ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII

PROCEDURA DE EXPROPRIERE A IMOBILELOR – PROPRIETARII SUNT AŞTEPTAŢI PÂNĂ LA SFÂRŞITUL LUNII


Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, în calitate de expropriator conform Legii nr. 255/2010, a aprobat prin Hotărârea nr. 264/2017 exproprierea pentru cauză de utilitate publică a unor imobile necesare realizării lucrărilor de interes public „Amenajarea drum de ocolire tronson sud-nord”, astfel a declanşat procedura de expropriere. Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale invită şi pe această cale proprietarii imobilelor să se prezinte la sediul Municipiului Miercurea Ciuc (P-ţa Cetăţii nr. 1, camera 103) până la data de 31 octombrie 2017, şi să depună actele care atestă dreptul de proprietate sau alt drept real asupra imobilelor supuse exproprierii, cum ar fi: extras de cartea funciară, sau copie după titlu de proprietate, certificat de moştenitor, copie după carte de identitate şi numărul de cont bancar.

La expirarea termenului de mai sus, Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale va emite decizia de expropriere necesară realizării lucrărilor de interes public. Decizia de expropriere constituie titlu executoriu şi îşi produce efectele şi în situaţia în care proprietarii imobilelor cuprinse în listă nu se prezintă în termenele stabilite de lege, nu prezintă un titlu valabil sau nu sunt cunoscuţi proprietarii, precum şi în situaţia succesiunilor nedeschise ori a succesorilor necunoscuţi, sau în situaţia în care nu se ajunge la o înţelegere privind valoarea despăgubirii.

[înapoi]

Ofertă de programe

SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20
SEP FILMTETTFESZT – ÎN LINIŞTE
20
SEP FILMTETTFESZT – PĂLĂRIETARE ŞI NASDECARTOF
19
SEP FILMTETTFESZT – EDEN
19

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO