municipiului Miercurea Ciuc nu va avea program cu publicul.</span></p> IT/Tech Tue, 29 Nov 2016 00:00:00 +0200 SCHIMBAREA CĂRŢILOR DE IDENTITATE EXPIRATE http://www.miercureaciuc.ro/ro/h/2/2001/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">&Icirc;n vederea derulării optime a alegerilor parlamentare din decembrie a.c., Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriei Miercurea Ciuc atrage atenţia cetăţenilor care au dreptul la vot, să verifice valabilitatea actelor de care dispun.</span></p> IT/Tech Mon, 07 Nov 2016 00:00:00 +0200 LISTA DE REPARTIZARE PENTRU ACORDAREA LOCUINȚEI ANL http://www.miercureaciuc.ro/ro/h/2/2009/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Comisia socială de analiză după soluţionarea contestaţiilor a &icirc;ntocmit lista de repartizare pentru acordarea locuinței ANL.</span></p> IT/Tech Mon, 24 Oct 2016 00:00:00 +0200 LISTA DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUINȚEI ANL http://www.miercureaciuc.ro/ro/h/2/1998/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">După data limită de depunere a dosarelor de către solicitanţii de locuinţe, comisia socială de analiză a procedat la studierea dosarelor pe baza Criteriilor - cadru pentru stabilirea&nbsp; ordinii de prioritate &icirc;n soluţionarea cererilor de locuinţe şi &icirc;n repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate &icirc;nchirierii, aprobat prin Hotăr&acirc;rea nr. 165 / 2016.</span></p> IT/Tech Thu, 06 Oct 2016 00:00:00 +0200 PARTENERIAT ÎNTRE PRIMĂRIA MIERCUREA CIUC ȘI FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE NATAȚIE http://www.miercureaciuc.ro/ro/h/2/1990/index &nbsp;<p style="margin-bottom: 0in;" lang="hu-HU"><span style="font-size: 12px;">Preşedinta Federaţiei Rom&acirc;ne de Nataţie, Camelia Potec, a avut <span lang="ro-RO">vineri, 23 septembrie</span>, o &icirc;nt&acirc;lnire cu conducerea Primăriei Miercurea Ciuc, &icirc;n cadrul căreia s-a discutat despre o colaborare &icirc;ntre cele două instituţii &icirc;n vederea omologării bazinului acoperit din municipiu, astfel &icirc;nc&acirc;t acesta să poată găzdui competiţii de &icirc;not.</span></p> IT/Tech Mon, 26 Sep 2016 00:00:00 +0200 COMUNICAT http://www.miercureaciuc.ro/ro/h/2/1985/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Municipiul Miercurea Ciuc anunţă cei interesaţi că p&acirc;nă la data de 16 septembrie se depun dosarele &icirc;mpreună cu documentele justificative &icirc;n vederea &icirc;nscrierii pe lista de prioritate a locuinţelor destinate &icirc;nchirierii pentru tineri, construite de A.N.L.</span></p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Thu, 08 Sep 2016 00:00:00 +0200