ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII

ANULAREA ACCESORIILOR AFERENTE OBLIGAŢIILOR FISCALE RESTANTE


Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, prin care s-a conferit posibilitatea unităţilor administrativ-teritoriale de instituire a unor facilităţi fiscale prin anularea accesoriilor (majorări de întârziere) aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 datorate bugetelor locale, Consiliul Local al municipiului Miercurea Ciuc a aprobat prin hotărâre (HCL nr. 281/2019 din septembrie) anularea accesoriilor aferente obligaţiilor fiscale restante la 31.12.2018 datorate bugetului local al Municipiului Miercurea Ciuc precum şi procedura de acordare a facilităţilor fiscale.

Având în vedere termenul relativ scurt de aplicare a acestei facilităţi fiscale (până la data de 13 decembrie 2019), încurajăm contribuabilii cu restanţe mai vechi de 31 decembrie 2018 să îşi analizeze situaţia fiscală, să contacteze cât mai curând organul fiscal local – Serviciul Impozite, Taxe şi alte Venituri – pentru a solicita informaţii suplimentare privind modalitatea de a beneficia de facilităţile fiscale.

 

Pot beneficia de anularea accesoriilor atât persoanele juridice cât şi persoanele fizice cu condiţia îndeplinirii, cumulativ, a următoarelor condiţii:

            – să depună la Serviciul Impozite, Taxe şi alte Venituri NOTIFICAREA (formular pus la dispoziţie în biroul nr. 21) privind intenţia sa, pentru a beneficia de facilităţile fiscale reglementate

            – să aibă depuse la zi toate declaraţiile fiscale. Pot face obiectul anulării şi obligaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor principale ale anilor anteriori şi declarate de contribuabili prin declaraţii rectificative

            – să depună CEREREA DE ANULARE şi să efectueze plata până la data de 13 decembrie 2019 (formular pus la dispoziţie de către Serviciul Impozite, Taxe şi alte Venituri)

            – la data depunerii cererii să aibă achitate toate celelalte obligaţii fiscale în afara celor care vor face obiectul anulării şi anume obligaţiile bugetare principale exigibile până la 31 decembrie 2018, obligaţiile bugetare administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 13 decembrie 2019, inclusiv amenzile şi obligaţiile de plată rezultate din raporturi juridice contractuale. (concesiuni, închirieri).

Anularea de majorări nu se aplică pentru obligaţiile de plată rezultate din raporturi juridice contractuale.

Cerere de anulare majorări (PF)

Notificare privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plata accesorii (PF)

Cerere de anulare majorări (PJ)

Notificare privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plata accesorii (PJ)

[înapoi]

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO