ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII RECENSĂMÂNT 2022

PREGĂTIREA UNEI STRATEGII DE DEZVOLTARE PENTRU NOUL DECENIU


Deşi Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) elaborată în 2016 pentru Miercurea-Ciuc mai este valabilă încă patru ani, primii paşi au fost deja făcuţi de către grupul de lucru desemnat de Primărie pentru a pregăti documentul strategic pentru următoarul deceniu. Strategia, care va încorpora ideile şi viziunile de dezvoltare ale populaţiei, va trebui să se adapteze la politicile publice, la schemele de sprijin naţionale sau europene, dar şi să ţină cont de faptul că oraşul este centrul regiunii Ciuc.

„Nu creăm o nouă strategie, ci o strategie adaptată la noul deceniu”, a declarat primarul Korodi Attila, care a precizat că strategia valabilă până 2025 este un document temeinic şi bine gândit, care a stat la baza multor dezvoltări din ultimii ani. Primarul a subliniat că am ajuns la o etapă importantă în dezvoltarea oraşului şi a regiunii: a început o perioadă de zece ani în viaţa oraşului, ceea ce face necesară reformularea strategiei de dezvoltare, ţinând cont de documentele strategice pregătite de Uniunea Europeană pentru perioada de dezvoltare 2021–2027, precum şi de documentele naţionale de dezvoltare aferente. În acelaşi timp, în cursul anului trecut, au fost înaintate o serie de propuneri de dezvoltare specifice de către public sau de către sectorul civil, care nu sunt incluse în mod explicit în actualul document de strategie, dar care trebuie să fie încorporate.

Biró Zoltán, cercetător în ştiinţe sociale, antropolog şi şef al grupului de lucru care va elabora strategia, a prezentat principalele domenii ţintă ale SIDU.  Pe lângă programul "Calitatea vieţii şi bunăstarea socială", care include dezvoltări legate de infrastructură şi servicii, este important şi programul "Competitivitate şi smart city", care include dezvoltări economice şi implementări legate de oraşele inteligente, precum şi programul "Miercurea-Ciuc verde", care se concentrează pe protecţia mediului şi pe dezvoltări bazate pe valorile locale de mediu. Programul de incluziune socială se axează pe servicii sociale şi dezvoltare.

Strategia de dezvoltare urbană actualizată este, de asemenea, legată de alte două documente: Planul de mobilitate urbană şi Strategia de dezvoltare a zonei metropolitane. Cele trei documente de dezvoltare se completează reciproc şi funcţionează într-un mod complementar", a subliniat liderul grupului de lucru. Dósa Eszter, şeful Direcţiei de managementul proiectelor, a subliniat că acest document strategic va sta la baza tuturor investiţiilor viitoare şi că oraşul va putea depune proiecte doar pentru implementarea ideilor incluse în strategie.

Un element important în pregătirea strategiei de dezvoltare este colectarea opiniilor publice. Chestionarul intitulat "Miercurea-Ciuc2030", precum şi chestionarul privind mobilitatea urbană, pot fi găsite în bara de meniu din dreapta a site-ului miercureaciuc.ro. De asemenea, acestea vor fi distribuite în cât mai multe gospodării din Miercurea-Ciuc prin intermediul instituţiilor de învăţământ locale.

"Cerem colaborarea populaţiei pentru ca peste zece ani să putem defini Miercurea-Ciuc ca un oraş locuibil, competitiv, verde, care îmbrăţişează persoanele aflate în dificultate, sprijină familiile şi studenţii şi menţine regiunea ca un bastion în inima Ţinutului Secuiesc", a conchis primarul.

 

12 octombrie 2021

[înapoi]

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO