ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII

SPRIJIN FINANCIAR ACORDAT PERSOANELOR PESTE 65 DE ANI PENTRU CONSUMUL DE APĂ CALDĂ


Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc – în cadrul şedinţei ordinare din 28 septembrie 2018 – a aprobat Hotărârea nr. 254/2018 privind acordarea unui sprijin financiar de maxim 40 lei / persoană pentru consumul de apă caldă persoanelor care au împlinit vârsta de 65 ani. Preşedinţii, administratorii asociaţiilor de proprietari sunt invitaţi să se prezinte la sediul Primăriei, camera 44 (Biroul de relaţii cu publicul) în vederea preluării formularelor de solicitare începând cu data de 10 octombrie 2018.

Compensarea contravalorii apei calde menajere poate fi solicitată pentru perioada 1 noiembrie 2018 – 31 martie 2019, iar condiţiile cumulative pentru acordarea sprijinului financiar sunt următoarele:

- persoana îndreptăţită să fie proprietarul sau coproprietarul locuinţei pentru care solicită sprijinul financiar şi să nu deţină în proprietate, împreună cu familia, şi alte locuinţe în afara aceleia pentru care solicită sprijinul financiar;

- locuinţa să fie încălzită în întregime şi exclusiv prin sistemul centralizat de furnizare a energiei termice şi solicitantul să locuiască efectiv în această locuinţă;

- să aibă achitat la zi cheltuielile comune, respectiv toate facturile scadente privind serviciile publice de apă, canalizare, salubrizare, energie termică inclusiv în ceea ce priveşte dobânzile şi penalităţile de întârziere;

- să aibă achitate la zi toate impozitele, taxele şi celelalte datorii către bugetul local, inclusiv dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente.

Cererile tip pentru compensare vor trebui depuse personal la S.C. Goscom S.A. sau prin asociaţiile de proprietari cel târziu până la data de 31 octombrie.

 

 

Primăria Municipiului Miercurea Ciuc

9 octombrie 2018

[înapoi]

Ofertă de programe

IUN  
08
MAI  
27
MAR  
13
FEB  
28
OCT ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE - Spectacol festiv
01

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO