ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII RECENSĂMÂNT 2022

DE LA 1 FEBRUARIE ACCESUL ÎN ZONA PIETONALĂ VA FI POSIBIL DOAR CELOR CARE DEŢIN AUTORIZAŢIE


Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 302/2021 în zona pietonală (compusă din strada Petőfi Sándor de la intersecţia cu strada Leliceni până la intersecţia cu strada Gál Sándor, şi strada Pantei) pot avea acces doar autovehiculele care nu depăşesc masa maximă autorizată de 3,5 tone, şi care deţin autorizaţie emisă de Primăria Miercurea-Ciuc. Zona pietonală este accesibilă cu maşina doar din direcţia străzii Pantei, prin bariera instalată aici.

Cine poate solicita autorizaţie de acces?

• Persoanele fizice şi juridice care au domiciliul/sediul sau punctul de lucru înregistrat în zonă (str. Petőfi Sándor şi strada Pantei)

• Sunt proprietarii vehiculului, sau deţin un contract leasing în calitate de utilizator al vehiculului pentru care solicită autorizaţie de acces, şi vehiculul este înmatriculat/înregistrat la o adresă din zona pietonală.

 

Ce documente sunt necesare pentru a solicita o autorizaţie?

• cerere privind obţinerea autorizaţiei de acces;

• copie CI/BI solicitant;

• declaraţie pe propria răspundere;

• certificat constatator ONRC pentru societăţi comerciale;

• copie carte de identitate/certificat de înregistrare autovehicul;

• copie contract de leasing, dacă este cazul;

• dovada achitării impozitului pentru autovehicul.

 

Documentele necesare pentru eliberarea autorizaţiei de acces pot fi depuse în mod continuu începând cu data de 17 ianuarie 2022 la sediul Primăriei Miercurea-Ciuc, biroul 44, zilnic între orele 8.00–13.00 şi 14.00–16.00 sau prin e-mail la adresa varosgazdalkodas@szereda.ro. Mai multe informaţii la nr. de telefon: 0748 037 833.

 

Important de ştiut:

• Vehiculele pot circula în zona pietonală cu viteza maximă de 5 km/oră, respectiv nu pot să stânjenească ori să împiedice circulaţia pietonilor.

• Aprovizionarea unităţilor comerciale cu autovehicule care nu deţin autorizaţie de acces se poate realiza în zilele lucrătoare, între orele 6.00–9.00, timp în care bariera din str. Pantei va fi deschisă. Autovehiculele care aprovizionează spaţiile comerciale cu sediul/punct de lucru în zonă trebuie să deţină documente justificative cu destinaţia mărfurilor (factura, aviz însoţire marfă). 

• Oprirea vehiculelor destinate transportului de mărfuri se va face strict pe perioada manipulării (încărcare – descărcare) mărfurilor. Altfel oprirea autovehiculelor pe domeniul public din zona pietonală este interzisă!

• Persoanele care au autorizaţie de acces, vor parca maşinile în curţile imobilelor pe care le deţin.

• Nerespectarea reglementărilor de mai sus atrage după sine amendă de la 250 până la 1000 lei.

 

 

12 ianuarie 2022

[înapoi]

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO