ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII RECENSĂMÂNT 2022

Dispoziţia Nr. 461 din 07 martie 2022 pentru aprobarea Declaraţiei privind asumarea agendei de integritate organizaţională în coordonatele Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA) 2021-2025


Raport SNA 2019

 

Identidicarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de remediere

 

Dispoziţia nr. 780/2019 privind aprobarea Planului de Integritate privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 la nivelul Municipiului Miercurea Ciuc

 

Dispoziţia nr. 1037/2018 privind desemnarea persoanelor responsabile pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 la nivelul Municipiului Miercurea Ciuc

 

Dispoziţia nr. 422/2019 privind modificarea Dispoziţiei nr. 1037/2018 privind desemnarea persoanelor responsabile pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 la nivelul Municipiului Miercurea Ciuc

 

Dispoziţia nr. 738/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 la nivelul Municipiului Miercurea Ciuc

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 la nivelul Municipiului Miercurea Ciuc

 

Dispoziţia nr. 1036/2018 privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 la nivelul Municipiului Miercurea Ciuc

 

Declaraţie privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 la nivelul Municipiului Miercurea Ciuc

 

HCL nr. 253/2018 privind aprobarea codului de conduită

 

Codul de conduită al funcţionarilor publici şi al personalului contractual

 

Dispoziţia nr. 1070/2018 privind constituirea Comisiei de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exerciţiul mandatului sau al funcţiei de către primarul, viceprimarii aleşi locali precum şi de către salariaţii din cadrul aparatului de specialitate de la nivelul Municipiului Miercurea Ciuc

 

Dispoziţia nr. 740/2019 privind modificarea Dispoziţiei primarului nr. 1096 privind constituirea comisiei de soluţionare a avertizării de integritate responsabilă cu primirea şi soluţionarea avertizărilor în interes public la nivelul Municipiului Miercurea Ciuc

 

Dispoziţia nr. 370/2018 privind stabilirea măsurilor de control pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Municipiului Miercurea Ciuc

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării al sistemului de control intern managerial la nivelul Municipiului Miercurea Ciuc

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Echipei de Gestionare a Riscurilor

 

Dispoziţia nr. 1095/2018 privind desemnarea funcţionarului public Máthé Angela ca persoană responsabilă cu prevenirea şi monitorizarea situaţiilor de incompatibilitate şi a conflictelor de interese la nivelul Municipiului Miercurea Ciuc

 

Dispoziţia nr. 1094/2018 privind desemnarea funcţionarului public de execuţie doamna Máthé Angela ca persoană responsabilă cu aplicarea legii nr, 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public la nivelul Municipiului Miercurea Ciuc

 

Dispoziţia nr. 1038/2018 privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interes la nivelul Municipiului Miercurea Ciuc

 

Dispoziţia nr. 739/2019 privind desemnarea consilierului etic la nivelul Municipiului Miercurea Ciuc

 

Dispoziţia nr. 1093/2018 privind desemnarea funcţionarului public de execuţie doamna Szőke Emőke ca persoană responsabilă cu aplicarea legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică la nivelul Municipiului Miercurea Ciuc

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO