Anul: Număr:
Cuvânt cheie:
HOTĂRÂREA NR.

Hotărârea nr. 150 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 150/26.05.2017 privind aprobarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuţie ce revine proprietarilor / asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termică prin programul local al blocului de locui

[mai departe]

Hotărârea nr. 151 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 151/26.05.2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: „REABILITARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ LIVIU REBREANU”

[mai departe]

Hotărârea nr. 152 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 152/26.05.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 128/2017 pentru aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: „REABILITARE GRĂDINIŢA CIMBORA”

[mai departe]

Hotărârea nr. 153 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 153/26.05.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 99/2017 pentru aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: „REABILITARE GRĂDINIŢA TULIPÁN”

[mai departe]

Hotărârea nr. 154 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 154/26.05.2017 privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc, precum începând cu data de 1 iunie 2017.

[mai departe]

Hotărârea nr. 155 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 155/26.05.2017 privind aprobarea memoriului cu propunerile tehnice pentru reducerea pierderilor pe sistem de distribuţie şi transport al energiei termice în Miercurea Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 149 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 149/26.05.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.159/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, Miercurea – Ciuc cu S.C. GOSCOM S.A. cu modificăr

[mai departe]

Hotărârea nr. 147 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 147/26.05.2017 privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

[mai departe]

Hotărârea nr. 148 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 148/26.05.2017 privind aprobarea completării şi modificării Hotărârii nr.3/2013 privind aprobarea completării Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, însuşit prin Hotărâre

[mai departe]

Hotărârea nr. 156 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 156/26.05.2017 privind avizarea Regulamentului consolidat şi armonizat al Serviciului de salubrizare la nivel judeţean pentru localităţile membre ale Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare ”Sistemului integrat de management al d

[mai departe]

Hotărârea nr. 157 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 157/26.05.2017 privind aprobarea progamelor culturale din luna iunie 2017

[mai departe]

Hotărârea nr. 159 - 2017

HOTĂRÂREA Nr.159/26.05.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 95/2017.

[mai departe]

Hotărârea nr. 160 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 160/26.05.2017 privind aprobarea stabilirii destinaţiei locuinţei situat în municipiul Miercurea-Ciuc, B-dul Timişoarei nr.35 ap.2, ca locuinţă de serviciu, respectiv repartizarea acestuia

[mai departe]

Hotărârea nr. 158 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 158/26.05.2107 privind aprobarea achiziţionării imobilului – Restaurantul Jigodin situat în municipiul Miercurea-Ciuc, Jigodin Băi

[mai departe]

Hotărârea nr. 144 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 144/ 11.05.2017 privind modificarea Listei obiectivelor de investiţii cu finanţare totală sau parţială de la bugetul local pe anul 2017

[mai departe]

Hotărârea nr. 145 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 145/ 11.05.2017 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL „Harghita Băi, FN – S.C. Hermiona Prodcom S.R.L.” în scopul realizării unei pensiuni turistice în intravilanul localităţi componente Harghita Băi al municipiului Mi

[mai departe]

Hotărârea nr. 146 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 146/ 11.05.2017 privind aprobarea participării municipiului Miercurea-Ciuc la Cererea de propuneri de proiecte Aprilie 2017 “Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de dezvoltare Locală - oraşe/municipii cu populaţie pe

[mai departe]

Hotărârea nr. 143 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 143/ 11.05.2017 privind aprobarea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice de iluminat public in Municipiul Miercurea Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 142 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 142/ 11.05.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 98/2017 pentru aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: „REABILITARE GRĂDINIŢA ARANYALMA”

[mai departe]

Hotărârea nr. 140 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 140/ 11.05.2017 privind aprobarea preluării suprafeţei de 466 m² / parte a imobilului cazărmii nr.2911 situat în Miercurea-Ciuc, str. Iancu de Hunedoara nr. 41-43 din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apăr

[mai departe]

Hotărârea nr. 141 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 141/ 11.05.2017 privind aprobarea modificării şi completării art.1. din Hotărârea nr.334/2016 privind stabilirea componenţei Comisiei de negociere pentru achiziţionarea unui imobil, respectiv schimbarea unor imobile

[mai departe]

Hotărârea nr. 15 - 2017

HOTĂRÂRE NR.15/27.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de exploatare a parcărilor şi zonelor de staţionare cu plată aflate pe domeniul public din municipiul Miercurea-Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 41 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 41/24.02.2017 privind acordarea de scutiri de la plata impozitului/taxei pe clădiri şi a impozitului/taxei pe teren pe anul fiscal 2017

[mai departe]

Hotărârea nr. 50 - 2017

HOTĂRÂREA Nr. 50/24.02.2017 pentru completarea Hotărârii nr. 310/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale în municipiul Miercurea Ciuc pentru anul 2017

[mai departe]

Hotărârea nr. 298 - 2016

HOTĂRÂREA Nr. 298/2016 privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

[mai departe]

<< < 1  2  3  ... 105  106  107 > >>

Ofertă de programe

IUN KINEDOK – Expirat
29
IUN EXPOZIŢIA LUI TOMPA BORS ESZTER
15
IUN KINEDOK – Turism!
15
IUN EXPOZIŢIA LUI SZIRTES JÁNOS
08
IUN CONCERTUL FORMAŢIEI ROLE
03

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO

ZIUA CELOR O MIE DE FETE SECUIENE 2014

15 MARTIE 2013 – comemorare