ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII

Somaţie publică pentru S.C. LUCO 77 SOCIETATE DE COMERŢ S.R.L.


 

sediul Bucureşti, Str.Eliza Zamfirescu Leonida nr.10, sector 1, CUI R 8431106


În baza art.44 aln.(3) din O.G.2/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, vă comunicăm că figuraţi cu obligaţii de plată restante faţă de bugetul local al Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc.

În acest sens, vă rugăm ca în termen de 15 zile de la publicarea prezentei somaţii publice, să vă prezentaţi la Serviciul impozite, taxe şi alte venituri al Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc, Str.Cetăţii nr.1, în vederea achitării obligaţiilor restante.

În caz contrar, potrivit dispoziţiilor O.G.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, se va proceda la acţiuni de executare silită.

[înapoi]

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO