ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII

23 OCTOMBRIE – ZI LIBERĂ


Primăria Municipiului Miercurea Ciuc aduce la cunoştinţa locuitorilor că în ziua de 23 octombrie 2019, Primăria nu va avea program de lucru cu publicul.

[mai departe]

ANUNŢ


privind intenţia Municipiului Miercure-Ciuc de achiziţionare a unui imobil-teren situat în Municipiul Miercurea-Ciuc, conform Hotărârii Consiliului Local Nr. 286/2019 în vederea amenăjării unui parc cu funcţii recreative pentru cartierul Tudor.

[mai departe]

ANULAREA ACCESORIILOR AFERENTE OBLIGAţIILOR FISCALE RESTANTE


Municipiul Miercurea Ciuc aduce la cunoştinţa contribuabililor, că având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, prin care s-a conferit posibilitatea unităţilor administrativ-teritoriale de instituire a unor facilităţi fiscale prin anularea accesoriilor (majorări de întârziere) aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 datorate bugetelor locale, Consiliul Local al municipiului Miercurea Ciuc a aprobat prin hotărâre (HCL nr. 281/2019) anularea accesoriilor aferente obligaţiilor fiscale restante la 31.12.2018 datorate bugetului local al municipiului Miercurea Ciuc precum şi procedura de acordare a facilităţilor fiscale.

[mai departe]

CAMPANIE DE COLECTARE DE STICLE ŞI DEŞEURI ELECTRONICE

Bani pentru sticle, cupoane pentru deşeuri electronice


În data de 12 octombrie (nu în ultimă instanţă şi pe baza unei acţiuni de reuşită organizate în primăvara anului curent, când au fost colectate peste 50 de tone de sticlă în cadrul campaniei de reciclare a sticlei), Primăria Municipiului Miercurea Ciuc, împreună cu Eco-Csík SRL şi în parteneriat cu S.L.C. SRL organizează o campanie de colectare a ambalajelor din sticlă şi de deşeuri electronice în municipiu.

[mai departe]

SPRIJIN FINANCIAR ACORDAT PERSOANELOR PESTE 65 DE ANI PENTRU CONSUMUL DE APĂ CALDĂ


Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc – în cadrul şedinţei ordinare din 27 septembrie 2019 – a aprobat Hotărârea nr. 283/2019 privind acordarea unui sprijin financiar de maxim 40 lei / persoană pentru consumul de apă caldă persoanelor care au împlinit vârsta de 65 ani. Preşedinţii, administratorii asociaţiilor de proprietari sunt invitaţi să se prezinte la sediul S.C. Goscom S.A. în vederea preluării formularelor de solicitare începând cu data de 14 octombrie 2019.

[mai departe]

EXERCIŢIU INTERINSTITUŢIONAL


Conform înştiinţării Brigăzii 61 Vânătorii de munte „General Bădulescu”, în perioada 7–13 octombrie, se va desfăşura, în locaţii din judeţele Harghita, Covasna şi Municipiul Bucureşti, exerciţiului interinstituţional „CONCORDIA – 19” la care vor participa aproximativ 500 militari din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. 

[mai departe]

EXERCIŢIU DE INTERVENŢIE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CIVILE


Conform înştiinţării Unităţii Militare nr. 01101, în perioada 7 octombrie, ora 11.00 – 9 octombrie, ora 20.00 se va desfăşura, în cadrul exerciţiului interinstituţional „CONCORDIA – 19”, un exerciţiu de intervenţie pentru situaţii de urgenţă civile.

[mai departe]

ANUNŢ


PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL
privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate de către contribuabili bugetului local al municipiului Miercurea Ciuc.

SPRIJIN PENTRU COPII DE VÂRSTĂ PREŞCOLARE


Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea Ciuc aduce la cunoştinţă celor interesaţi, că în conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015, familiile care au în întreţinere copii (3-6 ani) înscrişi la grădiniţă, au dreptul la un stimulent lunar de 50 lei, în cazul în care venitul lunar nu depăşeşte suma de 284 lei / persoană.

[mai departe]

AJUTOR DE ÎNCĂLZIRE PENTRU SEZONUL RECE


Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea Ciuc începând din data de 16 septembrie 2019 primeşte cererile pentru ajutorul de încălzire pentru perioada noiembrie 2019 – martie 2020.

[mai departe]

ANUNŢ PUBLIC

realizarea capacităţilor de producere energie electrică şi termică în cogenerare din biogaz în zona ADI FOREST


Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară FOREST intenţionează să constituie drept de superficie cu posibilitatea achiziţionării unui teren de minim 20 000 mp în zonă industrială pe teritoriul Municipiului Miercurea Ciuc pentru „Realizarea capacităţilor de producere energie electrică şi termică în cogenerare din biogaz în zona ADI FOREST”.

[mai departe]

PLAN URBANISTIC ZONAL – PARC ETNOGRAFIC LA ŞUMULEU

Municipiul Miercurea Ciuc anunţă publicul interesat că Planul Urbanistic Zonal – „Parc etnografic la Şumuleu” este un în curs de elaborare. Documentaţia este afişată la sediul Primăriei Municipiului Miercurea Ciuc.


Persoană responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Albert Sándor, adresa: Piaţa Cetăţii nr. 1, camera 13, telefon: 0736 220 000, e-mail: albertsandor@szereda.ro.

Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare.

Data limită de trimitere a observaţiilor: 12 septembrie 2019.

Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Miercurea Ciuc: Piaţa Cetăţii nr. 1, în data de 17 septembrie 2019, ora 17.00 (sala de şedinţă).

Aşteptăm locuitorii interesaţi!


Documentaţia de urbanism

 

Primăria Municipiului Miercurea Ciuc

2 septembrie 2019

ZILE LIBERE


Ziua de 15 august – Adormirea Măicii Domnului – este zi liberă în sectorul public, iar Guvernul a aprobat stabilirea zilei de 16 august ca zi liberă. 

[mai departe]

LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE

Zilele Municipiului Miercurea Ciuc din 2019


Primăria Municipiului Miercurea Ciuc, la sediul din P-ţa Cetăţii nr. 1 organizează licitaţie publică deschisă cu strigare:

[mai departe]

STRADA IANCU DE HUNEDOARA: CIRCULAŢIE PE UN SINGUR SENS


Primăria Municipiului Miercurea Ciuc anunţă locuitorii municipiului că începând din data de 22 iulie, va intra în vigoare o restricţie de circulaţie pe un singur sens pe strada Iancu de Hunedoara – în intersecţia străzii Iancu de Hunedoara – Venczel József, până la colţul cimitirului din cartierul Spicului. Circulaţia va fi dirijată prin semafoare.

 

[mai departe]

REALIZAREA UNEI PARCĂRI SUPRAETAJATE ÎN ZONA CARTIERUL SPICULUI - DECIZIE


Municipiul Miercurea Ciuc cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii, nr. 1, jud.: Harghita anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare – nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate – de către A.P.M. Harghita în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului din data de 16.07.2019 pentru proiectul “Realizarea unei parcări supraetajate în zona cartierul Spicului” propus a fi amplasat în Municipiul Miercurea Ciuc, cartierul Spicului, domeniu public, judeţul Harghita.

[mai departe]

ANUNŢ

Oportunitate de colaborare în realizarea ofertei Zilelor Municipiului Miercurea Ciuc


În primul sfârşit de săptămână al lunii august locuitorii oraşului şi cei din împrejurimi vor avea parte şi în acest an de cinci zile pline de surprize, de un şir de programe utile şi atractive care asigură o adevărată destindere şi distracţie excelentă.

[mai departe]

ZILELE MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC 2019

logistică pentru spaţii publice


Pentru realizarea în bune condiţii a evenimentului Zilele Municipiului Miercurea Ciuc, organizatorul, Primăria Municipiului Miercurea propune dotarea cu mobilier specific a spaţiilor publice unde se vor desfăşura programe în aer liber.

 

[mai departe]

EXERCIŢII DE TRAGERI ÎN LUNA IULIE


Conform înştiinţării Unităţii Militare nr. 01101, în luna iulie, în perioada 24 între orele 08.00–24.00 se execută trageri în Poligonul de Garnizoană Miercurea Ciuc.

[mai departe]

REALIZAREA UNEI PARCĂRI SUPRAETAJATE ÎN ZONA CARTIERUL SPICULUI


Municipiul Miercurea Ciuc, cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc, str. P-ţa Cetăţii, nr. 1, jud. Harghita, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Realizarea unei parcări supraetajate în zona cartierul Spicului” propus a fi amplasat în municipiul Miercurea Ciuc, cartierul Spicului, domeniu public, jud Harghita.

 

[mai departe]

RESTRICŢIE DE CIRCULAŢIE PE O SINGURĂ BANDĂ


Primăria Municipiului Miercurea Ciuc aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului că începând cu data de 18 iunie (marţi) – pentru o perioadă de aproximativ 3 săptămâni –, pe tronsonul de circulaţie: porţiunea inferioară a străzii Hunyadi János (porţiunea din faţa Băncii Române de Dezvoltare) şi sediul Societăţii Energetice Electrica SA, va intra în vigoare o restricţie de circulaţie pe o singură bandă.

[mai departe]

ZILE LIBERE DE RUSALII


Primăria Municipiului Miercurea Ciuc aduce la cunoştinţa locuitorilor că în zilele de 7 iunie şi 10 iunie 2019, Primăria nu va avea program de lucru cu publicul. 

[mai departe]

EXERCIŢII DE TRAGERI ÎN LUNA IUNIE


Conform înştiinţării Unităţii Militare nr. 01101, în luna iunie, în perioada 4–6., 11–13., 18–20., şi 25–27 între orele 08.00–24.00 se execută trageri în Poligonul de Garnizoană Miercurea Ciuc.

[mai departe]

PLAN URBANISTIC ZONAL (Amenajare locuri de parcare, drum de acces şi alei în zona Octavian Goga)


Municipiul Miercurea Ciuc, cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc, str. P-ţa Cetăţii, nr. 1, jud. Harghita anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare locuri de parcare, drum de acces şi alei în zona Octavian Goga” propus a fi amplasat în municipiul Miercurea Ciuc, conform planului de situaţie, jud. Harghita.

 

[mai departe]

ZILE LIBERE


Primăria Municipiului Miercurea Ciuc aduce la cunoştinţa locuitorilor că în zilele de 29–30 aprilie şi 1 mai 2019 Primăria nu va avea program de lucru cu publicul.

 

[mai departe]

ZILE LIBERE CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR PASCALE


Primăria Municipiului Miercurea Ciuc aduce la cunoştinţa locuitorilor că ziua de 19 aprilie, Vinerea Marea şi 22 aprilie, luni, a doua zi de Paşte Primăria nu va avea program de lucru cu publicul.

[mai departe]

ACTIVITĂŢI DE INSTRUIRE SPECIFICE


Conform înştiinţării Unităţii Militare nr. 01101, în perioada 15–18.04.2019, Ministerul Apărării Naţionale vor executa activităţi de instruire specifice în zonele limotrofe localităţii.

[mai departe]

EXERCIŢII DE TRAGERI ÎN LUNA APRILIE


Conform înştiinţării Unităţii Militare nr. 01101, în luna aprilie, în perioada 2–4., 9–11., 16–18., 23–25, şi 30  între orele 08.00–24.00 se execută trageri în Poligonul de Garnizoană Miercurea Ciuc.

[mai departe]

PLAN URBANISTIC ZONAL – strada Harghita, inclusiv amenajare intersecţie sens giratoriu strada Rét-H


Municipiul Miercurea Ciuc cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, P-ţa Cetăţii, nr. 1, jud.: Harghita anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Reabilitare strada Harghita, inclusiv amenajare intersecţie sens giratoriu strada Rét-Harghita propus a fi amplasat în municipiul Miercurea Ciuc, intravilan, domeniu public, jud.: Harghita.

 

[mai departe]

PLAN URBANISTIC ZONAL – Zona Kossuth Lajos, Harghita, Timişoarei, Lunca Mare


Municipiul Miercurea Ciuc cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, P-ţa Cetăţii, nr. 1, jud.: Harghita anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Reabilitarea străzilor Kossuth Lajos, Harghita, Timişoarei, Lunca Mare în municipiul Miercurea Ciuc” propus a fi amplasat în municipiul Miercurea Ciuc, intravilan, domeniu public, jud.: Harghita.

[mai departe]

PARCUL FORTUNA – PLAN URBANISTIC ZONAL


Municipiul Miercurea Ciuc anunţă publicul interesat că Planul Urbanistic Zonal pentru construire blocuri de locuit în zona Aleea Fortuna este în curs de elaborare. Documentaţia poate fi accesată de pe linkurile de mai jos, respectiv este afişată la sediul Primăriei Miercurea Ciuc.


[mai departe]

30 NOIEMBRIE – ZI LIBERĂ


Primăria Municipiului Miercurea Ciuc aduce la cunoştinţa locuitorilor că data de 30 noiembrie, ziua Sfântului Apostol Andrei este zi liberă, nelucrătoare, astfel Primăria nu va avea program de lucru cu publicul.

[mai departe]

MANEVRE DE EXERCIŢIU – AERONAVE MILITARE


Conform înştiinţării Unităţii militarea nr. 01101 Miercurea Ciuc în perioada 38 decembrie 2018, aeronave militare ale Ministerului Apărării Naţionale vor executa manevre la joasă înălţime în zona localităţii Miercurea Ciuc.

EXERCIŢII DE TRAGERI ÎN LUNA NOIEMBRIE


Conform înştiinţării Unităţii Militare nr. 01101 în luna noiembrie, în perioada 1., 6–8., 13–15., 20–22., 27–29. între orele 08.00–24.00 se execută trageri în Poligonul de Garnizoană Miercurea Ciuc.

[mai departe]

PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ


Municipiul Miercurea Ciuc anunţă publicul interesat că Planul Urbanistic Zonal - Zona Spitalului Judeţean de Urgenţă este în curs de elaborare.

Documentaţia poate fi accesată de pe linkurile de maj jos, respectiv este afişată la sediul Primăriei Miercurea Ciuc.

[mai departe]

EVALUAREA FINALĂ A MANAGEMENTULUI

Muzeul Secuiesc al Ciucului


În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al H.G. nr. 1301/2009, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management; Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului; modelului – cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură, precum şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Miercurea Ciuc nr. 220/2018, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc evaluarea finală se desfăşoară în perioada 6–28 septembrie 2018.

[mai departe]

EVALUAREA FINALĂ A MANAGEMENTULUI

Ansamblul Naţional Secuiesc Harghita


În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al H.G. nr. 1301/2009, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management; Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului; modelului – cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură, precum şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Miercurea Ciuc nr. 220/2018, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc evaluarea finală se desfăşoară în perioada 6–28 septembrie 2018.

[mai departe]

EXERCIŢII DE TRAGERI ÎN LUNA OCTOMBRIE


Conform înştiinţării Unităţii Militare nr. 01101, în conformitate cu Planul Pregătirii pentru Luptă, în luna octombrie, în perioada 2–4., 9–11., 16–18., 23–25., 30–31. între orele 08.00–24.00 se execută trageri în Poligonul de Garnizoană Miercurea Ciuc.

[mai departe]

PLAN URBANISTIC ZONAL - BARANCS 2


Municipiul Miercurea Ciuc anunţă publicul interesat că PlanUL Urbanistic Zonal - Barancs 2 este în curs de elaborare.

Documentaţia poate fi accesată de pe linkurile de maj jos, respectiv este afişată la sediul Primăriei Miercurea Ciuc.

 

[mai departe]

EXERCIŢII DE TRAGERI ÎN LUNA SEPTEMBRIE


Conform înştiinţării Unităţii Militare nr. 01101, în conformitate cu Planul Pregătirii pentru Luptă, în luna septembrie, în perioada 4–6., 11–13., 18–20., 25–27, între orele 08.00–24.00 se execută trageri în Poligonul de Garnizoană Miercurea Ciuc.

[mai departe]

EXERCIŢII DE TRAGERI ÎN LUNA IULIE


Conform înştiinţării Unităţii Militare nr. 01101, în conformitate cu Planul Pregătirii pentru Luptă, în  data de 17 iulie, între orele 08.00–16.00 se execută trageri în Poligonul de Garnizoană Miercurea Ciuc.

[mai departe]

MODIFICARE PLAN URBANISTIC ZONAL – ŞTADION MUNICIPAL


Municipiul Miercurea Ciuc anunţă publicul interesat că modificarea Planului Urbanistic Zonal Stadionul Municipal va fi dezbătută în şedinţă ordinară a Consiliului Local din data de 27 iulie 2018. Documentaţia poate fi accesată de pe linkurile de mai jos, respectiv este afişată la sediul Primăriei Municipiului Miercurea Ciuc.

[mai departe]

ANUNŢ A.P.M. (str. Jigodin et. II.)


Municipiul Miercurea Ciuc, cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, P-ţa Cetăţii nr.1, jud. Harghita, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul intitulat „Reabilitare Strada Jigodin et. II” propus a fi amplasat în intravilanul mun. Miercurea Ciuc, str. Jigodin f.n., judeţul Harghita.

[mai departe]

PLAN URBANISTIC ZONAL - STRADA TANOROK


Municipiul Miercurea Ciuc anunţă publicul interesat că Planul Urbanistic Zonal – strada Tanorok este un în curs de elaborare. Documentaţia poate fi accesată de pe linkurile de maj jos, respectiv este afişată la sediul Primăriei Municipiului Miercurea Ciuc.

[mai departe]

EXERCIŢII DE TRAGERI ÎN LUNA MAI


Conform înştiinţării Unităţii Militare nr. 01101, în conformitate cu Planul Pregătirii pentru Luptă, în luna mai, în perioadele 2–3., 8–10., 15–17., 22–24., 29–31. între orele 08.00–24.00 se execută trageri în Poligonul de Garnizoană Miercurea Ciuc.

[mai departe]

MODIFICARE PLAN URBANISTIC ZONAL PIAŢA MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY


Municipiul Miercurea Ciuc anunţă publicul interesat că modificarea Planului Urbanistic Zonal Piaţa Majláth Gusztáv Károly va fi dezbătută în şedinţă ordinară a Consiliului Local din data de 25 mai 2018.

[mai departe]

LICITAŢIE PUBLICĂ (pentru închirierea meselor de pe platoul pieţei agro-alimentare)


Municipiul Miercurea Ciuc organizează licitaţie publică la data de 19 aprilie 2018, ora 15.00 pentru închirierea temporară a meselor de pe platoul pieţei agro-alimentare, destinate comercianţilor autorizaţi.

[mai departe]

ANUNŢ A.P.M. (str. M. Sadoveanu nr. 33 - decizie)


Municipiul Miercurea Ciuc anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – nu se supune evaluării impactului asupra mediului – de către A.P.M. Harghita în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul intitulat Amenajare locuri de parcare, drum de acces şi alei în curtea blocului din str. Mihail Sadoveanu nr. 33” propus a fi realizat în municipiul Miercurea Ciuc, judeţul Harghita.

[mai departe]

ANUNŢ A.P.M. (Al. Ciocârliei)


Municipiul Miercurea Ciuc anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Amenajare locuri de parcare, drum de acces şi alei în zona Ciocârliei” propus a fi realizat în municipiul Miercurea Ciuc, Al. Ciocârliei fn.,  judeţul Harghita.

[mai departe]

EXERCIŢII DE TRAGERI ÎN LUNA APRILIE


Conform înştiinţării Unităţii Militare nr. 01101, în conformitate cu Planul Pregătirii pentru Luptă, în luna aprilie, în perioadele 4–5., 10–12., 17–19., 24–26., între orele 08.00–24.00 se execută trageri în Poligonul de Garnizoană Miercurea Ciuc.

[mai departe]

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

Fişă de date


Municipiul Miercurea Ciuc îşi manifestă intenţia de a cumpăra un teren destinat construirii de locuinţe pentru tineri. Cei interesaţi pot depune oferte conform prezentei documentaţii de atribuire.

[mai departe]

ANUNŢ A.P.M. (str. M. Sadoveanu nr. 33)


Municipiul Miercurea Ciuc anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Amenajare locuri de parcare, drum de acces şi alei în curtea blocului din str. Mihail Sadoveanu nr. 33” propus a fi realizat în municipiul Miercurea Ciuc, judeţul Harghita.

[mai departe]

LICITAŢIE PUBLICĂ (str. Harghita nr. 11)


Municipiul Miercurea Ciuc organizează licitaţie publică la data de 12 aprilie 2018, ora 12.00 pentru concesionarea terenului situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Harghita nr. 11, în suprafaţă de 22 mp.

[mai departe]

LICITAŢIE PUBLICĂ (spaţii aferente Penitenciarului Miercurea Ciuc)


Anunţ de licitaţie

EXERCIŢII DE TRAGERI ÎN LUNA MARTIE


Conform înştiinţării Unităţii Militare nr. 01101, în conformitate cu Planul Pregătirii pentru Luptă, în luna martie, în perioadele 6–8., 13–15., 20–22., 27–29., între orele 08.00–24.00 se execută trageri în Poligonul de Garnizoană Miercurea Ciuc.

[mai departe]

LIPSA CĂRŢILOR DE IDENTITATE SAU EXPIRAREA LOR


Conform comunicatului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriei Miercurea Ciuc, mulţi dintre tinerii care au împlinit vârsta de 14 ani, nu s-au prezentat pentru obţinerea cărţii de identitate, iar numărul acelor persoane care au cărţi de identitate expirate, este de asemenea mare.

[mai departe]

EXERCIŢII DE TRAGERI ÎN LUNA OCTOMBRIE


Conform înştiinţării Unităţii Militare nr. 01101, în conformitate cu Planul Pregătirii pentru Luptă, în luna octombrie, în perioadele 3–5., 10–12., 17–19., 24–26., respectiv 31. între orele 08.00–24.00 se execută trageri în Poligonul de Garnizoană Miercurea Ciuc.

[mai departe]

ANUNŢ PUBLIC

Procedura de expropiere a imobilelor (drum de ocolire, tronson sud-nord)


În şedinţa ordinară din luna iunie Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc a adoptat hotărârea privind declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică „Amenajarea drum de ocolire, tronson sud-nord”.

[mai departe]

EXERCIŢII DE TRAGERI ÎN LUNA IULIE


Conform înştiinţării Unităţii Militare nr. 01101, în conformitate cu Planul Pregătirii pentru Luptă, în luna iulie, în perioadele 4–6., 11–13., între orele 08.00–24.00 se execută trageri în Poligonul de Garnizoană Miercurea Ciuc.

[mai departe]

OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN


1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81,

2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82,

3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83,

4, 14, 24, 34 , 44, 54, 64, 74, 84,

5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 86

6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76,

7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77,

8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78,

9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79,

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,

[ arhivă ]

Ofertă de programe

OCT ÎNTRE CHIN ŞI AMIN: film despre regimul comunist
25
SEP 3. FILMSZEREDA – Festivalul Cinematografic al Ţinutului Secuiesc
23
IUN  
08
MAI  
27
MAR  
13

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO