Anul: Număr:
Cuvânt cheie:
HOTĂRÂREA NR.

Hotărârea nr. 233 - 2018

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc începând cu data de 01 septembrie 2018

[mai departe]

Hotărârea nr. 234 - 2018

privind modificarea Hotărârii nr 330/24.11.2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia „Reabilitareatermică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice Bloc Bulevard

[mai departe]

Hotărârea nr. 235 - 2018

privind modificarea Hotărârii nr 331/24.11.2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice Bloc Alee

[mai departe]

Hotărârea nr. 236 - 2018

privind modificarea Hotărârii nr 332/24.11.2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice Bloc Al

[mai departe]

Hotărârea nr. 237 - 2018

privind modificarea Hotărârii nr 333/24.11.2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice Bloc S

[mai departe]

Hotărârea nr. 238 - 2018

privind modificarea Hotărârii nr 334/24.11.2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice Bloc Str.

[mai departe]

Hotărârea nr. 239 - 2018

privind modificarea Hotărârii nr 335/24.11.2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice Bloc Str

[mai departe]

Hotărârea nr. 240 - 2018

privind modificarea Hotărârii nr 336/24.11.2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice Bloc Str. Cu

[mai departe]

Hotărârea nr. 241 - 2018

privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice: Bloc Aleea Ciocârliei nr. 2, Bloc Avântului nr. 14, Bloc B-dul Fră

[mai departe]

Hotărârea nr. 242 - 2018

privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice: Bloc str.Culmei nr.13 AB, Bloc str.Iancu de Hunedoara nr.33 ABC, Blo

[mai departe]

Hotărârea nr. 243 - 2018

referitor la modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 362/2017, privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia:„Amenajarea locuri de parcare, drum acces şi alei, în curtea blocului din Str

[mai departe]

Hotărârea nr. 244 - 2018

privind însuşirea şi aprobarea contractului de prestări servicii având ca obiect îndepărtarea/recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică din perimetrul intravilan al Municipiului Miercurea Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 245 - 2018

privind aprobarea numărului de participanţi la evenimentele organizate de către oraşele înfrăţite: Budakeszi şi Makó – Ungaria conform Tabelului nr. 1.

[mai departe]

Hotărârea nr. 246 - 2018

privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 221/2018, privind aprobarea programelor culturale din lunile august-septembrie 2018

[mai departe]

Hotărârea nr. 228 - 2018

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

[mai departe]

Hotărârea nr. 229 - 2018

privind aprobarea dezlipirii unui teren, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str.Iancu de Hunedoara nr.31, în vederea intabulării acestuia

[mai departe]

Hotărârea nr. 230 - 2018

privind darea  în folosinţă şi ocuparea temporară a 280 mp din domeniul public al municipiului Miercurea Ciuc în favoarea S.C. Electrica S.A./SDEE Harghita

[mai departe]

Hotărârea nr. 231 - 2018

privind aprobarea închirierii unui spaţiu de 65,38 mp pe strada Szék nr. 147, la Casa de Studii „Jakab Antal” din Şumuleu, în clădirea „Kalot”, aflat în proprietatea Caritas Alba Iulia, pentru sală de clasă - Şcoala Gimnazială Xantus J

[mai departe]

Hotărârea nr. 221 - 2018

privind aprobarea programelor culturale din lunile august–septembrie 2018

[mai departe]

Hotărârea nr. 222 - 2018

privind modificarea Hotărârii nr. 187/ 2013 privind aprobarea Programului Municipal «KORI&ÚSZÁS 2013» cu modificările şi completările ulterioare HATÁROZATTERVEZET a 2013/ 187 HATÁROZAT módosítására a «KORI&ÚSZÁS 2013» Városi sportok

[mai departe]

Hotărârea nr. 223 - 2018

Aprobarea numărului de participanţi la evenimentele organizate de către oraşele înfrăţite Óbecse Tiszaújváros Ungaria conform Tabelului nr 1

[mai departe]

Hotărârea nr. 224 - 2018

robarea procedurii de ajutor de minimis pentru perioada 2018-2020 respectiv acordării subvenţiei pentru cofinanţarea activităţilor Clubului Sportiv „Sport Club Miercurea Ciuc” pentru anul 2018 cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

Hotărârea nr. 225 - 2018

privind aprobarea raportului de evaluare a activităţii asistenţilor personali al persoanelor cu handicap grav în semestrul I al anului 2018

[mai departe]

Hotărârea nr. 226 - 2018

privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea nr.37/2017 exercitarea dreptului de preemţiune cu privire la intenţia de vânzare a imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str.Kossuth Lajos nr.16, oferit de către proprietarul tabular CEC

[mai departe]

Hotărârea nr. 227 - 2018

privind aprobarea programului şi a bugetului ZILELOR MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC 2018, precum şi invitarea delegaţiilor oficiale ale oraşelor înfrăţite şi a interpreţilor (artiştilor), altor invitaţi la sărbătorirea „ZILELOR MUNICIPIULUI MI

[mai departe]

<< < 1  2  3  ... 120  121  122 > >>

Ofertă de programe

SEP FILMSZEREDA – ziua 6
18
SEP FILMSZEREDA – ziua 5
17
SEP FILMSZEREDA – ziua 4
16
SEP FILMSZEREDA – ziua 3
15
SEP FILMSZEREDA – ziua 2
14

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO

ZIUA CELOR O MIE DE FETE SECUIENE 2014

15 MARTIE 2013 – comemorare