ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII RECENSĂMÂNT 2022

EVALUAREA CLĂDIRILOR NEREZIDENŢIALE ŞI CU DESTINAŢIE MIXTĂ – PERSOANE FIZICE


Contribuabilii care figurează în evidenţele noastre fiscale cu clădiri nerezidenţiale şi care au fost achiziţionate, construite sau actualizate printr-un raport de evaluare până la data de 31.12.2015 (5 ani anteriori anului anului de referinţă 2021), pentru o impozitare cu 1,2% la valoarea impozabilă a clădirii, au obligaţia de a depune o declaraţie de impunere însoţită de un raport de evaluare al clădirii, până la 31.03.2021.

Raportul se întocmeşte de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării şi reflectă valoarea clădirii la 31 decembrie a anului anterior anului de referinţă. Rapoartele de evaluare trebuie să conţină dovada că rezultatele evaluării au fost înregistrate în baza de date cuprinzând valorile impozabile ale clădirilor gestionată de ANEVAR.
În caz contrar impozitul se va calcula prin aplicarea unei cote de 2% la valoarea de impozitare a clădirii.

Totodată în vederea stabilirii impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, potrivit art. 459 din Codul fiscal, pentru anul 2021 se stabilesc următoarele reguli:

a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2020 au în proprietate clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună o declaraţie pe propria răspundere, până la data de 15 martie 2021 inclusiv, privind suprafaţa folosită în scop nerezidenţial şi persoană în sarcina căreia sunt înregistrate cheltuielile cu utilităţile aferente suprafeţei în scop nerezidenţial;

b) fac excepţie de la prevederile lit. a) persoanele fizice ale căror suprafeţe folosite în scop nerezidenţial au fost declarate la organul fiscal până la data 31 decembrie 2020, în conformitate cu modelul ITL 001-2016, pentru care pentru calcularea impozitului pe clădiri prezumţia este cea referitoare la deducerea cheltuielilor cu utilităţile de către persoana care desfăşoară activitatea economică. În acest caz, ca şi la clădirile nerezidenţiale, pentru clădirile care au fost achiziţionate, construite sau actualizate printr-un raport de evaluare până la data de 31.12.2015 (5 ani anteriori anului anului de referinţă 2021), pentru o impozitare cu 1,2% la valoarea impozabilă a clădirii, contribuabilli au obligaţia de a depune o declaraţie de impunere însoţită de un raport de evaluare al clădirii, în caz contrar se va aplica cota de 2% la valoarea de impozitare a clădirii.

 

Formularele necesare pot fi descărcate de AICI.

 

Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc

10 februarie 2021

[înapoi]

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO