Anul: Număr:
Cuvânt cheie:
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.

Proiect de hotărâre nr. 14 - 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 47/24.02.2017, privind Contractul de finanţare a cultelor religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Miercurea Ciuc, pe anul 201

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 15 - 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr.115/2017 privind aprobarea redevenţei anuale minime de concesionare al terenurilor de pe raza administrativ teritorială Miercurea-Ciuc, diferenţi

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 3 - 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 4 - 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind revocarea Hotărârii nr.10/2017 privind aprobarea ipotecării şi notării interdicţiei de înstrăinare, grevare asupra construcţiilor, situate în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Lunca Mare nr.32 î

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 5 - 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea completării şi modificării Hotărârii nr.3/2013 privind aprobarea completării Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, însuşit prin

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 6 - 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea modificării şi completării Anexei nr.1 a Hotărârii nr.127/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi aprobarea contractului de delegare, cu modif

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 7 - 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL referitor la modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 275/2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiţia: „Extindere canal menajer zona CARITAS Şumuleu”

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 8 - 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind modificarea art. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 215/2010 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investitia: „REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUI

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 9 - 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind modificarea art. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 218/2010 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investitia: „REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUI

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 10 - 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: „REABILITARE GRĂDINIŢA CIMBORA”

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 11 - 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL Pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.58 /2017 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017.

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 12 - 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea asocierii Municipiului Miercurea Ciuc, în calitate de membru fondator la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Középcsík” HATÁROZATTERVEZET Csíkszereda Megyei Jogú Város alap

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 13 - 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea programelor culturale din luna mai 2017

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 3 - 2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale în municipiul Miercurea-Ciuc pe anul 2017

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 2 - 2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Miercurea Ciuc

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 1 - 2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea Regulamentului de exploatare a parcărilor şi zonelor de staţionare cu plată aflate pe domeniul public din municipiul Miercurea-Ciuc

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 3 - 2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind atribuirea în folosinţă a terenurilor aferente locuinţelor, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 4 - 2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.159/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, Miercurea – Ciuc cu S.C. GOSCOM S.A.

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 5 - 2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc, începând cu data de 1 iulie 2014

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 6 - 2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea numărului de participanţi la evenimentele organizate de către oraşele înfrăţite: Tiszaújváros şi Gyula - Ungaria

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 7 - 2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea modificării art.1 al Hotărârii Consiliului Local nr 215/2013 din Studiul de fezabilitate pentru investiţia: „Amenajare bucătărie la grădiniţa Kis herceg”

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 8 - 2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia: „AMENAJARE LOCURI DE PARCARE, DRUM DE ACCES ŞI ALEI ÎN ZONA CARTIERULUI SĂLCIEI”

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 9 - 2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 135/2013 a Consiliului Local privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia:„REABILITARE TERMIC

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 10 - 2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 138/2013 a Consiliului Local privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia:„REABILITARE TERMIC

[mai departe]

Proiect de hotărâre nr. 11 - 2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind modificarea Hotărârii nr. 163/2013 al Consiliului Local privind aprobarea Cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului: „REABILITARE TERMICĂ A CLĂDIRII DE LOCUIT- 2 BLOCURI DE

[mai departe]

<< < 1  2  3  > >>

Ofertă de programe

APR CONCERTUL ORCHESTREI DE CAMERĂ CIUC
25
APR KINEDOK – Liberi
20
MAR CONCERTUL ORCHESTREI DE CAMERĂ CIUC
15
MAR SEARĂ DE PIAN CU BORDOS NAGY CSILLA
07
FEB CONCERT DE VIOARĂ ŞI PIAN
11

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO

ZIUA CELOR O MIE DE FETE SECUIENE 2014

15 MARTIE 2013 – comemorare