ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII RECENSĂMÂNT 2022

SUSŢINEREA FAMILIILOR MARI ARE PRIORITATE


Cu prezentarea cardului familiile cu minim trei copii şi părinţii singuri vor putea accesa cu preţ redus transportul public, programele proprii organizate de instituţiile culturale aflate în subordinea Consiliului Local sau de către Clubul Sportiv VSK Csíkszereda, cât şi biletele de la Piscina „Csíki Csobbanó”. Programul va porni începând cu 1 iunie.

„Ne-am confruntat cu faptul, că Municipiul Miercurea Ciuc nu a avut strategii pentru a susţine familiile mari în anii precedenţi. Din iniţiativa doamnei viceprimar Sógor Enikő, am reuşit să elaborăm un sistem transparent. Aceste familii sunt una dintre cele mai importante baze ale comunităţii locale. Familiile numeroase trebuie susţinute, acestea reprezintă un exemplu elocvent cum poate familia să-şi susţină rolul de suport şi să fie baza solidă a unei comunităţi.” – a justificat importanţa programului primarul Korodi Attila.

„Conform datelor Direcţiei pentru evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date în Miercurea Ciuc sunt aprox. 450 de familii cu peste trei copii. Aceste familii mari duc o povară mai mare în societate, deşi acestea contribuie cel mai mult la asigurarea viitorului sigur. ” – a exprimat viceprimarul Sógor Enikő

Prezentând detaliile, viceprimarul a menţionat, că obiectivul programului este înlesnirea accesului familiilor la anumite servicii publice prin acordarea unor categorii de facilităţi în vederea creării unui mediu stimulativ, dinamic şi sănătos, a dezvoltării mai accentuate a sectorului recreativ, promovării unui stil de viaţă sănătos şi creşterii calităţii vieţii. Beneficiarii programului sunt familiile sau persoanele singure (necăsătorit/ă, văduv/ă, divorţat/ă, al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută) cu domiciliul în Municipiul Miercurea Ciuc care au minim trei copii şi cel puţin unul dintre copii are vârsta de până la 18 ani, şi se află în întreţinerea acestora, locuiesc şi se gospodăresc împreună. Unul dintre părinţi/persoana singură trebuie să fie angajat/angajată, cu dovada privind realizările de venit. Familia nu poate să aibă datorii la bugetul local, iar copiii aflaţi în întreţinere trebuie să fie înscrişi la o unitate de învăţământ şi să nu aibă mai mult de 20 absenţe nemotivate în anul şcolar anterior.

Pentru a solicita cardul-legitimaţie, persoanele interesate vor depune cererea împreună cu documentele necesare la sediul Primăriei Municipiului Miercurea Ciuc, Direcţia de Asistenţă Socială, biroul 28, zilnic, între orele 9.00–13.00. Documenţia de solicitare va cuprinde cererea tip, actele de indentitate ale membrilor familiei (carte de indentitate, certificat de căsătorie certificat de naştere), actele doveditoare privind calitatea de angajat a părinţilor/persoanei singure (contractul de muncă/actul de numire în funcţie/adeverinţă), declaraţia pe proprie răspundere privind copiii aflaţi în întreţinere şi adeverinţă din partea unităţii de învăţămănt privind situaţia absenţelor copiilor, valabilă pentru anul şcolar anterior.

Regulamentul programului, respectiv cererea tip şi declaraţia pe propria răspundere poate fi descărcată de pe pagina de web: www.miercurea ciuc.ro / www.szereda.ro, secţiunea Informaţii de interes public / Direcţia asistenţă socială.

[înapoi]

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO