ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII RECENSĂMÂNT 2022

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR PERSECUTATE SAU DEPORTATE ÎN STRĂINĂTATE, RESPECTIV COPII LOR


Primăria Miercurea-Ciuc atrage atenţia celor interesaţi, că pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificările ulterioare, persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri se acordă scutire de la plata impozitului pentru clădirea şi terenul situate la adresa de domiciliu, iar în cazul mijloacelor de transport pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Pentru a beneficia de scutiri de la plata impozitului, persoanele în cauză trebuie să depună următoarele acte:

•      copie după decizia emisă de către AJEPIS;

•      copiile actelor de identitate (soţ-soţie);

•      copia după extrasul de carte funciară (pentru clădiri, terenuri);

•      copia certificatului de înmatriculare/talon (în cazul unui autovehicul);

•      cerere tip.

Cererea tip este disponibilă la Primărie şi la casieria Primăriei şi poate fi descărcat şi de pe pagina de web a instituţiei www.szereda.ro. Cererile pot fi depuse în zilele lucrătoare între orele 9.00 şi 13.00 la sediul Primăriei Miercurea-Ciuc din Piaţa Cetăţii nr. 1, biroul nr. 123, şi nu la casierie.

Vă mulţumim pentru înţelegere!

 

24 februarie 2022  

[înapoi]

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO