ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII

Comunicatul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

Având în vedere intrarea în vigoare a OUG nr. 99/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 876/13.IX.2021, prin raportare la prevederile art. II din acest act normativ prin care se modifică şi completează art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici retrage anunţurile de concurs, publicate în perioada 14.09.2021-15.09.2021, pentru concursurile de ocupare a unor funcţii publice vacante/temporar vacante organizate de autorităţile şi instituţiile publice din Anexă.

Reiterăm faptul că Agenţia a solicitat Ministerului Justiţiei şi Consiliului Legislativ comunicarea unui punct de vedere referitor la aplicabilitatea prevederilor art. II din OUG nr. 99/2021 raportat la dispoziţiile art. V din OG nr. 17/2021.

Astfel, Agenţia va aduce la cunoştinţă cu celeritate punctul de vedere al autorităţilor competente, iar în situaţia în care acesta va fi formulat în sensul organizării concursurilor, procedurile de concurs vor fi reluate, în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice.

CONCURS – muncitor calificat, adăpost de noapte

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 6 octombrie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată:

 

–        1 post de muncitor calificat/instalator tr. II post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată la Direcţia de asistenţă socială - Adăpost de noapte

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 05 octombrie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă nedeterminată:

 

–        1 post de referent tr. II, post vacant, contractual pe perioadă nedeterminată la Direcţia floricolă, spaţii verzi, baze sportive, întreţinere, transport şi piaţă

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

CONCURS – Proiecte

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 23 septembrie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă determinată:

 

-1 post de Consilier II post temporar vacant, contractual pe perioadă determinată la Compartiment proiecte.

-1 post de Consilier debutant post temporar vacant, contractual pe perioadă determinată la Compartiment proiecte.

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului – consilier II

Fişa postului – consilier debutant

Rezultatul selectării dosarelor


CONCURS – Inspector de specialitate – Cultură

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 30 septembrie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă nedeterminată:

 

– 1 post Inspector de specialitate II la Biroul de comunicare publică, cultural, tineret, sport, Csíkinfo şi Csíki Mozi în cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Miercurea-Ciuc, post vacant, contractul de execuţie, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

CONCURS - educator puericultor, îngrijitor (Centrul social de educaţie antepreşcolară)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 29 septembrie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următoarelor posturi contractuale vacante:

 

 • 2 (două) posturi de educator puericultor  la  Centru social de educaţie antepreşcolară – Direcţia de asistenţă socială

 

 • 1 (un) post de îngrijitor la Centru social de educaţie antepreşcolară – Direcţia de asistenţă socială.

 

Anunţ

Bibliografie (educator puericultor)

Bibliografie (îngrijitor)

Atribuţiile postului (educator puericultor)

Atribuţiile postului (îngrijitor)

CONCURS - educator puericultor (Centrul social de educaţie antepreşcolară)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 15 septembrie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă determinată al următorului post vacant contractual:

 

 • educator puericultor la Centrul social de educaţie antepreşcolară.

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

Selectarea dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final

CONCURS - mediator sanitar (Direcţia de asistenţă socială)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 20 septembrie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă nedeterminată:

 

 • mediator sanitar (instructor de educaţie) la Direcţia de asistenţă socială (structura Asistenţă medicală comunitară).

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

CONCURS - muncitor calificat (Direcţia floricolă, spaţii verzi)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 17 septembrie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea următorului post contractual, pe perioadă nedeterminată:

 

 • muncitor calificat, mecanizator la Secţia de utilaj, floricolă, spaţii verzi, baze sportive din cadrul Direcţiei floricole, spaţii verzi, baze sportive, întreţinere, transport şi piaţă.

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţii

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

CONCURS – Psiholog

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 14 septembrie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă nedeterminată:

 

- 1 post de Psiholog grad profesional specialist, post vacant, contractual,
pe perioadă nedeterminată la Direcţia de asistenţă socială –
Compartiment intervenţie în situaţii de urgenţă, de abuz, prevenire marginalizare socială, incluziune şi protecţia copilului.

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţii

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - asistent social (Direcţia de asistenţă socială)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 10 septembrie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată:

 

 • asistent social – grad profesional debutant – la Direcţia de asistenţă socială (Compartiment intervenţie în situaţii de urgenţă, de abuz, prevenire marginalizare socială, incluziune şi protecţia copilului)
 • asistent social – grad profesional debutant – la Direcţia de asistenţă socială (Asistenţă la domiciliu a bătrânilor şi bolnavilor, servicii comunitare)

 

Anunţ

Bibliografie (Compartiment intervenţie în situaţii de urgenţă, de abuz, prevenire marginalizare socială, incluziune şi protecţia copilului)

Bibliografie (Asistenţă la domiciliu a bătrânilor şi bolnavilor, servicii comunitare)

Atribuţiile postului (Compartiment intervenţie în situaţii de urgenţă, de abuz, prevenire marginalizare socială, incluziune şi protecţia copilului)

Atribuţiile postului (Asistenţă la domiciliu a bătrânilor şi bolnavilor, servicii comunitare)

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultat final

CONCURS DE PROMOVARE – Serviciul cultural

Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc organizează concurs de promovare în data de 3 septembrie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de conducere:

              

Şef serviciu, grad I,

la Serviciul cultural, de învăţământ, sport şi tineret, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final

CONCURS DE PROMOVARE – Serviciul juridic

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs de promovare în data de 2 august 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de conducere:

           

 

Şef serviciu, grad I, la Serviciul juridic, contencios administrativ şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului


CONCURS – Director executiv (Poliţia locală)

Municipiului Miercurea-Ciuc cu sediul în P-ţa Cetăţii nr. 1, judeţul Harghita organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice locale de conducere vacantă, de Director executiv – grad I, pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână – din cadrul Poliţiei locale a Municipiului Miercurea-Ciuc, instituţie de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc.

Anunţ

Formular de înscriere

Adeverinţă angajator – model

Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere (Director executiv) la Poliţia Locală a Municipiului Miercurea-Ciuc aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 171/2021 privind modificarea HCL nr. 271/2019 privind stabilirea criteriilor de participare şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere (Director executiv) la Poliţia locală a Municipiului Miercurea-Ciuc;

Bibliografia şi tematica

Fişa postului

Erata

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul testului de raţionament logic

Rezultatul probei practice (sport)

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultat final

CONCURS - consilier (Biroul de dezvoltare economică şi digitalizare)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 19 august 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următorul post contractual pe perioadă nedeterminată:

 

 • consilier – debutant – la Biroul dezvoltare economică şi digitalizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Miercurea-Ciuc.

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - fochist (Direcţia de asistenţă socială)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 13 august 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea următorul post contractual pe perioadă nedeterminată:

 

 • fochist la Direcţia de asistenţă socială – Centru social – Adăpost de noapte.

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - referent (Direcţia de asistenţă socială)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 11 august 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următorul post contractual pe perioadă nedeterminată:

 

 • referent – tr. IA – la Direcţia de asistenţă socială – Centru social – Cantină de ajutor social

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - consilier (Serviciul de urbanism)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 18 august 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor 2 (două) funcţii publice de execuţie:

           

 • consilier – clasa I. grad profesional asistent la Compartiment de strategie şi reglementări urbanism,  

 

 • consilier – clasa I. grad profesional asistent la Compartiment gestiune urbană.

 

Anunţ

Bibliografie – la Compartiment de strategie şi reglementări urbanism
Bibliografie –  la Compartiment gestiune urbană

Fişa postului – la Compartiment de strategie şi reglementări urbanism
Fişa postului –  la Compartiment gestiune urbană

Rezultatul selectării dosarelor

CONCURS – consilier – grad profesional principal

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 17 august 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor 2 (două) funcţii publice de execuţie:

 • consilier, clasa I. grad profesional principal la Compartiment de strategie şi reglementări urbanism;
 • consilier, clasa I. grad profesional principal la Compartiment gestiune urbană;


Anunţ

Bibliografie – la Compartiment de strategie şi reglementări urbanism
Bibliografie –  la Compartiment gestiune urbană

Fişa postului – la Compartiment de strategie şi reglementări urbanism
Fişa postului –  la Compartiment gestiune urbană

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - consilier (Serviciul de urbanism)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 16 august 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor 2 (două) funcţii publice de execuţie:

           

 • consilier – clasa I. grad profesional superior la Compartiment de strategie şi reglementări urbanism
 • consilier – clasa I. grad profesional superior la Compartiment gestiune urbană

 

Anunţ

Bibliografie (Compartiment de strategie şi reglementări urbanism)

Bibliografie (Compartiment gestiune urbană)

Fişa postului (Compartiment de strategie şi reglementări urbanism)

Fişa postului (Compartiment gestiune urbană)

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - şofer (Direcţia de asistenţă socială)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 5 august 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea următorul post contractual pe perioadă nedeterminată:

 

 • şofer – tr. I –  la Direcţia de asistenţă socială – Centru social – Cantină de ajutor social

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - muncitor calificat (Adăpost de noapte)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 26 iulie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă nedeterminată:

 

 • muncitor calificat – tr. II post vacant, contractual – la Direcţia de asistenţă socială – Centru social – Adăpost de noapte.

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul selectării dosarelor după contestaţie

CONCURS – asistent social

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 21 iulie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată:

 • 1 post de asistent social grad profesional debutant post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată la Direcţia de asistenţă socială (Compartiment intervenţie în situaţii de urgenţă, de abuz, prevenire marginalizare socială, incluziune şi protecţia copilului);

 • 1 post de asistent social grad profesional debutant post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată la Direcţia de asistenţă socială (Asistenţă la domiciliu a bătrânilor şi bolnavilor, servicii comunitare);


Anunţ

 Bibliogradfie (Compartiment intervenţie în situaţii de urgenţă, de abuz, prevenire marginalizare socială, incluziune şi protecţia copilului)

Bibliogradfie (Asistenţă la domiciliu a bătrânilor şi bolnavilor, servicii comunitare)

Fişa postului (Compartiment intervenţie în situaţii de urgenţă, de abuz, prevenire marginalizare socială, incluziune şi protecţia copilului)

Fişa postului (Asistenţă la domiciliu a bătrânilor şi bolnavilor, servicii comunitare)


CONCURS - consilier (Compartimentul de evidenţă)

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 19 iulie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

           

 • consilier – clasa I. grad profesional superior – la Compartimentul de evidenţă, informare şi ghişeu unic.


Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

CONCURS – consilier, Compartiment proiecte

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 05 iulie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă nedeterminată:

 • consilier IA post temporar vacant, contractual pe perioadă determinată la Direcţia Proiecte cu Finanţare Nerambursabilă – Compartiment proiecte;


Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

CONCURS - consilier (Compartimentul programe, proiecte comunitare şi învăţământ)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 9 iulie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

           

 • consilier – clasa I. grad profesional superiorla Compartimentul programe, proiecte comunitare şi învăţământ 

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului


CONCURS - consilier (Biroul financiar-contabil )

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 13 iulie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:        


 • consilier – clasa I. grad profesional principal – la Biroul financiar-contabil

 

Anunţ

Bibliografie

Principalele atribuţii ale postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - consilier (Birou de comunicare publică, cultural, tineret, sport Csík-Info şi Csíki Mozi)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 17 iunie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă determinată a următoarei funcţii publice de execuţie:

           

 • consilier – clasa I. grad profesional principal – la Birou de comunicare publică, cultural, tineret, sport, Csík-Info şi Csíki Mozi

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului


CONCURS – consilier, Compartiment proiecte

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 22 iunie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă nedeterminată:

 • consilier IA post temporar vacant, contractual pe perioadă determinată la Direcţia Proiecte cu Finanţare Nerambursabilă – Compartiment proiecte;


Anunţ

 Bibliografie

Fişa postului

Notă de informare privind anularea concursului

CONCURS – inspector de specialitate

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 17 iunie 2021, ora 10:00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următoarului post contractual pe perioadă nedeterminată:

 

 • Inspector de specialitate II post vacant, contractual pe perioadă nedeterminată la Birou de comunicare publică, cultural, tineret, sport Csík-Info şi Csíki Mozi

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - asistent medical comunitar

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 14 iunie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată:

 

 • 1 post de Asistent medical comunitar grad profesional principal post vacant, contractual pe perioadă nedeterminată la Compartimentul de Asistenţă medicală comunitară în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială.
 • 2 posturi de Asistent medical comunitar posturi vacante, contractuale pe perioadă nedeterminată la Compartimentul de Asistenţă medicală comunitară în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială.

 

Anunţ

Bibliografie

Bibliografie (grad profesional principal)

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului


CONCURS - consilier, Biroul de dezvoltare economică şi digitalizare

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 8 iunie 2021, ora 10:00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea următorul post contractual pe perioadă nedeterminată:

 

 • 1 post de consilier IA post vacant, contractual pe perioadă nedeterminată la Biroul de dezvoltare economică şi digitalizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS – Şef birou, Biroul dezvoltare economică şi digitalizare

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 07 iunie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următorul post contractual pe perioadă nedeterminată:

 • 1 post de Şef birou post vacant, contractual pe perioadă nedeterminată la Biroul dezvoltare economică şi digitalizare, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Miercurea-Ciuc


Anunţ

 Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului


EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL (funcţionari publici)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează examen de promovare în grad profesional pentru funcţionari publici din cadrul instituţiei, în data de 3 iunie 2021, orele 10,00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1.

 

Anunţ

Bibliografie (Serviciul Impozite, Taxe şi alte Venituri)

Bibliografie (Stare civilă)

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL (personal contractual)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează examen de promovare în grad şi în trepte profesionale pentru personalul contractual din cadrul instituţiei, în data de 17 mai 2021, orele 10,00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1.

 

Anunţ

Bibliografie (şef formaţie)

Bibliografie (muncitor calificat, mecanic)

Bibliografie (muncitor calificat, floricol)

Bibliografie (zidar-zugrav)

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului


EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ

Potrivit prevederilor legale în vigoare, Municipiul Miercurea Ciuc organizează examen de promovare în clasă pentru personalul contractual şi pentru funcţionari publici din cadrul instituţiei, în data de 20 mai 2021, orele 10,00, la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1.

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului


EXAMEN DE PROMOVARE

Municipiul Miercurea Ciuc organizează examen de promovare în funcţie de conducere, în data de 27 mai 2021, ora 10,00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următorul post contractual pe perioadă nedeterminată:

 

 • 1 post de Director executiv, post contractual vacant la Direcţia floricolă, spaţii verzi, baze sportive, întreţinere, transport şi piaţă

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului


CONCURS – paznic, Adăpost de noapte

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 24 mai 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următorul post contractual pe perioadă nedeterminată:

 

 • 1 post de paznic tr. I  post vacant, contractual pe perioadă nedeterminată la Direcţia de asistenţă socială – Serviciul de organizare a asistenţei sociale prin unităţi specifice – Adăpost de noapte

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului


CONCURS - consilier, Direcţia de asistenţă socială

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 27 aprilie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă determinată a următoarei funcţii publice de execuţie:

           

 • consilier, clasa I. grad profesional principal la Compartimentul de intervenţie în situaţii de urgenţă de abuz, prevenire marginalizare socială, incluziune şi protecţia copilului din cadrul Direcţiei de asistenţă socială

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - consilier

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 15 aprilie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă determinată a următoarei funcţii publice de execuţie:

           

 • Consilier, clasa I. grad profesional asistent la Compartimentul comercial, agricultură şi silvicultură, cadastru şi topografie

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS – îngrijitor

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 21 aprilie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următorul post contractual pe perioadă nedeterminată:

 • 1 post de îngrijitor, post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Direcţia de asistenţă socială - Serviciul social de educaţie antepreşcolară.


Anunţ

 Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului


CONCURS – consilier juridic

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 19 aprilie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

 • consilier juridic, clasa I. grad profesional principal la Compartimentul achiziţii publice


Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

CONCURS – consilier, clasa I. grad profesional superior

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 19 aprilie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

 • consilier, clasa I. grad profesional superior la Serviciul gospodărie, management energetic infrastructură şi transport local


Anunţ

 Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise


CONCURS – consilier, Biroul investiţii

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 12.04.2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

           

- consilier, clasa I. grad profesional principal la Biroul de investiţii

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului


CONCURS – consilier, Biroul investiţii

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 13 aprilie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

           

- consilier, clasa I. grad profesional superior la Biroul de investiţii

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului


CONCURS – consilier juridic, clasa I. grad profesional superior

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 29 martie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:
    

 • consilier juridic, clasa I. grad profesional superior la Compartiment evidenţă, urmărirea şi încasare a veniturilor şi de executare silită din cadrul Serviciului de impozite, taxe şi alte venituri


Anunţ

 Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultat final al concursului


CONCURS – consilier – Biroul financiar contabil

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 23 martie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă determinată a următoarei funcţii publice de execuţie:
    
    • consilier, clasa I. grad profesional principal la Biroul financiar contabil

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - la Compartiment proiecte

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 04 martie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă determinată:

    • 1 post de Consilier IA  post temporar vacant, contractual pe perioadă determinată la Compartiment proiecte;
    • 2 posturi de Consilier II posturi temporar vacante, contractuale pe perioadă determinată la Compartiment proiecte;

Anunţ

 Bibliografie

Fişa postului – IA

Fişa postului – II

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultat final al concursului

ANUNŢ – consilier la Compartimentul achiziţii publice

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 19 martie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorul funcţie publică de execuţie:
    
    • consilier achiziţii publice, clasa I. grad profesional debutant la Compartimentul achiziţii publice

Anunţ

 Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise


CONCURS – medic şcolar

Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului m.s. nr. 869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, următoarele posturi:

    • 5 ( cinci ) posturi vacante, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, de  MEDIC  SPECIALIST confirmat în specialitatea Medicină de familie cu drept de liberă practică din cadrul Serviciului public de asistenţă medicală din Municipiul Miercurea Ciuc (medic şcolar)

Anunţ

Biblografie

Informare

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS – adăpost de noapte

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 05 martie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată:

 

 • 1 post de paznic tr. I post vacant, contractual pe perioadă nedeterminată la Direcţia de asistenţă socială - Serviciul de organizare a asistenţei sociale prin unităţi specifice - Adăpost de noapte
 • 1 post de referent tr. IA post vacant, contractual pe perioadă nedeterminată la Direcţia de asistenţă socială - Serviciul de organizare a asistenţei sociale prin unităţi specifice - Adăpost de noapte

 

Anunţ

Bibliografie – paznic

Bibliografie – referent

Fişa postului – paznic

Fişa postului – referent

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului


CONCURS – muncitor calificat

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 01 martie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă nedeterminată:

    • 1 post de muncitor calificat II, post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Compartimentul situaţii de urgenţă, deservire şi pază;

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultat final al concursului


CONCURS – director executiv, poliţia locală

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 10.03.2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţie publică de conducere:

director executiv, grad I la Poliţia Locală a Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

CONCURS – Teatrul „Csíki Játékszín”

Municipiul Miercurea Ciuc, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de manager la Teatrul Municipal „Csíki Játékszín”.

 

Anunţ

Caiet de obiective - manager

Bibliografie

Regulamentul concursului

Proces verbal, Etapa I. – candidat 1

Proces verbal, Etapa I. – candidat 2

Proces verbal, Etapa I. – candidat 3

Proces verbal, Etapa II.

Proces verbal, Rezultat final


CONCURS – auditor

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 22.02.2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

auditor, clasa I. grad profesional superior la Compartiment audit intern

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului


CONCURS – consilier, compartiment administraţie

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 24 februarie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorul funcţie publică de execuţie:

 • consilier, clasa I. grad profesional debutant  la  Compartimentul administraţie,  registratură şi arhivă şi monitorizarea procedurilor

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului


CONCURS – referent, SPCLEP

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 23.02.2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

referent, clasa I. grad profesional superior la Compartiment evidenţă, informare şi ghişeu unic

 

anunţ

bibliografie

fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul contestaţiei

Rezultatul final

CONCURS – consilier juridic, Compartimentul juridic

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 19.02.2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie: 

- consilier juridic, clasa I. grad profesional principal la Compartimentul juridic. 

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului


CONCURS – Compartimentul achiziţii publice, consilier juridic

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 17.02.2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

consilier juridic, clasa I. grad profesional principal la Compartimentul achiziţii publice

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

CONCURS – Serviciul de Gospodărire, consilier

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 18.02.2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

consilier, clasa I. grad profesional superior la Serviciul gospodărie, management energetic infrastructură şi transport local

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

CONCURS – consilier achiziţii publice, clasa I. grad profesional superior

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 15 februarie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

    • consilier achiziţii publice, clasa I. grad profesional superior la Compartimentul achiziţii publice

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursuluiCONCURS – consilier juridic, clasa I. grad profesional superior

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 09 februarie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

    • consilier juridic, clasa I. grad profesional superior la Compartiment evidenţă, urmărirea şi încasare a veniturilor şi de executare silită din cadrul Serviciului de impozite, taxe şi alte venituri

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului


CONCURS – consilier, clasa I. grad profesional principal

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 10 februarie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

    • consilier, clasa I. grad profesional principal la Biroul de investiţii

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului


CONCURS – consilier, clasa I. grad profesional superior

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 11 februarie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

    • consilier, clasa I. grad profesional superior la Biroul de investiţii

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului


CONCURS – consilier, clasa I. grad profesional superior

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 26 ianuarie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă determinată a următoarei funcţii publice de execuţie:

    • consilier, clasa I. grad profesional superior la Biroul de comunicare publică, cultural, tineret, sport Csík Infó şi Csíki Mozi


Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

CONCURS – consilier, clasa I. grad profesional asistent

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 26 ianuarie 2021, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă determinată a următoarei funcţii publice de execuţie:

    • consilier, clasa I. grad profesional asistent la Compartiment comercial agricultură şi silvicultură, cadastru şi topografie;

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului


CONCURS – Compartimentul proiecte (şase posturi)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 19 ianuarie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă determinată:

 • 1 post de Consilier debutant  post temporar vacant, contractual pe perioadă determinată la Compartiment proiecte.
 • 2 posturi de Consilier II posturi temporar vacante, contractuale pe perioadă determinată la Compartiment proiecte.
 • 1 post de Consilier I post temporar vacant, contractual pe perioadă determinată la Compartiment proiecte.
 • 2 posturi de Consilier IA posturi temporar vacante, contractuale pe perioadă determinată la Compartiment proiecte.

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului – consilier debutant

Fişa postului – consilier II

Fişa postului – consilier I

Fişa postului – consilier IA

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului


CONCURS – consilier, Serviciul de amenajarea teritorilui şi urbanism

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 18 decembrie 2020, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorul funcţie publică de execuţie:

 • consilier, clasa I. grad profesional superior la Serviciul de amenajarea teritorilui şi urbanism – Compartiment autorizări, recepţii şi disciplină în construcţii


Anunţ

 Bibliografie

Fişa post

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul final

CONCURS – consilier (asistent), Serviciul de amenajarea teritorilui şi urbanism

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 18 decembrie 2020, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorul funcţie publică de execuţie:

 • consilier, clasa I. grad profesional asistent la Serviciul de amenajarea teritorilui şi urbanism – Compartiment de urbanism


Anunţ

 Bibliografie

Fişa post

La concursul sus menţinut nu s-a prezentat nimeni. Concursul va fi reprogramat.

CONCURS – consilier, clasa I. grad profesional superior

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 17 decembrie 2020, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorul funcţie publică de execuţie:

 • consilier, clasa I. grad profesional superior la Serviciul impozite şi taxe, Compartiment evidenţă, urmărirea şi încasare a veniturilor şi de executare silită


Anunţ

Bibliografie

Fişa post

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final

CONCURS – consilier, clasa I. grad profesional superior

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 16 decembrie 2020, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorul funcţie publică de execuţie:

 • consilier, clasa I. grad profesional superior la Servicul impozite şi taxe, Compartiment gestionare bunuri impozabile


Anunţ 

Bibliografie

Fişa post

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei scrise după contestare

Rezultatul interviului

Rezultatul final

CONCURS – consilier, clasa I. grad profesional debutant

Municipiul Miercurea-Ciuc organizează concurs în data de 15 decembrie 2020 orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorul funcţie publică de execuţie:

 • consilier, clasa I. grad profesional debutant la Compartimentul administraţie, registratură şi arhivă şi monitorizarea procedurilor


Anunţ 

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

CONCURS – consilier, clasa I. grad profesional superior

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 10 decembrie 2020, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorul funcţie publică de execuţie:

 • consilier, clasa I. grad profesional superior la Direcţia de asistenţă socială - Compartiment interventie in situatii de urgenta de abuz, prevenire marginalizare sociala, incluziune si protectia copilului


Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final

CONCURS – consilier achiziţii publice

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 10 decembrie 2020, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorul funcţie publică de execuţie:

 • consilier achiziţii publice, clasa I. grad profesional asistent  la  Serviciul achiziţii publice şi investiţii - Compartiment achiziţii publice


Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultat final


CONCURS – referent, Biroul de investiţii

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 09 decembrie 2020, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorul funcţie publică de execuţie:

 • referent, clasa I. grad profesional superior la  Serviciul achiziţii publice şi investiţii, Biroul de investiţii


Anunţ

 Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului


CONCURS – consilier, clasa I. grad profesional superior

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 08 decembrie 2020, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorul funcţie publică de execuţie:

 • consilier, clasa I. grad profesional superior la  Serviciul achiziţii publice şi investiţii, Biroul de investiţii


Anunţ

 Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor


CONCURS – consilier – Compartiment autoritate tutelară

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 09 decembrie 2020, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorul funcţie publică de execuţie:

 • consilier, clasa I. grad profesional superior la Direcţia de asistenţă socială – Compartiment autoritate tutelară


Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultat final al concursului


CONCURS – consilier, clasa I. grad profesional debutant

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 04 decembrie 2020, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorul funcţie publică de execuţie:

 • consilier, clasa I. grad profesional debutant  la Direcţia managementul proiectelor, achiziţii publice şi investiţii - Compartimentul proiecte


Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultat final al concursului


CONCURS – consilier, clasa I. grad profesional superior

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 04 decembrie 2020, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorul funcţie publică de execuţie:

 • consilier, clasa I. grad profesional superior la Compartiment comercial, agricultură şi silvicultură, cadastru şi topografie


Anunţ 

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultat final al concursului

CONCURS – consilier, clasa I. grad profesional asistent

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 11 noiembrie 2020, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă determinată, următorul funcţie publică de execuţie:

 • consilier, clasa I. grad profesional asistent la Direcţia de asistenţă socială - Compartiment autoritate tutelară


Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

CONCURS – consilier, clasa I. grad profesional superior

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 25.11.2020, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorul funcţie publică de execuţie:
    

 • consilier, clasa I. grad profesional superior la Serviciul de gospodărie, management energetic infrastructură şi transport local


Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului


CONCURS – consilier, Direcţia de asistenţă socială

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 10 noiembrie 2020, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă determinată, următorul funcţie publică de execuţie:

 • consilier, clasa I. grad profesional asistent la Direcţia de asistenţă socială - Compartiment servicii şi beneficii sociale

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

CONCURS DE PROMOVARE – şef birou

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs de promovare în data de 24.11.2020, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţie publică de conducere:

-          şef birou, grad II la Birou de comunicare publică, cultural, tineret, sport,  Csik-Infó şi Csíki Mozi  din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc.

Condiţii de participare:

-     să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

-     să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitate, respectiv 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere de şef birou;

-     să îndeplinească condiţiile de studii, precum şi condiţiile specifice necesare ocupării funcţiei publice de conducere de şef birou;

-     studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;

-     să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin 2 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011;

-     să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele acte:

            - copia actului de identitate;

            - formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;

            - copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

            - copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea        în muncă şi, după caz, în specialitate - număr pagini;

            - cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);

            - adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

            - declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat         activităţi de poliţie politică;

            - curriculum vitae, modelul comun european; 

Data limită de depunere a dosarelor:

20 de zile de la data publicări anunţului (11.11.2020), la sediul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc din P-ţa Cetăţii nr. 1.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc, camera 139 şi la numărul de telefon 0266-315120/114.


Bibliografie

Fişa postulu

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS DE PROMOVARE – şef birou

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs de promovare în data de 24.11.2020, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţie publică de conducere:

-     şef birou, grad II la Biroul de investiţii  din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc.

Condiţii de participare:

-     să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

-     să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitate, respectiv 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere de şef birou;

-     să îndeplinească condiţiile de studii, precum şi condiţiile specifice necesare ocupării funcţiei publice de conducere de şef birou;

-     studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-    să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin 2 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011;

-     să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Dosarul de înscriere va conţine următoarele acte:

            - copia actului de identitate;

            - formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;

            - copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

            - copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate - număr pagini;

            - cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);

            - adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

            - declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

            - curriculum vitae, modelul comun european;

 

Data limită de depunere a dosarelor:

20 de zile de la data publicări anunţului (11.11.2020), la sediul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc din P-ţa Cetăţii nr. 1.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc, camera 139 şi la numărul de telefon 0266-315120

Bibliografie

Fişa postulu

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS DE PROMOVARE – şef serviciu

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs de promovare în data de 23.11.2020, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţie publică de conducere:

-          şef serviciu, grad II la Serviciul patrimoniu agricol, cadastru şi comercial din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc.

Condiţii de participare:

-     să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

-     să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitate, respectiv 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere de şef serviciu;

-     să îndeplinească condiţiile de studii, precum şi condiţiile specifice necesare ocupării funcţiei publice de conducere de şef serviciu;

-     studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-     să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin 2 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011;

-     să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele acte:

            - copia actului de identitate;

            - formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;

            - copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

            - copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea         în muncă şi, după caz, în specialitate - număr pagini;

            - cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);

            - adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

            - declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

            - curriculum vitae, modelul comun european;

Data limită de depunere a dosarelor:

20 de zile de la data publicări anunţului (10.11.2020), la sediul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc din P-ţa Cetăţii nr. 1.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc, camera 139 şi la numărul de telefon 0266-315120/ 114.

Bibliografie

Fişa postulu

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS DE PROMOVARE – şef serviciu

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs de promovare în data de 23.11.2020, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţie publică de conducere:

-          şef serviciu, grad II la Serviciul de gospodărie,management energetic infrastructură şi transport local din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc.

Condiţii de participare:

-     să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

-     să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitate, respectiv 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere de şef serviciu;

-     să îndeplinească condiţiile de studii, precum şi condiţiile specifice necesare ocupării funcţiei publice de conducere de şef servicu;

-     studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-     să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin 2 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011;

-     să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele acte:

            - copia actului de identitate;

            - formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;

            - copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

            - copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea         în muncă şi, după caz, în specialitate - număr pagini;

            - cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);

            - adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

            - declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat         activităţi de poliţie politică;

            - curriculum vitae, modelul comun european; 

Data limită de depunere a dosarelor:

20 de zile de la data publicări anunţului (10.11.2020), la sediul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc din P-ţa Cetăţii nr. 1.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc, camera 139 şi la numărul de telefon 0266-315120/114.

Bibliografie

Fişa postulu

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului


CONCURS – Compartiment proiecte

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 3 noiembrie 2020, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă determinată:

 • 2 posturi de Consilier debutant posturi temporar vacante, contractuale pe perioadă determinată la Compartiment proiecte;
 • 1 post de Consilier I post temporar vacant, contractual pe perioadă determinată la Compartiment proiecte;
 • 2 posturi de Consilier IA posturi temporar vacante, contractuale pe perioadă determinată la Compartiment proiecte;

Dosarele de înscriere pot fi trimise şi prin cale electronică la adresa de e-mail: kovacszsuzsa@szereda.ro până la data de 26 octombrie 2020.


Anunţ

 

Bibliografie – consilier debutant 1 

Fişa postconsilier debutant 1

 

Bibliografie – consilier debutant 2

Fişa postconsilier debutant 2

 

Bibliografie – consilier I

Fişa postconsilier I

 

Bibliografie – consilier IA

Fişa postconsilier IA


Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS – Centru Social

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 9 noiembrie 2020, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată:

 • 1 post de administrator tr. I,  post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Centrul Social – Cantină de ajutor  social;
 • 1 post de muncitor necalificat tr. I, post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Centrul Social – Cantină de ajutor social;
 • 1 post de îngrijitor tr. I,  post contractual vacant pe perioadă  nedeterminată la Centrul Social – Cantină de ajutor  social;
 • 1 post de asistent social gr. Prof. Debutant post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Centrul Social – Asistenţă la domiciliu a bătrânilor;
 • 1 post de îngrijitor, tr. I, post contractual vacant pe perioadă  nedeterminată la Centrul Social – Asistenţă la domiciliu a bătrânilor;

Anunţ

Bibliografie – post de administrator tr. I.
Fişa post – post de administrator tr. I.

Bibliografie – post de muncitor necalificat tr. I
Fişa post – post de muncitor necalificat tr. I

Bibliografie – post de îngrijitor tr. I
Fişa post – post de îngrijitor tr. I

Bibliografie – post de asistent social gr. Prof. Debutant
 Fişa post – post de asistent social gr. Prof. Debutant

Bibliografie – post de îngrijitor, tr. I – Centrul Social – Asistenţă la domiciliu a bătrânilor;
 Fişa post – post de îngrijitor, tr. I – Centrul Social – Asistenţă la domiciliu a bătrânilor;

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise 

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului


CONCURS – muncitor calificat

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 29 octombrie 2020, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată:

2 posturi de muncitor calificat – floricultor la Direcţia floricolă, spaţii verzi şi baze sportive;

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS – Consilier juridic debutant - Direcţia de Asis. Soc.

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 25 mai 2020, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

 - consilier juridic, clasa I. grad profesional debutant la Compartiment strategii, programe proiecte in domeniul asistenţei sociale.

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final

CONCURS – Consilier juridic - superior I.

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 21 mai 2020, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

- consilier juridic, clasa I. grad profesional superior
la Compartiment juridic.

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final

CONCURS – Consilier superior I.

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 18 mai 2020, orele 10:00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

           - consilier, clasa I. grad profesional superior la Compartiment evidenţă, urmărirea şi încasare a veniturilor şi de executare silită din cadrul Serviciului de impozite, taxe şi alte venituri

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

CONCURS – Consilier, Compartimentul proiecte

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 11 mai 2020, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:
   
• consilier, clasa I. grad profesional superior la Compartimentul proiecte

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei scrisă după contestare

CONCURS – Şef birou la Birou financiar contabil, Direcţia economică

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 27 aprilie 2020, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţie publică de conducere:

 • Şef birou la Birou financiar contabil, Direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc


Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final

CONCURS ÎN VEDEREA PROMOVĂRII ÎN GRAD PROFESIONAL

Având în vedere art. 478 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 16 şi art. 19, din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primarul municipiului Miercurea-Ciuc organizează concurs în vederea promovării în grad profesional în data de 06.04.2020 proba scrisă pentru următoarele posturi:

- consilier clasa I grad profesional principal la Compartiment autorizări, recepţii şi disciplină în construcţii /Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului
- consilier clasa I grad profesional principal la Compartimntul juridic
- consilier clasa I grad profesional superior la Compartimntul juridic
- consilier clasa I grad profesional superior la Compartiment evidenţă informare şi ghişeu unic/ Serviciul public comuniutar privind evidenţa populaţiei

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării adică de la 06.03.2020 până la data de 26.03.2020, la sediul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc.


Pot participa la examen funcţionarii publici de execuţie care indeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

- 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare şi conţine în mod obligatoriu:


    a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
    c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr.611/2008.

Termenul de depunere a dosarelor 26.03.2020 ora 12,00.  

CONCURS – muncitor calificat

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 27 martie 2020, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorul post contractual:

    • 1 post de muncitor calificat – floricultor post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Secţia de utilaj, întreţinere, floricolă, spaţii verzi, baze sportive şi cimitir


Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Proces verbal - anularea concursului

CONCURS – moaşă

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 19 martie 2020, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorul post contractual:

    • 1 post de moaşă la Serviciul public de asistenţă medicală comunitară

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultat final al concursului

CONCURS – consilier

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 26 martie 2020, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

    • consilier, clasa I. grad profesional superior la Compartiment resurse umane şi control financiar preventiv

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS – educator - puericultor

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 11 februarie 2020, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă determinată al următorul post contractual:

 – 1 post de educator – puericultor  post contractual  temporar vacant pe perioadă determinată la  Serviciul social de educaţie antepreşcolară

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei scrise

Rezultatul final al concursului

CONCURS – muncitor calificat, mecanic

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 04 februarie 2020, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată:

    • 3 posturi de muncitor calificat – Secţia de utilaj, întreţinere, floricolă, spaţii verzi, baze sportive şi cimitir
    • 1 post de muncitor calificat – mecanic – Secţia de utilaj, întreţinere, floricolă, spaţii verzi, baze sportive şi cimitir
     
Anunţ


Bibliografie – muncitor calificat

Bibliografie – muncitor calificat – mecanic


Fişa postului – muncitor calificat

Fişa postului – muncitor calificat – mecanic


Rezultatul selectării dosarelor – muncitor calificat

Rezultatul selectării dosarelor – muncitor calificat - mecanic

 

Rezultatul probei scrise – muncitor calificat

Rezultatul probei scrise – muncitor calificat - mecanic

 

Rezultatul interviului – muncitor calificat

Rezultatul interviului muncitor calificat - mecanic

 

Rezultatul final al concursului – muncitor calificat

Rezultatul final al concursuluimuncitor calificat - mecanic

CONCURS – referent, clasa III. grad profesional superior

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 31 octombrie 2019, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

- referent, clasa III. grad profesional superior la Biroul de evidenţă a patrimoniului, concesionări şi închirieri

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului   

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS – consilier

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 31 octombrie 2019, orele 13.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

- consilier, clasa I. grad profesional superior la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului;

- consilier, clasa I. grad profesional principal la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului;

- consilier, clasa I. grad profesional superior la Compartiment evidenţă informare şi ghişeu unic;

 

Anunţ

Bibliografie - consilier, clasa I. grad profesional superior la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului;

Bibliografie - consilier, clasa I. grad profesional principal la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului;

Bibliografie - consilier, clasa I. grad profesional superior la Compartiment evidenţă informare şi ghişeu unic;

 

Fişa postului - consilier, clasa I. grad profesional superior la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului;

Fişa postului - consilier, clasa I. grad profesional principal la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului;

Fişa postului - consilier, clasa I. grad profesional superior la Compartiment evidenţă informare şi ghişeu unic;

 

Rezultatul selectării dosarelor – consilier, clasa I. grad profesional superior la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului;

Rezultatul selectării dosarelor – consilier, clasa I. grad profesional principal la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului;

Rezultatul selectării dosarelor –  consilier, clasa I. grad profesional superior la Compartiment evidenţă informare şi ghişeu unic;

 

Rezultatul probei scrise – consilier, clasa I. grad profesional superior la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului;

Rezultatul probei scrise – consilier, clasa I. grad profesional principal la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului;

Rezultatul probei scrise –  consilier, clasa I. grad profesional superior la Compartiment evidenţă informare şi ghişeu unic;

 

Rezultatul interviului – consilier, clasa I. grad profesional superior la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului;

Rezultatul interviului – consilier, clasa I. grad profesional principal la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului;

Rezultatul interviului –  consilier, clasa I. grad profesional superior la Compartiment evidenţă informare şi ghişeu unic;

 

Rezultatul final al concursului – consilier, clasa I. grad profesional superior la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului;

Rezultatul final al concursului – consilier, clasa I. grad profesional principal la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului;

Rezultatul final al concursului –  consilier, clasa I. grad profesional superior la Compartiment evidenţă informare şi ghişeu unic;

CONCURS DE PROMOVARE

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs de promovare în data de 24 octombrie 2019, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţie publică de conducere:

 • Director executiv, grad I la Direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc

 

Anunţ 

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS – şef birou

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 23 octombrie 2019, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de conducere:

 • şef birou, grad I la Biroul investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

CONCURS – consilier juridic, referent, consilier

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 18 octombrie 2019, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

 • consilier juridic, clasa I. grad profesional superior la Serviciul Impozite, Taxe, şi alte Venituri;
 • referent, clasa III. grad profesional superior la Serviciul Impozite, Taxe, şi alte Venituri;
 • consilier, clasa I. grad profesional principal la Compartiment financiar - contabil şi control financiar de gestiune;

 

Anunţ

Bibliografie (1. consilier juridic, 2. referent, 3. consilier)

Fişa postului (1. consilier juridic, 2. referent, 3. consilier)

Rezultatul selectării dosarelor  (1. consilier juridic, 2. referent, 3. consilier)

Rezultatul probei scrise (1. consilier juridic, 2. referent, 3. consilier)

Rezultatul final al concursului (1. consilier juridic, 3. consilier)

Rezultatul interviului (2. referent)

Rezultatul final al concursului (2. referent)

CONCURS – consilier

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 17 octombrie 2019, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

 • consilier, clasa I. grad profesional superior la Biroul investiţii;


Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS – Referent, Maistru lumini şi sunet

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 24 septembrie 2019, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată:

 

 • 1 post de Referent, treaptă profesională I A, post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Compartimentul Csik-Info;

 • 1 post de Maistru lumini şi sunet, treaptă profesională I., post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Compartimentul Csiki Mozi;

 

Anunţ

Anulare

CONCURS – Consultant artistic

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 17 septembrie 2019, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă determinată al următorului post contractual:

 

 • 1 post de Consultant artistic, grad profesională I, post contractual vacant pe perioadă determinată la Biroul de cultură, tineret şi sport.

 

Anunţ

Anulare

CONCURS – consilier debutant

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 23 septembrie 2019, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post contractual:

 • 1 post de Consilier debutant la Serviciul managementul proiectelor din fonduri externe

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului 

Rezultatul final al concursului

CONCURS – muncitor necalificat, post de paznic

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 18 septembrie 2019, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată:

 

 • 1 post de muncitor necalificat post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la centrul social – adăpost de noapte;
 • 1 post de muncitor necalificat post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Serviciul deservire şi pază;
 • 1 post de paznic post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la centrul social – adăpost de noapte.

 

Anunţ

ANULARE

CONCURS – asistent medical

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 6 septembrie 2019, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următoarelor posturi contractuale:

 •  3 posturi contractuale de asistent medical principal la Cabinetele medicale şcolare

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS – inspector de specialitate grad I. în cadrul Biroului de cultură, tineret şi sport

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 3 septembrie 2019, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă determinată al următorul post contractual:

– 1 post de inspector de specialitate grad I. în cadrul Biroului de cultură, tineret şi sport

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS – educator - puericultor

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 1 august 2019, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă determinată al următorul post contractual:

– 1 post de educator – puericultor  post contractual  temporar vacant pe perioadă determinată la  Serviciul social de educaţie antepreşcolară


Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS – Director Executiv la Instituţia publică Poliţia Locală Miercurea Ciuc

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 06.08.2019, de la ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de conducere:

Director Executiv la Instituţia publică Poliţia Locală Miercurea Ciuc subordonată Municipiului Miercurea Ciuc.

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul final al concursului

CONCURS – Consilier (Compartimentul relaţii cu unităţile de învăţământ)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 09.07.2019, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie.

 • consilier, clasa I. grad profesional debutant la Compartimentul relaţii cu unităţile de învăţământ.

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

ANUNT concurs organizat pentru ocuparea postului de manager la Ansamblul Naţional Secuiesc Harghita

Municipiul Miercurea Ciuc, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de manager la Ansamblul Naţional Secuiesc Harghita.

 

Anunţ

Caiet de obiective

Regulamentul concursului

CONCURS - Referent (Servicul impozite, taxe şi alte venituri)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 4 aprilie 2019, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

 

 • referent (clasa III., grad profesional superior) la Servicul impozite, taxe şi alte venituri

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul soluţionării contestaţiei după reanalizarea lucrării scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - Consilier (Direcţia de asistenţă socială – Compartiment de servicii şi beneficii sociale)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 1 aprilie 2019, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

 

 • consilier (clasa I. grad profesional debutant) la Direcţia de asistenţă socială – Compartiment de servicii şi beneficii sociale

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul soluţionării contestaţiei la proba interviu

Rezultatul final al concursului


CONCURS - Consilier juridic (Biroul de investiţii)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 28 martie 2019, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post de funcţionar public de execuţie:

 

 • consilier juridic (clasa I., grad profesional principal) la Biroul de investiţii

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

CONCURS - Consilier (Compartimentul resurse umane şi salarizare)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 25 martie 2019, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

 

 • consilier (clasa I. grad profesional asistent) la Compartimentul resurse umane şi salarizare.

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - Inspector de specialitate (Serviciul de gospodărie)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 7 martie 2019, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post contractual:

  

 • inspector de specialitate (grad IA) la Serviciul de gospodărie, management energetic transport local şi administrarea drumurilor.

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

ANUNT concurs organizat pentru ocuparea postului de manager la Muzeul Secuiesc al Ciucului

Municipiul Miercurea Ciuc, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de manager la Muzeul Secuiesc al Ciucului.

Detalii

Descărcare (46.50 kB)

ANUNT concurs organizat pentru ocuparea postului de manager la Ansamblul Naţional Secuiesc Harghita

Municipiul Miercurea Ciuc, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de manager la Ansamblul Naţional Secuiesc Harghita.

Detalii

 

CONCURS - Referent (Compartimentul relaţii cu unităţiile de învăţămănt)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 14 februarie 2019, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale:

 

 •   referent grad IA la Compartimentul relaţii cu unităţiile de învăţămănt

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

CONCURS - Referent (Serviciul de gospodărie)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 14 februarie 2019, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale:

 

 • referent grad IA la Serviciul de gospodărie, management energetic, transport local şi administrarea drumurilor.

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul concursului

 

CONCURS - Referent (Contabilitate)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 4 februarie 2019, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post de funcţionar public de execuţie:

 

 • referent (clasa III., grad profesional superior) la Direcţia economică – Compartimentul financiar-contabil şi control financiar de gestiune.

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul concursului

CONCURS - Consilier juridic (Servicul impozite, taxe şi alte venituri)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 28 ianuarie 2019, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie:

 

 • consilier juridic (clasa I., grad profesional superior) la Servicul impozite, taxe şi alte venituri

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

ANULAREA PROCEDURII DE CONCURS - Referent (Compartimentul relaţii cu unităţiile de învăţămănt)

 

Primăria Municipiului Miercurea  Ciuc  anulează  procedura de recrutare a concursului anunţat pentru data de 8 ianuarie 2019, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post contractual:

 

      1 post de referent grad IA – post contractual vacant – la Compartimentul relaţii cu unităţiile de învăţămănt;

 

Scoaterea la concurs a postului de referent grad IA la Compartimentul relaţii cu unităţiile de învăţămănt va fi reluată la o dată ulterioară.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurselor umane (camera 139) sau prin telefon la numărul 0266–315 120 / 114.

CONCURS - Referent (Biroul de investiţii)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 14 ianuarie 2019, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei  funcţii publice de execuţie :

 

 • referent clasa III. grad profesional superior la Biroul de investiţii

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

CONCURS

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 8 ianuarie 2019, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale (pe perioadă nedeterminată):

 

1.  referent grad IA la Compartimentul relaţii cu unităţiile de învăţămănt;

2.  referent grad IA la Serviciul de gospodărie, management energetic, transport local şi administrarea drumurilor;

3.  consilier grad IA la Biroul de cultură, tineret şi sport.

 

Anunţ

Bibliografie (1. referent, 2. referent, 3. consilier)

Fişa postului (1. referent, 2. referent, 3. consilier)

Rezultatul selectării dosarelor (1. referent)

Rezultatul selectării dosarelor (3. consilier)

Rezultatul probei scrise (1. referent)

Rezultatul probei scrise (3. consilier)

Rezultatul interviului (3. consilier)

Rezultatul concursului (3. consilier)

EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

 

Anunţ

Bibliografie

CONCURS - Educator puericultor (Grădiniţa Cimbora)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 4 decembrie 2018, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă determinată al următorului post contractual:

 

 • 1 post de educator puericultor la Serviciul social de educaţie antepreşcolară

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul concursului

CONCURS - Inspector de specialitate (Biroul Csík-Info)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 24 octombrie  2018, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post contractual:

 

 • inspector de specialitate grad Ilacompartimentul Csík-Info

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul concursului

CONCURS - Consilier (Contabilitate)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 8 octombrie 2018, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post de funcţionar public de execuţie:

 

 • consilier, clasa I. grad profesional debutant la Direcţia economică – Compartimentul financiar-contabil şi control financiar de gestiune.

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul concursului

PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL - consilier juridic

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

CONCURS - Referent (Contabilitate)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 19 septembrie 2018, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post de funcţionar public de execuţie:

 •   referent, clasa III. grad profesional superior la Direcţia economică – Compartimentul financiar-contabil şi control financiar de gestiune.

Anunţ 

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

CONCURS - Inspector de specialitate (Biroul de investiţii)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 16 august  2018, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post contractual: 

 • inspector de specialitate grad I la Biroul de investiţii

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

Anunţ - interviu

CONCURS - Inspector de specialitate, muncitor calificat

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 31 iulie 2018 ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următoarelor posturi contractuale:

 

 • inspector de specialitate, debutant post contractual la Compartimentul administraţie publică, registratură şi arhivă 

 

 • muncitor calificat I, post contractual la Secţia de utilaj şi întreţinere

 

Anunţ

Bibliografie

 

Post inspector de specialitate

Rezultatul selectării dosarelor  

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

 

Post muncitor calificat

Rezultatul interviului

Rezultatul final


CONCURS - Consilier (Compartimentul financiar-contabil şi control financiar de gestiune)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 6 august 2018, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post de funcţionar public de execuţie:  

 •  consilier, clasa I. grad profesional debutant la Direcţia economică – Compartimentul financiar-contabil şi control financiar de gestiune.

 

 

Anunţ

Bibliografie

Fişa postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Anunţ - interviu

Rezultatul interviului

Rezultatul soluţionării contestaţiei

CONCURS - Îngrijitor (Serv. de gospodărie), muncitor calificat (Secţ. de utilaj şi întreţinere)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 27 iunie 2018, ora 10.00  la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următoarelor posturi contractuale:

 

 • îngrijitor la Serviciul de gospodărie, management energetic, transport local şi administrarea drumurilor (post contractual vacant pe perioadă nedeterminată) 
 •  muncitor calificat I la Secţia de utilaj şi întreţinere (post contractual vacant pe perioadă nedeterminată)

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

 

CONCURS - Inspector (Biroul de investiţii)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 25 iunie 2018, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post de funcţionar public de execuţie:

 

 • inspector clasa I., grad profesional principal la Biroul de investiţii

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

CONCURS - Inspector de specialitate (Biroul de investiţii)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 7 iunie 2018, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post contractual:

 

 • inspector de specialitate grad IA la Biroul de investiţii.

 

Anunţ

Bibliografie

CONCURS - Consilier (Biroul public de asistenţă socială)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 25 aprilie 2018, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă determinată a următorului post de funcţionar public de execuţie:

 

 • consilier, clasa I. grad profesional asistent  la Biroul public de asistenţă socială

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

ANUNT concurs organizat pentru ocuparea postului de manager la Teatrul Municipal „Csíki Játékszín”

Municipiul Miercurea Ciuc, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de manager la Teatrul Municipal „Csíki Játékszín”.

Termen limită pentru depunerea dosarelor de concurs şi a planurilor de management: 20 aprilie 2018.

 

Anunţ concurs

Bibliografie

Caiet de obiective

Rezultatul etapei I.

Rezultatul etapei II.

Rezultatul final al concursului

CONCURS - Consilier (Serviciul pulic comunitar local de evidenţă a persoanelor)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 26 aprilie 2018, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post de funcţionar public de execuţie:

 

 • consilier, clasa I. grad profesional principal la Serviciul pulic comunitar local de evidenţă a persoanelor – Compartiment evidenţă informare şi ghişeu unic 

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - Consilier (Direcţia economică)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 11 aprilie 2018, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post de funcţionar public de execuţie:

 

 • consilier, clasa I. grad profesional principal la Direcţia economică – Compartimentul financiar-contabil şi control financiar de gestiune.

 

Anunţ

Bibliografie

Atribuţiile postului

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - Asistent medical (Cabinet medical şcolar)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 12 martie 2018, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următoarului post contractual:

  

 • asistent medical la Cabinetele medicale şcolare

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

ANUNT concurs organizat pentru ocuparea postului de manager la Teatrul Municipal „Csíki Játékszín”

 

Municipiul Miercurea Ciuc, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de manager la Teatrul Municipal „Csíki Játékszín”.

Termen limită pentru depunerea dosarelor de concurs şi a planurilor de management: 12 martie 2018.

 

Anunţ concurs

Bibliografie

Caiet de obiective

Rezultatul concursului

CONCURS - Inspector de specialitate (Serv. de gospodărie, Bir. de investiţii)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 6 martie 2018, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următoarelor posturi contractuale:

  

 • 1 post inspector de specialitate, grad IA la Serviciul de gospodărie, management energetic transport local şi administrarea drumurilor
 • 1 post inspector de specialitate, grad IA la Direcţia managementul proiectelor, achiziţii publice şi investiţii – Birou de investiţii

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

CONCURS - Îngrijitor curăţenie (Creşă)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 2 martie 2018 ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post contractual:

  

 • îngrijitor curăţenie la Centru social – Cresă

 

Anunţ

Bibliografie 1.

Bibliografie 2.

Bibliografie 3.

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - Referent de specialitate (Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 9 martie 2018, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului funcţionar public de execuţie:

 

 • referent de specialitate clasa II., grad profesional superior la Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

Anunt

Bibliografie

CONCURS - Consilier (Compartiment stare civilă)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 23 ianuarie 2018, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr.1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului funcţionar public de execuţie:

 

 • consilier, clasa I., grad profesional principal la Serviciul Public Local de Evidenţă a Persoanelor – Compartiment stare civilă. 

 

Anunţ

Bibliografie

CONCURS - Referent de specialitate (Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 29 ianuarie 2018, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr.1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului funcţionar public de execuţie:

 

 • referent de specialitate clasa II grad profesional superior la Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului

 

Anunţ

Bibliografie

CONCURS - Consilier (Direcţia economică)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 22 ianuarie 2018, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi de funcţionar public de execuţie:

 

 • consilier, clasa I. grad profesional superior
 • consilier, clasa I. grad profesional principal la Direcţia economică – Compartimentul financiar-contabil şi control financiar de gestiune.

 

Anunţ

Bibliografie

CONCURS - Consilier (Compartimentul de relaţii cu unităţile de învăţământi)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 18 ianuarie 2018 orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr.1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului funcţionar public de execuţie:

 

 • consilier, clasa I grad prof. debutant la Compartimentul de relaţii cu unităţile de învăţământ


Anunţ

Bibliografie

Rezultatul probei scrise

CONCURS

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 29 decembrie 2017 ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următoarelor posturi contractuale:

  

 • consilier gr. debutant, post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului
 • inspector de specialitate grad I. A, post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Serviciul de gospodărie, management energetic, transport local şi administrarea drumurilor
 • consilier gr. debutant, post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Direcţia managementul proiectelor, achiziţii publice şi investiţii – Serviciul managementul proiectelor din fonduri externe
 • consilier gr. I., post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Direcţia managementul proiectelor, achiziţii publice şi investiţii – Serviciul managementul proiectelor din fonduri externe
 • consilier gr. I., post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Direcţia managementul proiectelor, achiziţii publice şi investiţii – Compartiment relaţii cu unităţile de învăţământ
 • consilier gr. debutant, post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Direcţia managementul proiectelor, achiziţii publice şi investiţii – Birou de achiziţii publice
 • inspector de specialitate grad I. A, post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Direcţia managementul proiectelor, achiziţii publice şi investiţii – Birou de investiţii

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultat - proba scrisă

Rezultat - interviu

Rezultatul final al concursului


CONCURS - Inspector de specialitate (Bir. achiziţii publice)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 14 decembrie 2017 ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post contractual:

  

 • inspector de specialitate gr. IA, la Biroul de achiziţii publice


Anunţ

Bibliografie

CONCURS - muncitor calificat (Secţia floricolă)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 4 decembrie 2017 ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorelor posturi contractuale:

  

 • 3 post de muncitor calificat I la Serviciul public floricolă spaţii verzi, terenuri sport şi de joacă, baze sportive şi cimitir

 

Anunţ

Raportul final al interviului

Raportul final al concursului

 

CONCURS - • director executiv adjunct (Direcţia managementul proiectelor)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs, în data de 26 septembrie 2017, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului funcţionar public de conducere:

 • director executiv adjunct gr. I. la Direcţia managementul proiectelor, achiziţii publice şi investiţii. 

 

Anunţ

Bibliografie

CONCURS - Consilier (Serviciul impozite taxe şi alte venituri)

Primăria Municipiului Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 20 septembrie 2017, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr.1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post de funcţionar public de execuţie:

 

 • consilier, clasa I grad prof. principal la Serviciul impozite, taxe şi alte venituri – Compartiment gestionare bunuri impozabile

 

Anunţ

Bibliografie

EXAMEN PENTRU PROMOVARE ÎN GRAD / TREAPTĂ

 

Anunţ

[ arhivă ]

Ofertă de programe

IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20
SEP FILMTETTFESZT – ÎN LINIŞTE
20
SEP FILMTETTFESZT – PĂLĂRIETARE ŞI NASDECARTOF
19

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO