ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII

REŢEA PENTRU ANTREPRENORIATE SOCIALE DE SUCCES

Proiect internaţional pentru localităţi înfrăţite


Ţelul primordial al proiectului iniţiat de oraşul Gyula (Ungaria) pentru perioada 2017-2018 este de a conştientiza un public cât mai larg asupra rolului antreprenoriatelor cu activitate socială, de a oferii informaţii având caracter local şi european despre funcţionarea acestor organizaţii.

Un deziderat de importanţă majoră este ca direcţiile organizaţiilor cu o activitate de acest gen să intre în interacţiune cu alte antreprenoriate sociale care funcţionează în alte oraşe/localităţi sau state ale Europei să aibă un schimb de experienţe activ şi viabil în selectarea şi emularea celor mai fezabile modalităţi de funcţionare, să formeze şi să modeleze relaţii de parteneriat şi relaţii de tip afaceri. Acest schimb de experienţe şi relaţionare sporită în mod calitativ se întrevede în cadrul sistemului de localităţi înfrăţite. Un al obiectiv este facilitarea fluxului de informaţii privind activitatea, structura organizaţiilor de antreprenoriat social către participanţii activi ai mediului social local, ca astfel aceştia – la rândul lor – să poată re-calaniza aceste informaţii pertinente către mediul în care îşi desfăşoară activitatea. Astfel aceşti participanţi ai mediului social devin la rândul lor multiplicatori ai cunoştinţelor de profil diseminate.

Obiectivul pe termen scurt este pornirea dialogului dintre antreprenoriatele sociale locale, organizaţiile non-guvernamentale (ONG-uri), diferitele organizaţii sociale şi administraţiile locale în toate tematicile privind posibilităţile de dezvoltare ale economiei sociale. Prin acest deziderat se urmăreşte creşterea motivaţiei pentru concetăţenii locali ca aceştia să iniţieze noi şi noi antreprenoriate cu activitate de tip social, să pornească proiecte noi, iar factorii economici locali să intre în posesia informaţiilor privind activitatea antreprenoriatelor sociale, a funcţionării modelelor şi bunelor practici internaţionale în acest sens.

 

Pe termen lung – datorită proiectului prezent – se întrevede întărirea relaţiilor intre localităţi în general şi între localităţile înfrăţite în special, iar prin lansarea şi menţinerea întrevederilor de lucru se prevede intensificarea dialogului intercultural, creşterea nivelului de implicare şi interconexiune a diferitelor reţele de organizaţii cu activitate socială. Totodată se urmăreşte ca pe termen lung proiectul să dea roade în privinţa ridicării nivelului de cunoştinţe a cetăţenilor în ceea ce priveşte activitatea acestor antreprenoriate, să fie intărite procesele decizionale ale UE, prin urmare să devină mai viguroasă şi încrederea faţă de politicile specifice/de resort ale UE, democraţiile locale să aibă câştig net şi să se reducă distanţa sceptică dintre cetăţeni şi factorii politici, sau factorii decizionali.

 

Parteneri ai proiectului:

Budrio (Italia), Covasna (România), Arad (România) şi Komárom (Slovacia)

Participanţii conferinţei la finalul/la încheierea proiectului: reprezentanţii tuturor localităţilor partenere şi înfrăţite ale oraşului Gyula: Ditzingen (Germania), Wagrowiec (Polonia), Nagybecskerek (Serbia), Budrio (Italia), Arad, Covasna, Miercurea Ciuc (România) şi Komárom (Slovacia).

 

Locaţiile şi datele diferitelor evenimente:

Evenimentele sunt publice.

Budrio, septembrie 2017, perioada 15–16–17. – Tematicile conferinţei: rolul antreprenoriatelor cu activitate socială în crearea comunităţilor sustenabile şi receptive – „Comunităţi sustenabile”.

Arad, decembrie 2017, perioada 7–8. – Tematicile conferinţei: comunităţi locale şi avuţie/avere socială – „Învăţământul şi avuţia/averea socială”.

Komárom, martie 2018, perioada 2–3–4. Tematicile conferinţei: antreprenoriate locale cu profil social, comunitate locală receptivă/primitoare, modele locale, sustenabilitatea cotidiană - „În ce mod funţionează metodele de PR şi marketing în economia socială?

Kovászna, aprilie 2018, perioada 13–15. Tematicile conferinţei: avuţie/bogăţie socială, reglementări legale, posibilităţi şi cadu de activitate. „Bogăţia socială, reglementări legale, posibilităţi şi cadu de activitate”.

 

Gyula, mai 2018, perioada 11–13. – Conferinţa de închidere a proiectului.

 

Angajamentele proiectului:

  • organizarea şi desfăşurarea evenimentelor internaţionale
  • asigurarea accesului liber al presei, organizarea evenimentelor de presă
  • campanie Facebook (Facebook.com/SEECNET)
  • crearea de eveniment Youtube
  • aplicaţie pentru smartphone (SEECNET)

 

Datele principale ale proiectului:

Programul „O Europă pentru cetăţeni – Reţea pentru succesul antreprenoriatelor sociale”

Numărul proiectului: 582706-CITIZ-1-2016-2-HU-CITIZ-NT

Entitatea care anunţă proiectul: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură.

Forma subvenţionării: nerambursabilă

Perioada de implementare a proiectului: 2017. 01. 01 – 2018. 12. 31.

Beneficiar: administraţia locală a oraşului Gyula

Suma obţinută prin proiect: 132.500 €

Tările participante: Ungaria, România, Germania, Slovacia, Serbia, Italia şi Polonia.

 

Lista participantilor prezenti la evenimentele organizate in cadrul proiectului

[înapoi]

Ofertă de programe

IAN HENRIC AL IV-LEA – spectacolul Teatrului Maghiar de Stat Csíky Gergely
24
IAN TERMINATOR: DARK FATE – proiecţie de film
15
DEC AREST – proiecţie de film
13
DEC LA GOMERA – proiecţie de film
13
DEC MO – proiecţie de film
12

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO