ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII RECENSĂMÂNT 2022

Măsuri sezoniere de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti


În cursul lunilor de iarnă cele mai multe incendii afectează, din păcate, proprietatea individuală, în special locuinţe şi anexe ale acestora. Situaţiile de urgenţă la gospodăriile populaţiei pot fi preîntâmpinate dacă cetăţenii cunosc şi respectă regulile şi măsurile de prevenire a acestora. Potrivit ISU Harghita, principalele recomandări privind protecţia contra incendiilor la mijloacele şi sistemele de încălzire locală sunt următoarele:

1. Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la instalarea şi folosirea sobelor:

a) sobele de metal nu trebuie să fie instalate la o distanţă mai mică de 1 m faţă de pereţii din lemn sau din alte materiale ce se pot aprinde uşor. Când pereţii de scândură sunt izolaţi, distanţa poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin căptuşirea peretelui cu cărămizi aşezate pe muchie, pe o suprafaţă care să depăşească cu 50 cm dimensiunile sobei, vertical şi orizontal;

b) este interzis ca sobele de metal să fie aşezate direct pe duşumeaua de scânduri. Dacă înălţimea picioarelor sobelor depăşeşte 25 cm, ele vor fi aşezate pe un postament de cărămidă cu o grosime de 7 cm. Dacă picioarele sobelor au înălţimea sub 25 cm, postamentul va avea grosimea de 25 cm. Postamentul trebuie să depăşească perimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa uşii cu 50 cm;

c) nu este permis să se folosească sobe cu uşitele de alimentare cu combustibil defecte;

d) este interzis a se aprinde focul în sobă cu benzină sau cu alte lichide inflamabile, în asemenea condiţii încât să prezinte pericol de incendiu, ori să se ardă în sobă lemne lungi, netăiate, care pe timpul arderii nu intră în întregime în sobă;

e) sobele de cărămidă vor avea pe duşumea, în faţa uşilor, o tablă metalică cu dimensiunile de 70x50 cm;

f) nu este permis să se pună la uscat la mai puţin de 1 m depărtare de sobele metalice haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde uşor. De asemenea, astfel de obiecte nu trebuie să se pună pe sobele de teracotă sau în imediata lor apropiere;

g) focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor;

h) se va urmări ca sobele de metal sau de teracotă să nu se încălzească peste măsură, deoarece pot aprinde uşor obiectele din jur.

 

2. Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la exploatarea coşurilor de evacuare a fumului şi burlanelor:

a) coşurile de zid vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale planşeelor şi acoperişurilor, astfel:

– la trecerea prin planşeu, prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor la 25 cm. În spaţiul dintre coş şi planşeu se introduc materiale termoizolante (un strat de azbest sau două straturi de pâslă îmbibate cu argilă)

– la trecerea prin acoperiş, prin lăsarea unei distanţe de cel puţin 10 cm între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele acoperişului, iar golul produs se închide cu un şorţ de tablă;

b) nu este permis ca în coşuri să fie zidite elemente combustibile ale acoperişului, planşeului etc.;

c) coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5-0,8 m;

d) coşurile de evacuare a fumului vor fi permanent întreţinute fără crăpături şi curăţate. Este interzis a se

folosi coşurile de zid netencuite;

e) burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanţă mai mică de 70 cm faţă de pereţii de scândură sau paiantă.

 

Conform art. 1 din H.G. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenireşi stingere a incendiilor,verificarea şi curăţirea coşurilor de fum se va efectua numai de personal autorizat, la intervale de maxim  1 an folosind peria metalică.

 

Pentru siguranţa Dvs., a membrilor de familie şi a vecinilor, vă rugăm să luaţi măsurile necesare împotriva incendiilor!

[înapoi]

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO