ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII
Anul: Număr:
Cuvânt cheie:
HOTĂRÂREA NR.

Hotărârea nr. 376 - 2019

privind modificarea Hotărârii nr. 139/2012 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, str. Culmei 9 B

[mai departe]

Hotărârea nr. 375 - 2019

privind modificarea Hotărârii nr. 138/2012 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, str. Culmei nr.

[mai departe]

Hotărârea nr. 374 - 2019

privind modificarea Hotărârii nr. 133/2012 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, str. Braşovulu

[mai departe]

Hotărârea nr. 373 - 2019

privind modificarea Hotărârii nr. 157/2012 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, b-dul Timişoar

[mai departe]

Hotărârea nr. 372 - 2019

Privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 189/2008 privind aprobarea asocierii Municipiului Miercurea Ciuc, în calitate de membru fondator, la Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Microregională „Alcsík”

[mai departe]

Hotărârea nr. 371 - 2019

privind aprobarea prelungirii termenului de locaţiune a unor contracte de închiriere

[mai departe]

Hotărârea nr. 370 - 2019

privind aprobarea modificării Statului de funcţii şi a organigramei al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Miercurea Ciuc începând cu data 01.01.2020

[mai departe]

Hotărârea nr. 369 - 2019

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investitia: „Reabilitare şi modernizare a sistemului de încălzire la Piaţa Agroalimentară Centrală”

[mai departe]

Hotărârea nr. 368 - 2019

privind aprobarea procedurii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, a anunţului public, a cereri de finanţare a metodologiei de finanţare şi ghidului de decontare, a ghidului solicitantului şi a contractului cadru de finanţare ne

[mai departe]

Hotărârea nr. 367 - 2019

privind aprobarea procedurii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, a anunţului public, a cereri de finanţare a metodologiei de finanţare şi ghidului de decontare, a ghidului solicitantului şi a contractului cadru de finanţare ne

[mai departe]

Hotărârea nr. 366 - 2019

privind aprobarea procedurii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, a anunţului public, a metodologiei de finanţare şi a ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă, sprijinirea cultelor religioase recunoscute de lege

[mai departe]

Hotărârea nr. 365 - 2019

privind aprobarea programelor culturale ale Municipiului Miercurea Ciuc în anul 2020

[mai departe]

Hotărârea nr. 364 - 2019

privind modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei Futball Klub Csíkszereda – Miercurea Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 363 - 2019

privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a Centrului Social – Adăpost de Noapte, Cantinei de Ajutor Social, Asistenţei la domiciliu a bătrânilor şi bolnavilor

[mai departe]

Hotărârea nr. 362 - 2019

privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu fundaţii şi asociaţii care oferă programe şi servicii pensionarilor şi vârstnicilor din municipiul Miercurea Ciuc” pe anul 2020

[mai departe]

Hotărârea nr. 361 - 2019

privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din municipiul Miercurea Ciuc” pe anul 2020

[mai departe]

Hotărârea nr. 360 - 2019

privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 23/2019 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Amenajare locuri de parcare, drum de acces şi alei în zona Octavian Gog

[mai departe]

Hotărârea nr. 359 - 2019

privind aprobarea delegării în mod direct a gestiunii serviciului de transport public local în Municipiul Miercurea Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 358 - 2019

privind modificarea Hotărârii nr. 272/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Reabilitare Liceul Tehnologic Joannes Kájoni”, cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

Hotărârea nr. 357 - 2019

privind punerea la dispoziţia SDEE Transilvania Sud SA/SDEE Harghita a unui teren, aflat în municipiul Miercurea Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 356 - 2019

privind aprobarea prelungirii termenului unor contracte având ca obiect locuinţele construite de către ANL

[mai departe]

Hotărârea nr. 355 - 2019

privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr. 6/2008 privind însuşirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

Hotărârea nr. 354 - 2019

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

[mai departe]

Hotărârea nr. 353 - 2019

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Miercurea Ciuc, pentru lunile ianuarie, februarie şi martie 2020, respectiv locţiitorul acestuia

[mai departe]

Hotărârea nr. 387 - 2019

privind modificarea Hotărârii nr. 121/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2019 şi estimări pentru anii 2020–2022 cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

<< < 1  2  3  ... 138  139  140 > >>

Ofertă de programe

IAN HENRIC AL IV-LEA – spectacolul Teatrului Maghiar de Stat Csíky Gergely
24
IAN TERMINATOR: DARK FATE – proiecţie de film
15
DEC VALAN – VALEA ÎNGERILOR – proiecţie de film
15
DEC AREST – proiecţie de film
13
DEC LA GOMERA – proiecţie de film
13

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO