ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII

DEZBATERE PUBLICĂ

privind proiectul de hotărâre: aprobarea noului Regulament de Funcţionare a pistei de atletism de pe lângă Arena „Erőss Zsolt” din municipiul Miercurea Ciuc


Primăria Municipiului Miercurea Ciuc, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, organizează dezbaterea publică privind actul normativ: Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Funcţionare a pistei de atletism de pe lângă Arena „Erőss Zsolt” din municipiul Miercurea Ciuc, iniţiat de Ábrahám Előd Lajos, consilier local al Consiliului Local al Municipiului Miercurea Ciuc.

Evenimentul va avea loc în data de 8 iunie 2017, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Miercurea Ciuc în sala de şedinţe, etaj I. camera 101.

În vederea elaborării unor proiecte de acte normative, care să ţină cont în egală măsură şi de opiniile şi comentariile tuturor celor interesaţi de proiectul de hotărâre, Primăria Municipiului Miercurea Ciuc a demarat procedura de consultare în data de 12 mai 2017.

Procesul de dezbatere publică cuprinde următoarele etape:

- 26 mai 2017 – termen limită pentru depunerea opiniilor, recomandărilor, propunerilor

- 08 iunie 2017 – evenimentul de dezbatere publică

Orice persoană sau grup interesat de prevederile proiectului este invitat să participe la dezbaterea publică.

Persoanele care au iniţiat propuneri scrise în termenul prevăzut, au dreptul să-şi susţină punctele de vedere. Sunt alocate câte cinci minute pentru fiecare vorbitor pentru a prezenta esenţialul recomandărilor şi propunerilor sale. Acest interval a fost decis pentru a permite accesul la opinii verbale pentru fiecare participant. Înscrierile se pot face înainte de începerea şedinţei, la secretarul desemnat. Participanţii la dezbatere care se înscriu la cuvânt îşi vor susţine punctele de vedere exclusiv pe tema proiectului de vedere aflat pe ordinea de zi.

Propunerile, sugestiile şi opiniile participanţilor la dezbatere se consemnează în procesul verbal al dezbaterii, se înregistrează audio de către persoana responsabilă desemnată şi se trimit împreună cu recomandările scrise iniţiatorului de proiect şi Secretarului municipiului Miercurea Ciuc.

În situaţia în care iniţiatorul proiectului, în urma analizării propunerilor formulate, consideră necesar introducerea lor în proiectul de hotărâre, va menţiona acest lucru într-un referat-anexă, semnat de iniţiator, de viceprimarul instituţiei şi de către şef serviciu al Serviciului de programe şi proiecte culturale, tineret, sport şi turism, va modifica în mod corespunzător proiectul de hotărâre, respectiv anexa acestuia şi va răspunde motivat propunerilor neacceptate.

Proiectul de hotărâre elaborat în forma finală şi actele care stau la baza acestuia, precum şi procesul-verbal al dezbaterii publice, însoţit de recomandările scrise, se supun dezbaterii consilierilor locali, în Comisiile de specialitate a Consiliului Local, potrivit procedurii de adoptare consacrate.

Consiliul Local are competenţa exclusivă de adoptare a hotărârilor, punctele de vedere exprimate în cadrul dezbaterilor publice având valoare de recomandare.

 

Agenda dezbaterii publice

[înapoi]

Ofertă de programe

IUN  
08
MAI  
27
MAR  
13
FEB  
28
OCT ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE - Spectacol festiv
01

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO