ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII

RAPORT – SCHIMBARE DE DESTINAŢIE, STR. BOLYAI NR. 6


Raport privind informarea şi consultarea publicului despre aprobarea planului urbanistic de detaliu (PUD) pentru „SCHIMBAREA DE DESTINAŢIE DIN CASĂ DE LOCUIT ÎN PENSIUNE TURISTICĂ ”, strada Bolyai nr.6,  Miercurea-Ciuc, jud. Harghita.

Planul urbanistic de detaliu a fost elaborat de firma de proiectare A-PLATZ Arhitectura S.R.L. cu sediul în Miercurea-Ciuc, strada Cântar nr 8/B/9, proiect nr. 23/2019, faza P.U.D., număr certificat de urbanism: 593/02.09.2019. ca urmare a cererii adresate de TOP JOY S.R.L., reprezentat prin Pál-Pál Gyöngyvér.

Identificarea părţilor interesate – proprietarii terenurilor vecine, conform planşa număr 1-Situaţia existentă este doamna Kopacz Ildikó, proprietara terenului cu nr CF 63887, strada Gábor Áron nr. 9. Dânsa a fost notificată prin scrisoare, având număr de înregistrare 15318/03.08.2020, s-a ataşat planşa 2-Reglementări urbanistice.

Nu s-a înregistrat comentariu şi/sau propunere, în consecinţă propunem depunerea documentaţiei de urbanism la faza de decizie.


Miercurea-Ciuc, 30.08.2020

[înapoi]

Ofertă de programe

SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20
SEP FILMTETTFESZT – ÎN LINIŞTE
20
SEP FILMTETTFESZT – PĂLĂRIETARE ŞI NASDECARTOF
19
SEP FILMTETTFESZT – EDEN
19

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO