ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII
Anul: Număr:
Cuvânt cheie:
HOTĂRÂREA NR.

Hotărârea nr. 260 - 2019

privind modificarea Hotărârii nr. 109/2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru Reabilitare Şcoala Gimnazială Nagy Imre, cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

Hotărârea nr. 253 - 2019

privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr.644/2018 încheiat cu Caritas Alba Iulia

[mai departe]

Hotărârea nr. 254 - 2019

pentru abrogarea art. 2 şi 3 din Hotărârea nr. 356/2018 cu privire la delegarea în mod direct a gestiunii serviciului de transport public local de transport persoane în municipiul Miercurea Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 255 - 2019

privind modificarea Hotărârii nr. 270/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Reabilitare Liceul Tehnologic Venczel József”, cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

Hotărârea nr. 256 - 2019

privind modificarea Hotărârii nr. 217/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Reabilitare Şcoala Gimnazială Nagy Imre”, cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

Hotărârea nr. 257 - 2019

privind modificarea Hotărârii nr. 151/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Reabilitare Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu”, cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

Hotărârea nr. 258 - 2019

privind modificarea Hotărârii nr. 219/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Reabilitare Şcoala Gimnazială József Attila”, cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

Hotărârea nr. 259 - 2019

privind modificarea Hotărârii nr. 148/2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru Reabilitare Liceul Tehnologic Venczel József, cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

Hotărârea nr. 261 - 2019

privind modificarea Hotărârii nr. 371/2017 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru Reabilitare Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu, cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

Hotărârea nr. 262 - 2019

privind modificarea Hotărârii nr. 6/2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru Reabilitare Şcoala Gimnazială József Attila, cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

Hotărârea nr. 263 - 2019

privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia: „Pavilion în Parcul Central”

[mai departe]

Hotărârea nr. 264 - 2019

privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 191/2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea străzii Kájoni János etapa II” cu modificările şi

[mai departe]

Hotărârea nr. 265 - 2019

privind modificarea art. 1 a Hotărârii nr. 47/2019 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite persoanelor cu handicap grav, sau reprezentanţilor legali ai aces

[mai departe]

Hotărârea nr. 266 - 2019

privind însuşirea Metodologiei de finanţare a cheltuielilor ce pot fi efectuate în cadrul programelor sociale ale Municipiului Miercurea-Ciuc, privind acordarea de finanţări nerambursabile pe baza prevederilor Legii nr. 350/2005

[mai departe]

Hotărârea nr. 267 - 2019

privind modificarea Anexei nr. 1 şi 2 a Hotărârii nr. 241/2019 privind aprobarea programelor culturale şi de recreere organizate în lunile august-septembrie 2019

[mai departe]

Hotărârea nr. 268 - 2019

pentru modificarea Hotărârii nr. 16/2019 privind aprobarea reţelei de şcolarizare pentru anul şcolar 2019–2020 în Municipiul Miercurea Ciuc, formată din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular

[mai departe]

Hotărârea nr. 212 - 2019

privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2019 către Asociaţia Handicapaţilor Fizici jud. Harghita

[mai departe]

Hotărârea nr. 186 - 2019

pentru modificarea Hotărârii nr.148/2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru Reabilitare Liceul Tehnologic Venczel József, cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

Hotărârea nr. 152 - 2019

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” - Bloc b-dul Frăţiei nr. 11 AB - Miercurea Ciuc – ju

[mai departe]

Hotărârea nr. 159 - 2019

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” - Bloc b-dul Frăţiei nr. 15 AB - Miercurea Ciuc – ju

[mai departe]

Hotărârea nr. 250 - 2019

privind reactualizarea art 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 241/2013 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia: „Amenajare drum de ocolire – tronson Sud-Nord”,cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

Hotărârea nr. 251 - 2019

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc începând cu data de 19.08.2019

[mai departe]

Hotărârea nr. 225 - 2019

privind aprobarea alipirii unor terenuri, situate în municipiul Miercurea-Ciuc, str.Sarkadi Elek, în vederea intabulării acestuia

[mai departe]

Hotărârea nr. 226 - 2019

pentru solicitarea constituirii dreptului de superficie asupra terenului aferent scenei cu aer liber, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, Băile Jigodin, de la proprietarul Parohia Romano Catolică Jigodin

[mai departe]

Hotărârea nr. 227 - 2019

privind aprobarea Regulamentului privind aprobarea criteriilor şi punctajul pentru repartizarea locuinţelor de serviciu, locuinţelor sociale, locuinţelor de necesitate şi a locuinţelor aflate în fondul locativ al Municipiului Miercurea-Ciuc

[mai departe]

<< < 1  2  3  ... 134  135  136 > >>

Ofertă de programe

NOI MOZART, VERDI şI CEAIKOVSKI – muzică de cameră
12
OCT ZESTREA LUI KUNIGUNDA – musical de poveste, Csíki Játékszín
29
OCT ÎNTRE CHIN ŞI AMIN: film despre regimul comunist
25
SEP 3. FILMSZEREDA – Festivalul Cinematografic al Ţinutului Secuiesc
23
IUN  
08

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO