ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII RECENSĂMÂNT 2022

REFERITOR LA IMPOZITUL PE CLĂDIRI


Persoanele care deţin în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă (clădiri în care se desfăşoară activităţi economice, care includ: spaţii comerciale, birouri de avocatură, birouri notariale, spaţii de cazare a turiştilor, cabinete medicale, saloane de înfrumuseţare, săli de sport private, etc) au obligaţia de a depune declaraţii de impunere până la 31.03.2020 la Primăria municipiului Miercurea Ciuc, Serviciul Impozite, Taxe şi alte Venituri, în cazul în care acestea nu au fost declarate.

În cazul contribuabililor persoane fizice

Proprietarii persoane fizice ale căror clădiri nerezidenţiale sunt achiziţionate sau construite anterior datei de 31.12.2014 (5 ani anteriori anului anului de referinţă 2020), au posibilitatea să le reevalueze, deoarece în caz contrar impozitul se va calcula prin aplicarea unei cote de 2% la valorea impozabilă a clădirii.

În cazul în care au fost reevaluate, achiziţionate sau construite în intervalul de 5 ani anteriori anului fiscal de referinţa, cota de impozitare la nivelul municipiului Miercurea Ciuc este de 1,2% aplicată la:

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

 

În cazul contribuabililor persoane juridice

Persoanele juridice care deţin clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, achiziţionate, construite sau evaluate anterior datei de 31.12.2016 (3 ani anteriori anului anului de referinţă 2020), au posibilitatea să le reevalueze, deoarece în caz contrar impozitul se va calcula prin aplicarea unei cote de 5% la valoarea de impozitare a clădirii.

În cazul în care  clădirile au fost reevaluate, achiziţionate sau construite în intervalul de 3 ani anteriori anului fiscal de referinţa, cota de impozitare la nivelul municipiului Miercurea Ciuc este de 1,2% aplicată la:

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă;

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă;

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă.

 

În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.

Raportul de evaluare atât în cazul persoanelor fizice cât şi juridice, se întocmeşte de către un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării şi reflectă valoarea clădirii la 31 decembrie a anului anterior anului de referinţă (31.12.2019). Rapoartele de evaluare trebuie să conţină dovada că rezultatele evaluării au fost înregistrate în baza de date cuprinzând valorile impozabile ale clădirilor gestionată de ANEVAR.

În cazul persoanelor fizice, declaraţia de impozitare şi raportul de evaluare se depun la biroul nr. 43, iar în cazul persoanelor juridice se depun la biroul nr. 125. Formularul declaraţiei: persoane fizice, persoane juridice.

 

Subliniem, că în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local cu suma plătită se sting cu prioritate amenzile contravenţionale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligaţie fiscală.

[înapoi]

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO