ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII RECENSĂMÂNT 2022

AU FOST AJUSTATE PREŢURILE CONTRACTELOR


În cadrul şedinţei extraordinare de vineri, 1 octombrie 2021, consiliul local a adoptat noi devize pentru cinci investiţii aflate în diferite etape de implementare. În cazul investiţiilor Construire grădiniţă cu program prelungit, Sală de sport la Liceul de Artă Nagy István şi Şcoala Gimnazială Petőfi Sándor, Reabilitarea termică a blocurilor din str. Kossuth Lajos nr. 20–26. şi Reabilitarea Liceului Tehnologic Kós Károly trebuiau modificate studiile de fezabilitate, respectiv documentaţiile de avizare a lucrărilor.

Ordonanţa de urgenţă nr. 15/2021 prevede ca pentru obiectivele/proiectele de investiţii finanţate, integral sau parţial, din fondurile publice se ajustează preţurile contractelor prin actualizarea preţurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare.

În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei, contractanţii pot transmite autorităţiilor o adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat. Autorităţile trebuie să încheie acte adiţionale în termen de max. 15 zile de la întregistrarea solicitărilor.

Trei dintre cele cinci investiţii sunt realizate prin cofinanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), iar două cu sprijinul Programului Operaţional Regional.

 

Preţurile contractelor au fost ajustate în modul următor: Construire grădiniţă cu program prelungit – 441,2 mii lei, Sală de sport la Liceul de Artă Nagy István şi Şcoala Gimnazială Petőfi Sándor – câte 1,2 milioane lei, Reabilitarea termică a blocurilor din str. Kossuth Lajos nr. 20–26. – 550 mii lei, Reabilitarea Liceului Tehnologic Kós Károly – 350 mii lei.

Cu toate acestea, legislaţia oferă posibilitatea ca sumele suplimentare necesare pentru ajustarea preţului contractelor să fie suportate din bugetul de stat.

 

1 octombrie 2021

[înapoi]

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO