Anul: Număr:
Cuvânt cheie:
HOTĂRÂREA NR.

Hotărârea nr. 15 - 2017

HOTĂRÂRE NR.15/27.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de exploatare a parcărilor şi zonelor de staţionare cu plată aflate pe domeniul public din municipiul Miercurea-Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 41 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 41/24.02.2017 privind acordarea de scutiri de la plata impozitului/taxei pe clădiri şi a impozitului/taxei pe teren pe anul fiscal 2017

[mai departe]

Hotărârea nr. 50 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 50/24.02.2017 pentru completarea Hotărârii nr. 310/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale în municipiul Miercurea Ciuc pentru anul 2017

[mai departe]

Hotărârea nr. 298 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 298/2016 privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

[mai departe]

Hotărârea nr. 299 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 299/2016 privind aprobarea prelungirii Contractului de administrare nr.553/2011 încheiat cu Judeţul Harghita

[mai departe]

Hotărârea nr. 300 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 300/2016 privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea nr.71/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren situat în str. Harghita fnr. aflat în domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 301 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 301/2016 privind aprobarea dezlipirii unui imobil, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, Jigodin Băi, în vederea intabulării acestuia

[mai departe]

Hotărârea nr. 302 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 302/2016 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Márton Áron nr.58, aflat în domeniul public al municipiului, în favoarea Serviciului de Ambulanţă Judeţean Hargh

[mai departe]

Hotărârea nr. 303 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 303/2016 privind aprobarea completării şi modificării Hotărârii nr.3/2013 privind aprobarea completării Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, însuşit prin Hotărârea nr.

[mai departe]

Hotărârea nr. 304 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 304/2016 privind aprobarea modificării anexei Hotărârii nr.207/2016 privind reglementarea cadrului general a modalităţii şi a criteriilor de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri, cons

[mai departe]

Hotărârea nr. 305 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 305/2016 privind aprobarea repartizării locuinţei situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Copiilor nr.1/B/16

[mai departe]

Hotărârea nr. 306 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 306/2016 privind modificarea HCL 189/2008 privind aprobarea asocierii Municipiului Miercurea Ciuc în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Alcsík

[mai departe]

Hotărârea nr. 307 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 307/2016 privind Regulamentul cinematografului municipiului Miercurea Ciuc în vedera acreditării activităţii de cinematografie

[mai departe]

Hotărârea nr. 308 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 308/2016 pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 18/2016, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea programelor şi a bugetului cultural anual, respectiv a proiectelor culturale şi de tineret ale Munici

[mai departe]

Hotărârea nr. 309 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 309/2016 privind aprobarea programelor culturale organizate în luna noiembrie 2016

[mai departe]

Hotărârea nr. 311 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 311/2016 privind aprobarea modificării art.2. a Hotărârii Consiliului Local nr. 155/2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia: „REABILITAREA TERMICĂ A CLĂDI

[mai departe]

Hotărârea nr. 312 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 312/2016 privind aprobarea modificării art.2. a Hotărârii Consiliului Local nr. 159/2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicato

[mai departe]

Hotărârea nr. 313 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 313/2016 privind aprobarea modificării art.2. a Hotărârii Consiliului Local nr. 158/2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia: „REABILITAREA TERMICĂ A CLĂDI

[mai departe]

Hotărârea nr. 314 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 314/2016 privind aprobarea modificării art.2. a Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia: „REABILITAREA TERMICĂ A CLĂD

[mai departe]

Hotărârea nr. 315 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 315/2016 privind aprobarea modificării art.2. a Hotărârii Consiliului Local nr. 156/2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia: „REABILITAREA TERMICĂ A CLĂDI

[mai departe]

Hotărârea nr. 316 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 316/2016 privind aprobarea modificării art.2. a Hotărârii Consiliului Local nr. 154/2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia: „REABILITAREA TERMICĂ A CLĂD

[mai departe]

Hotărârea nr. 317 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 317/2016 privind aprobarea modificării art.2. a Hotărârii Consiliului Local nr. 153/2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia: „REABILITAREA TERMICĂ A CLĂD

[mai departe]

Hotărârea nr. 318 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 318/2016 privind mandatarea Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Microregională ,,Alcsík” pentru prelungirea duratei contractului de delegare nr.5/2013 privind salubrizarea stradală

[mai departe]

Hotărârea nr. 319 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 319/2016 privind aprobarea modificării Statului de funcţii şi a organigramei al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc, începând cu data de 1 noiembrie 2016,

[mai departe]

Hotărârea nr. 320 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 320/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 1/2016 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

<< < 1  2  3  ... 104  105  106 > >>

Ofertă de programe

MAR CONCERTUL ORCHESTREI DE CAMERĂ CIUC
15
MAR SEARĂ DE PIAN CU BORDOS NAGY CSILLA
07
FEB CONCERT DE VIOARĂ ŞI PIAN
11
FEB ARCAŞUL CĂLARE - proiectare film
10
FEB BEST 100 – expoziţie internaţională de fotografie
09

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO

ZIUA CELOR O MIE DE FETE SECUIENE 2014

15 MARTIE 2013 – comemorare