ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII

ANUNŢ

privind procedura de aducere la cunoştinţă publică a iniţierii şi elaborării unor proiecte de hotărâri


În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, coroborat cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 privind Codul administrativ, se anunţă iniţierea şi elaborarea proiectelor de hotărâri anexate prezentului anunţ, proiecte care vor fi supuse spre analiză în şedinţă  ordinară a consiliului local, ce urmează a se desfăşura în data de 29.05.2020.

Proiectul de hotărâre ce se afişează în vederea aducerii lor la cunoştiinţă publică este:

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 167/2009 privind aprobarea asocierii Municipiului Miercurea Ciuc, în calitate de membru fondator, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita

Persoanele interesate pot depune în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de hotărâri afişate, în termen de 15 zile de la data afisării prezentului anunţ la sediul primăriei.
Persoana responsabilă în relaţie cu societatea civilă este György Piroska, şef serviciu în cadrul Serviciului cultural, de învăţământ, sport şi tineret. 
Asociaţiile legal constituie sau autorităţile publice pot solicita, în scris, organizarea unei dezbateri publice privitoare la proiectele de hotărâri anexate prezentului anunţ.
Prezentul a fost afişat azi 03.04.2020 la sediul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc.

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

[înapoi]

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO