ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII

SPRIJIN FINANCIAR ACORDAT PERSOANELOR PESTE 65 DE ANI PENTRU CONSUMUL DE APĂ CALDĂ


Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc – în cadrul şedinţei ordinare din 27 septembrie 2019 – a aprobat Hotărârea nr. 283/2019 privind acordarea unui sprijin financiar de maxim 40 lei / persoană pentru consumul de apă caldă persoanelor care au împlinit vârsta de 65 ani. Preşedinţii, administratorii asociaţiilor de proprietari sunt invitaţi să se prezinte la sediul S.C. Goscom S.A. în vederea preluării formularelor de solicitare începând cu data de 14 octombrie 2019.

Compensarea contravalorii apei calde menajere poate fi solicitată pentru perioada 1 noiembrie 2019 – 31 martie 2020, iar condiţiile cumulative pentru acordarea sprijinului financiar sunt următoarele:

– persoana îndreptăţită să fie proprietarul sau coproprietarul locuinţei pentru care solicită sprijinul financiar şi să nu deţină în proprietate,  împreună cu familia,  şi alte  locuinţe în afara aceleia pentru care solicită sprijinul financiar;

– locuinţa să fie încălzită în întregime şi exclusiv prin sistemul centralizat de furnizare a energiei termice şi solicitantul să locuiască efectiv în această locuinţă;

– să aibă achitat la zi cheltuielile comune, respectiv toate facturile scadente privind serviciile publice de apă, canalizare, salubrizare, energie termică inclusiv în ceea ce priveşte dobânzile şi penalităţile de întârziere;

– să aibă achitate la zi toate impozitele, taxele şi celelalte datorii către bugetul local, inclusiv dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente;

Cererile tip pentru compensare vor trebui depuse personal la S.C. Goscom S.A. sau prin asociaţiile de proprietari cel târziu până la data de 31 octombrie. Persoanele care au împlinit 65 de ani, trebuie să depună o singură dată cerere. Persoanele care au devenit între timp îndreptăţite, pot solicita sprijinul financiar pentru lunile/perioada  rămasă până la data de 31 martie 2020. Solicitări ulterioare pot fi depuse doar până la data de 24 a lunii anterioare.

[înapoi]

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO