ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII

DEZBATERE PUBLICĂ – AMENAJAREA ZONEI PICTOR NAGY ISTVÁN


Primăria Municipiului Miercurea Ciuc organizează dezbatere publică pentru prezentarea proiectului privindAmenajare locurilor de parcare, drum de acces şi alei în zona pictor Nagy István”. Dezbaterea va avea loc în data de 24 septembrie, joi de la ora 17.00 în Casa de Cultură a Sindicatelor, piaţa Libertăţii, nr.1.

În cadrul dezbaterii cei interesaţi vor avea posibilitatea de a cunoaşte planurile referitoare la investiţie în detaliile lor şi de a formula observaţii, întrebări legate de proiecte.

La întâlnire va fi prezent proiectantul Lukács Péter, reprezentând firma Proiect Consulting.

 

Plan de încadrare în zonă

Plan de situaţie – reglementări

 

17 septembrie 2020

CONSULTAREA PUBLICULUI

privind planul urbanistic zonal (puz) pentru CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL în Miercurea Ciuc, Bd. Frăţiei, nr. 7


Municipiul Miercurea Ciuc anunţă publicul interesat că Planul Urbanistic Zonal pentru construire supermarket LIDL iniţiat de S.C. Sugar Invest S.R.L. este în curs de elaborare. Consultarea publicului va avea loc joi, 17 septembrie 2020, ora 17.00, în sala nr. 102 a Primăriei Miercurea Ciuc.

 

Documentaţia poate fi accesată aici.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Oláh Mónika –  piaţa Cetăţii nr. 1, Miercurea Ciuc, telefon: 0266315120 / interior 193, email: olahmonika@szereda.ro.

 

UPDATE: Răspunsul la observaţii trimise în legătură cu planul urbanistic zonal(PUZ) „Construire supermarket LIDL” în Miercurea Ciuc, bulevardul Frăţiei, nr. 7, găsiţi aici.

14 septembrie 2020

INIŢIERE PUZ – CONSTRUIRE GOSPODĂRIE APĂ–REZERVOR ÎN CIBA ŞI SZÉCSENY


Municipiul Miercurea-Ciuc anunţă publicul interesat că Planul Urbanistic Zonal – „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita” iniţiat de SC HARVIZ SA este în curs de elaborare. Scopul planului este introducerea din extravilan în intravilan şi construire gospodărie de apă-rezervor în zona Ciba şi Szécseny.

 

Documentaţia poate fi accesată de pe linkurile de mai jos:

certificat de urbanism

aviz de oportunitate

memoriu şi reglementări generale

plan de amplasament

 

Ciba:

plan de încadrare în zonă

plan de situaţie existentă

reglementări

 

Szécseny:

plan de încadrare în zonă 

plan de situaţie existentă

reglemantări


Persoană responsabilă cu informarea şi consultarea publicului:

Oláh Mónika – adresa: Miercurea-Ciuc, Piaţa Cetăţii, nr.1; nr. de telefon: 0266 315 120 / 193; e-mail: olahmonika@szereda.ro

Dată limită de trimitere a observaţiilor: 2 octombrie 2020

 

Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare.

ELABORARE PUD PENTRU CASĂ DE LOCUIT


Municipiul Miercurea-Ciuc anunţă publicul interesat că planul urbanistic de detaliu din strada Speranţei nr. 6 iniţiat de doamna Berszán Elvira va fi dezbătut în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 29 septembrie 2020.

[mai departe]

PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD) – ÎNFIINŢARE HOTEL TIP APARTAMENT


Municipiul Miercurea-Ciuc anunţă publicul interesat că planul urbanistic de detaliu din strada Topliţa nr. 13, iniţiat de Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România va fi dezbătut în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 29 septembrie 2020.

[mai departe]

EXERCIŢII DE TRAGERI ÎN LUNA SEPTEMBRIE


Conform înştiinţării Unităţii Militare nr. 01101, în luna iulie, în perioada 1–3., 8–10., 15–17., 22–24 şi 29–30. între orele 08.00–24.00 se execută trageri în Poligonul de Garnizoană Miercurea Ciuc.

[mai departe]

RAPORT – SCHIMBARE DE DESTINAŢIE, STR. BOLYAI NR. 6


Raport privind informarea şi consultarea publicului despre aprobarea planului urbanistic de detaliu (PUD) pentru „SCHIMBAREA DE DESTINAŢIE DIN CASĂ DE LOCUIT ÎN PENSIUNE TURISTICĂ ”, strada Bolyai nr.6,  Miercurea-Ciuc, jud. Harghita.

[mai departe]

ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

b-dul Frăţiei, vizavi de poliţia municipală


Municipiul Miercurea Ciuc anunţă publicul interesat că Planul Urbanistic Zonal pentru CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL iniţiat de Sugar Invest SRL este în curs de elaborare. 

Documentaţia poate fi accesată pe linkul de mai jos:

Memoriu PUZ

RLU PUZ

Încadrarea în teritoriu

Plan de situaţie

Reglementări urbanistice – zonificare

Propunere de ilustrare urbanistică – plan parter

Propunere de ilustrare urbanistica – plan etaj

Persoană responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Oláh Mónika, tel.: 0266 315 120/ int. 193, e-mail: olahmonika@szereda.ro

Dată limită de trimitere a observaţiilor: 11 septembrie 2020. Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare.

RAPORT

privind informarea şi consultarea publicului despre aprobarea planului urbanistic de detaliu (PUD) pentru „ÎNFIINŢARE HOTEL TIP APARTAMENT PRIN EXTINDEREA ŞI REABILITAREA CLĂDIRII EXISTENTE, AMENAJĂRI EXTERIOARE ”, str. Topliţa nr. 13.


 

[mai departe]

PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD) – CONSTRUIRE PENSIUNE CU 3 APARTAMENTE


Municipiul Miercurea Ciuc anunţă publicul interesat că planul urbanistic de detaliu, din strada Plopilor nr. 22, iniţiat de Eastside SRL va fi dezbătută în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 31 iulie 2020.

Documentaţia poate fi accesată pe pagina de internet al oraşului. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon: 0266–315120/193, respectiv la adresa de e-mail: olahmonika@szereda.ro.

Data limită de trimitere a observaţiilor: 17 iulie 2020.

 

Documentaţia:

certificat de urbanism

memoriu tehnic

plan de situaţie

plan de incadrare în zonă

reglementări

reglementări edilitare

ANUNŢ PREALABIL

privind afişarea publică a planurilor parcelare şi a tabelelor aferente acestora


În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996, art. 40, alin. 7 la 10, Legea cadastrului, se afişează Planurile parcelare şi a tabelelor parcelare ale T. 31 şi T. 38, din UAT Miercurea-Ciuc, recepţionate de către OCPI Harghita.

Afişarea se face în scopul informării publice, pentru o perioada de 60 de zile de la data afişării, la sediul Primăriei Miercurea-Ciuc şi pe pagina de web a Primăriei (www.miercureaciuc.ro).

 

Anunţ

Tarla nr. 31: planul parcelar; tabel parcelat

Tarla nr. 38: planul parcelar; tabel parcelat

EXERCIŢII DE TRAGERI ÎN LUNA IULIE


Conform înştiinţării Unităţii Militare nr. 01101, în luna iulie, în perioada 1–2., 7–9., 14–16., 21–23 şi 28–30. între orele 08.00–24.00 se execută trageri în Poligonul de Garnizoană Miercurea Ciuc.

[mai departe]

CONSULTAREA PUBLICULUI PRIVIND PLANUL URBANISTIC ZONAL (PUZ) – UTR LUNCA MARE


Municipiul Miercurea Ciuc anunţă publicul interesat că Planul Urbanistic Zonal – UTR Lunca Mare  iniţiat de Municipiul Miercurea Ciuc este un în curs de elaborare. Consultarea publicului va avea loc joi, 16 iulie 2020, ora 17.00, în sala nr. 102 a Primăriei Miercurea Ciuc.

[mai departe]

CONSULTAREA PUBLICULUI PRIVIND PLANUL URBANISTIC ZONAL (PUZ) – REVITALIZARE ZONA INDUSTRIALĂ VEST


Municipiul Miercurea iuc anunţă publicul interesat că Planul Urbanistic Zonal – revitalizare zona industrială vest iniţiat de Municipiul Miercurea Ciuc este un în curs de elaborare. Consultarea publicului va avea loc marţi, 14 iulie 2020, ora 17.00, în sala nr.102 a Primăriei Miercurea Ciuc.

[mai departe]

ANUNŢ

privind procedura de aducere la cunoştinţă publică a iniţierii şi elaborării unor proiecte de hotărâri


În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, coroborat cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 privind Codul administrativ, se anunţă iniţierea şi elaborarea proiectelor de hotărâri anexate prezentului anunţ, proiecte care vor fi supuse spre analiză în şedinţă  ordinară a consiliului local, ce urmează a se desfăşura în data de 31.07.2020.

[mai departe]

REABILITARE STRADA SZÉK II


Municipiul Miercurea Ciuc anunţă publicul interesat că proiectul de hotărâre pentru declanşarea procedurii de expropriere a unui imobil care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică ,,Reabilitare strada Szék II – Lucrări de construire” va fi dezbătută în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 26 iunie 2020, ora 12:00.

[mai departe]

EXERCIŢII DE TRAGERI ÎN LUNA MAI


Conform înştiinţării Unităţii Militare nr. 01101, în luna mai, în perioada 19–21. şi 26–28. între orele 08.00–24.00 se execută trageri în Poligonul de Garnizoană Miercurea Ciuc.

[mai departe]

ANUNŢ

Technician la Cinematograful „Csíki Mozi”


Pentru a asigura buna funcţionare cinematografului „Csíki Mozi” se prevede necesitatea angajării unui tehnician de echipamente de imagine şi sunet, cu specificul profesional în utilizarea şi reglarea aparaturii cinematografice, având în vedere cu precădere utilizarea aparaturii 3D.

[mai departe]

AŞTEPTĂM PRODUCĂTORII!


Pentru a veni in sprijinul producătorilor agricoli, municipalitatea a decis că începând cu data de 20 mai 2020, în zilele de miercuri, în intervalul orar 9:00–18:00 să organizeze un amplasament temporar de comercializar, exclusiv la dispoziţia producătorilor agricoli cu atestat de producător şi carnet de comercializare pe principiul primul înregistrat la adresa elecronică piac@szereda.ro, primul servit. Din acest motiv vom pune la dispoziţia fiecărui producător o singură masă în zona de parcare vestică a Arenei Erőss Zsolt.

[mai departe]

RECRUTARE MAPN


Ministerul Apărării Naţionale a scos la concurs în anul 2020 în judeţul Harghita un număr de 196 de locuri pentru soldaţi şi gradaţi profesionişti (inclusiv locuri pentru şoferi) în garnizoanele Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc şi Lunca de Sus. Înscrierile se pot face online sau telefonic la următoarele adrese sau numere de telefon:

E-mail: recrutare_harghita@mapn.ro

Facebook: cmj Harghita

Tel: 0266-371520, 0266-311630 (de luni până vineri între orele 08:00–16:00)

Plan urbanistic de detaliu (PUD) – Construire lăcaş pentru pustnici Paulini


Municipiul Miercurea-Ciuc anunţă publicul interesat că planul urbanistic de detaliu, din strada Harghita Băi, nr. 130, iniţiat de ORDINUL-ORDO SANCTI PAULI PRIMI EREMITAE va fi dezbătută în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 28 mai 2020.

[mai departe]

ANUNŢ

privind procedura de aducere la cunoştinţă publică a iniţierii şi elaborării unor proiecte de hotărâri


În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, coroborat cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 privind Codul administrativ, se anunţă iniţierea şi elaborarea proiectelor de hotărâri anexate prezentului anunţ, proiecte care vor fi supuse spre analiză în şedinţă  ordinară a consiliului local, ce urmează a se desfăşura în data de 29.05.2020.

[mai departe]

RELAŢII CU PUBLICUL: E-MAILURI IMPORTANTE LA PRIMĂRIE


Primăria Municipiului Miercurea Ciuc informează locuitorii urbei, că odată cu suspendarea programului cu public, instituţia desfăşoară relaţionarea cu publicul prin e-mail, poştă şi fax. Pe lista alăturată găsiţi adresele colective de e-mailuri pentru cele mai frecvente operaţiuni ale Primăriei:

[mai departe]

Poate fi solicitat: serviciul „Pentru vârstnicii noştri”


Răspândirea virusul COVID – 19 (coronavirus) ne arată, că cei mai vulnerabili, cei mai mult atinşi de această pandemie sunt persoanele vârstnice. Pe această cale, rugăm concetăţenii noştrii, ca în perioada următoare numai în cazuri bine justificate să părăsească locuinţa, şi să evite contactul direct cu alte persoane sau grupuri de persone.

[mai departe]

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

”CONSTRUIRE LĂCAŞ PENTRU PUSTNICI PAULINI”


Raport privind informarea şi consultarea publicului despre aprobarea planului urbanistic de detaliu „Construire lăcaş pentru pustnici paulini”.

[mai departe]

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ)

STRADA SARKADI ELEK


Municipiul Miercurea-Ciuc anunţă publicul interesat că Planul Urbanistic Zonal – strada Sarkadi Elek iniţiat de SC Detroit City Import Export SRL va fi dezbătută în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 27 martie 2020.

[mai departe]

EXERCIŢII DE TRAGERI ÎN LUNA MARTIE


Conform înştiinţării Unităţii Militare nr. 01101, în luna martie, în perioada 3–5, 10–12, 17–19, 24., 26. şi 31 între orele 08.00–24.00 se execută trageri în Poligonul de Garnizoană Miercurea Ciuc.

[mai departe]

ANUNŢ

privind intenţia Municipiului Miercure-Ciuc de achiziţionare a unui imobil teren - construcţie situat în municipiul Miercurea-Ciuc zona industrială


Obiectul achiziţionării îl formează un imobil  teren - construcţie, care obligatoriu trebuie să aibă următoarele date de identificare:

[mai departe]

ÎN ATENŢIA PROPRIETARILOR DE IMOBILE DIN CSIBA ŞI SZÉCSENY


Primăria Municipiului Miercurea Ciuc î-şi exprimă mulţumirea pentru care au participat la  întâlnirile organizate împreună cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz şi cu specialiştii SC Harvíz SA, în perioada 18–20 februarie, identificând traseul conductelor de alimentare cu apă şi de canalizare, şi a soluţiilor propuse de proiectanţi pentru racordarea imobilelor la acestea.

[mai departe]

ÎN ATENŢIA LOCUITORILOR DIN ZONA CSIBA ŞI SZÉCSENY


Reprezentanţii primăriei, ai firmei Harvíz S.A., ai firmei de consultanţă şi conducerea ADI Hargita Víz invită locuitorii zonei Csiba şi Szécseny la întâlniri informative în sala de şedinţe a Primăriei. Tema actuală este extinderea reţelelor de apă şi canalizare, cetăţenii având posibilitatea să solicite informaţii legate de imobilele proprii. Locuitorii din Csiba sunt aşteptaţi astăzi între orele 14.00–19.00, iar cei din Szécseny sunt invitaţi pe 19 şi 20 februarie, tot între orele 14.00–19.00.

PUZ – INTRODUCEREA TERENULUI DIN EXTRAVILAN ÎN INTRAVILAN ŞI CONSTRUIRE CASE DE LOCUIT


Raport privind informarea şi consultarea publicului despre aprobarea planului urbanistic zonal „Introducerea terenului din extravilan în intravilan şi construirea caselor de locuit - S.C. Detroit City Import Export S.R.L..”


[mai departe]

INTRODUCEREA TERENULUI DIN EXTRAVILAN ÎN INTRAVILAN ŞI CONSTRUIRE CASE DE LOCUIT


Municipiul Miercurea-Ciuc anunţă publicul interesat că Planul Urbanistic Zonal – „Introducerea terenului din extravilan în intravilan şi construire case de locuit” iniţiat de SC Detroit City Import Export SRL este un în curs de elaborare.

[mai departe]

EXERCIŢII DE TRAGERI ÎN LUNA FEBRUARIE


Conform înştiinţării Unităţii Militare nr. 01101, în luna februarie, în perioada 4–6, 11–13, 18–20 şi 25–27 între orele 08.00–24.00 se execută trageri în Poligonul de Garnizoană Miercurea Ciuc.

[mai departe]

INTRODUCEREA TERENULUI DIN EXTRAVILAN ÎN INTRAVILAN ŞI CONSTRUIRE CASE DE LOCUIT


Municipiul Primăriei Miercurea Ciuc anunţă publicul interesat că Planul Urbanistic Zonal – „Introducerea terenului din extravilan în intravilan şi construire case de locuit ” iniţiat de SC Detroit City Import Export SRL este un în curs de elaborare.

[mai departe]

ZIUA DE 24 IANUARIE ESTE ZI LIBERĂ


Primăria Municipiului Miercurea Ciuc aduce la cunoştinţa locuitorilor că Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătorită pe data de 24 ianuarie, este inclusă pe lista zilelor libere legale din Codul muncii. În data menţionată Primăria nu va avea program de lucru cu publicul.

Amenzile pot fi achitate şi online prin site-ul www.ghiseul.ro.

Vă mulţumim pentru înţelegere!

EXERCIŢII DE TRAGERI ÎN LUNA IANUARIE


Conform înştiinţării Unităţii Militare nr. 01101, în luna ianuarie, în perioada 14–16, 21–23 şi 28–30 între orele 08.00–24.00 se execută trageri în Poligonul de Garnizoană Miercurea Ciuc.

[mai departe]

LICITAŢIE PUBLICĂ

spaţiu comercial în suprafaţă de 9 m²


Municipiul miercurea ciuc organizează licitaţie publică la data de 11 februarie 2020, ora 15.00 privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 9 m² situat la parter în Complexul Comercial al Pieţiei Agroalimentare din Miercurea-Ciuc.

[mai departe]

Plata impozitelor: informaţii utile


Municipiul Miercurea Ciuc aduce la cunoştinţa contribuabililor că:

[mai departe]

CU MULŢUMIRI


Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc îşi exprimă mulţumirile pentru donaţiile oferite în cursul anului persoanelor defavorizaţi, dăruind un prilej de bucurie acestora.

[mai departe]

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL


Informăm cetăţenii, că Primăria Municipiului Miercurea Ciuc nu va avea program cu publicul în perioada 25–27 decembrie 2019, respectiv 1–3 ianuarie 2020. Deasemenea în data de 24 şi 31 decembrie se lucrează cu program scurt, de la ora 8.00 până la ora 13.00. Astfel în cazul programărilor online la Serviciul public comunitar pentru evidenţa populaţiei, rezervările se fac până la ora 11.45 (între orele 12.00–13.00 se efectuează numai eliberarea actelor), iar în cazul Serviciului impozite, taxe şi alte venituri, numărul de ordine se dă până la ora 12.00. Vă mulţumim pentru înţelegere!

ISTORIE ŞI DISTRACŢIE ÎN CINEMATOGRAFUL CSÍKI MOZI


În oferta din luna ianuarie a Cinematografului Csíki Mozi găsim de toate pentru toţi: producţie documentară, un musical şi drame. Lista filmelor proiectate va putea include şi alte producţii între timp.

[mai departe]

COMEMORARE LA MORMÂNTUL LUI MÜLLER LÁSZLÓ


Primăria Municipiului Miercurea Ciuc comemorează şi în acest an eroul revoluţiei din decembrie 1989, Müller László. Ceremonia de comemorare va avea loc la data de 20 decembrie, vineri, de la ora 9.00, la cimitirul din str. Leliceni, la mormântul eroului Müller László, ceremonia incluzând onoruri militare şi depuneri de coroane.

RESTRICŢIE DE CIRCULAŢIE PE B-DUL FRĂŢIEI


Municipiul Miercurea Ciuc organizează împodobirea oraşului cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Cu această ocazie va fi închisă temporar circulaţia în data de 14 decembrie, între orele 9.00-13.00 pe segmente scurte pe strada B-dul Frăţiei: de la sensul giratoriu din faţa Palatului Justiţiei până la sensul giratoriu din faţa Poliţiei; şi de la sensul giratoriu din faţa Poliţiei până la intersecţia cu Aleea Ciocârliei; partea dreaptă a drumului. Conducătorilor auto propunem ca alternativă ruta: strada Braşovului – strada Ghioceilor – strada Arsenalului – strada Bradului. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente. Vă mulţumim pentru înţelegere!

ANULAREA ACCESORIILOR AFERENTE OBLIGAŢIILOR FISCALE RESTANTE


Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, prin care s-a conferit posibilitatea unităţilor administrativ-teritoriale de instituire a unor facilităţi fiscale prin anularea accesoriilor (majorări de întârziere) aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 datorate bugetelor locale, Consiliul Local al municipiului Miercurea Ciuc a aprobat prin hotărâre (HCL nr. 281/2019 din septembrie) anularea accesoriilor aferente obligaţiilor fiscale restante la 31.12.2018 datorate bugetului local al Municipiului Miercurea Ciuc precum şi procedura de acordare a facilităţilor fiscale.

[mai departe]

MAJORAREA IMPOZITELOR: NUMAI ÎN PROPORŢIE CU INFLAŢIA


Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc nu a avut intenţia de a majora impozitele şi taxele locale, dar trebuie să aplice valorile indexate în luna aprilie, majorate în proporţie cu inflaţia realizată din anul 2018.

[mai departe]

CARAVANA TIFF: SE AMÂNĂ PROIECţIILE


Din cauza lipsei de interes din partea cinefililor nu vor avea loc proiecţiile filmelor Caravanei TIFF în Miercurea Ciuc, planificate pentru săptămâna aceasta. Evenimentele sunt amânate până în luna decembrie.

[mai departe]

EXERCIŢII DE TRAGERI ÎN LUNA NOIEMBRIE


Conform înştiinţării Unităţii Militare nr. 01101, în luna noiembrie, în perioada 12–14. şi 26–28 între orele 08.00–24.00 se execută trageri în Poligonul de Garnizoană Miercurea Ciuc.

[mai departe]

PROGRAMUL SPCLEP ÎN PERIOADA ALEGERILOR PREZIDENŢIALE


Având în vedere alegerile prezidenţiale, organizate în data de 10 noiembrie 2019, Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea Ciuc aduce la cunoştinţa locuitorilor că, în data de 9 noiembrie, sâmbătă, între orele 8.00–16.00 şi 10 noiembrie, duminică între orele 7.00–21.00, Serviciul va sta la dispoziţia cetăţenilor, care doresc schimbarea actelor de identitate (carte de identitate) expirate.

[mai departe]

NOUL PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL


Începând din data de 4 noiembrie a.c., se introduce un program nou de lucru cu publicul în următoarele servicii şi birouri de specialitate ale Primăriei Municipiului Miercurea Ciuc:

[mai departe]

1 NOIEMBRIE - ZI LIBERĂ


Primăria Municipiului Miercurea Ciuc aduce la cunoştinţa locuitorilor că ziua de 1 noiembrie 2019, Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor este zi liberă, conform contractului colectiv de muncă. În data menţionată Primăria nu va avea program de lucru cu publicul.

[mai departe]

23 OCTOMBRIE – ZI LIBERĂ


Primăria Municipiului Miercurea Ciuc aduce la cunoştinţa locuitorilor că în ziua de 23 octombrie 2019, Primăria nu va avea program de lucru cu publicul.

[mai departe]

ANUNŢ


privind intenţia Municipiului Miercure-Ciuc de achiziţionare a unui imobil-teren situat în Municipiul Miercurea-Ciuc, conform Hotărârii Consiliului Local Nr. 286/2019 în vederea amenăjării unui parc cu funcţii recreative pentru cartierul Tudor.

[mai departe]

ANULAREA ACCESORIILOR AFERENTE OBLIGAţIILOR FISCALE RESTANTE


Municipiul Miercurea Ciuc aduce la cunoştinţa contribuabililor, că având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, prin care s-a conferit posibilitatea unităţilor administrativ-teritoriale de instituire a unor facilităţi fiscale prin anularea accesoriilor (majorări de întârziere) aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 datorate bugetelor locale, Consiliul Local al municipiului Miercurea Ciuc a aprobat prin hotărâre (HCL nr. 281/2019) anularea accesoriilor aferente obligaţiilor fiscale restante la 31.12.2018 datorate bugetului local al municipiului Miercurea Ciuc precum şi procedura de acordare a facilităţilor fiscale.

[mai departe]

CAMPANIE DE COLECTARE DE STICLE ŞI DEŞEURI ELECTRONICE

Bani pentru sticle, cupoane pentru deşeuri electronice


În data de 12 octombrie (nu în ultimă instanţă şi pe baza unei acţiuni de reuşită organizate în primăvara anului curent, când au fost colectate peste 50 de tone de sticlă în cadrul campaniei de reciclare a sticlei), Primăria Municipiului Miercurea Ciuc, împreună cu Eco-Csík SRL şi în parteneriat cu S.L.C. SRL organizează o campanie de colectare a ambalajelor din sticlă şi de deşeuri electronice în municipiu.

[mai departe]

SPRIJIN FINANCIAR ACORDAT PERSOANELOR PESTE 65 DE ANI PENTRU CONSUMUL DE APĂ CALDĂ


Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc – în cadrul şedinţei ordinare din 27 septembrie 2019 – a aprobat Hotărârea nr. 283/2019 privind acordarea unui sprijin financiar de maxim 40 lei / persoană pentru consumul de apă caldă persoanelor care au împlinit vârsta de 65 ani. Preşedinţii, administratorii asociaţiilor de proprietari sunt invitaţi să se prezinte la sediul S.C. Goscom S.A. în vederea preluării formularelor de solicitare începând cu data de 14 octombrie 2019.

[mai departe]

EXERCIŢIU INTERINSTITUŢIONAL


Conform înştiinţării Brigăzii 61 Vânătorii de munte „General Bădulescu”, în perioada 7–13 octombrie, se va desfăşura, în locaţii din judeţele Harghita, Covasna şi Municipiul Bucureşti, exerciţiului interinstituţional „CONCORDIA – 19” la care vor participa aproximativ 500 militari din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. 

[mai departe]

EXERCIŢIU DE INTERVENŢIE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CIVILE


Conform înştiinţării Unităţii Militare nr. 01101, în perioada 7 octombrie, ora 11.00 – 9 octombrie, ora 20.00 se va desfăşura, în cadrul exerciţiului interinstituţional „CONCORDIA – 19”, un exerciţiu de intervenţie pentru situaţii de urgenţă civile.

[mai departe]

ANUNŢ


PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL
privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate de către contribuabili bugetului local al municipiului Miercurea Ciuc.

SPRIJIN PENTRU COPII DE VÂRSTĂ PREŞCOLARE


Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea Ciuc aduce la cunoştinţă celor interesaţi, că în conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015, familiile care au în întreţinere copii (3-6 ani) înscrişi la grădiniţă, au dreptul la un stimulent lunar de 50 lei, în cazul în care venitul lunar nu depăşeşte suma de 284 lei / persoană.

[mai departe]

AJUTOR DE ÎNCĂLZIRE PENTRU SEZONUL RECE


Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea Ciuc începând din data de 16 septembrie 2019 primeşte cererile pentru ajutorul de încălzire pentru perioada noiembrie 2019 – martie 2020.

[mai departe]

ANUNŢ PUBLIC

realizarea capacităţilor de producere energie electrică şi termică în cogenerare din biogaz în zona ADI FOREST


Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară FOREST intenţionează să constituie drept de superficie cu posibilitatea achiziţionării unui teren de minim 20 000 mp în zonă industrială pe teritoriul Municipiului Miercurea Ciuc pentru „Realizarea capacităţilor de producere energie electrică şi termică în cogenerare din biogaz în zona ADI FOREST”.

[mai departe]

PLAN URBANISTIC ZONAL – PARC ETNOGRAFIC LA ŞUMULEU

Municipiul Miercurea Ciuc anunţă publicul interesat că Planul Urbanistic Zonal – „Parc etnografic la Şumuleu” este un în curs de elaborare. Documentaţia este afişată la sediul Primăriei Municipiului Miercurea Ciuc.


Persoană responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Albert Sándor, adresa: Piaţa Cetăţii nr. 1, camera 13, telefon: 0736 220 000, e-mail: albertsandor@szereda.ro.

Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare.

Data limită de trimitere a observaţiilor: 12 septembrie 2019.

Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Miercurea Ciuc: Piaţa Cetăţii nr. 1, în data de 17 septembrie 2019, ora 17.00 (sala de şedinţă).

Aşteptăm locuitorii interesaţi!


Documentaţia de urbanism

 

Primăria Municipiului Miercurea Ciuc

2 septembrie 2019

LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE

Zilele Municipiului Miercurea Ciuc din 2019


Primăria Municipiului Miercurea Ciuc, la sediul din P-ţa Cetăţii nr. 1 organizează licitaţie publică deschisă cu strigare:

[mai departe]

STRADA IANCU DE HUNEDOARA: CIRCULAŢIE PE UN SINGUR SENS


Primăria Municipiului Miercurea Ciuc anunţă locuitorii municipiului că începând din data de 22 iulie, va intra în vigoare o restricţie de circulaţie pe un singur sens pe strada Iancu de Hunedoara – în intersecţia străzii Iancu de Hunedoara – Venczel József, până la colţul cimitirului din cartierul Spicului. Circulaţia va fi dirijată prin semafoare.

 

[mai departe]

REALIZAREA UNEI PARCĂRI SUPRAETAJATE ÎN ZONA CARTIERUL SPICULUI - DECIZIE


Municipiul Miercurea Ciuc cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii, nr. 1, jud.: Harghita anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare – nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate – de către A.P.M. Harghita în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului din data de 16.07.2019 pentru proiectul “Realizarea unei parcări supraetajate în zona cartierul Spicului” propus a fi amplasat în Municipiul Miercurea Ciuc, cartierul Spicului, domeniu public, judeţul Harghita.

[mai departe]

ANUNŢ

Oportunitate de colaborare în realizarea ofertei Zilelor Municipiului Miercurea Ciuc


În primul sfârşit de săptămână al lunii august locuitorii oraşului şi cei din împrejurimi vor avea parte şi în acest an de cinci zile pline de surprize, de un şir de programe utile şi atractive care asigură o adevărată destindere şi distracţie excelentă.

[mai departe]

ZILELE MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC 2019

logistică pentru spaţii publice


Pentru realizarea în bune condiţii a evenimentului Zilele Municipiului Miercurea Ciuc, organizatorul, Primăria Municipiului Miercurea propune dotarea cu mobilier specific a spaţiilor publice unde se vor desfăşura programe în aer liber.

 

[mai departe]

EXERCIŢII DE TRAGERI ÎN LUNA IULIE


Conform înştiinţării Unităţii Militare nr. 01101, în luna iulie, în perioada 24 între orele 08.00–24.00 se execută trageri în Poligonul de Garnizoană Miercurea Ciuc.

[mai departe]

REALIZAREA UNEI PARCĂRI SUPRAETAJATE ÎN ZONA CARTIERUL SPICULUI


Municipiul Miercurea Ciuc, cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc, str. P-ţa Cetăţii, nr. 1, jud. Harghita, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Realizarea unei parcări supraetajate în zona cartierul Spicului” propus a fi amplasat în municipiul Miercurea Ciuc, cartierul Spicului, domeniu public, jud Harghita.

 

[mai departe]

OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN


1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81,

2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82,

3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83,

4, 14, 24, 34 , 44, 54, 64, 74, 84,

5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 86

6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76,

7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77,

8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78,

9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79,

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,

[ arhivă ]

Ofertă de programe

SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20
SEP FILMTETTFESZT – ÎN LINIŞTE
20
SEP FILMTETTFESZT – PĂLĂRIETARE ŞI NASDECARTOF
19
SEP FILMTETTFESZT – EDEN
19

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO