ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII RECENSĂMÂNT 2022

Hotărârea nr. 1

privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Municipiului Miercurea Ciuc a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2019

 

Hotărârea nr. 2

privind stabilirea criteriilor de participare şi aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere (şef serviciu, şef birou) şi de execuţie (poliţişti locali) la Serviciul Poliţiei Locale a Municipiului Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 3

cu privire la mandatarea reprezentantului UAT Miercurea Ciuc să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Microregională ,,Alcsík”, privind modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere în municipiul Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 4

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

 

Hotărârea nr. 5

privind aprobarea prelungirii contractelor şi actualizării anuală a cuantumului chiriei la locuinţele construite de către ANL

 

Hotărârea nr. 6

privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2020, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa

 

Hotărârea nr. 7

privind aprobarea raportului de evaluare a activităţii asistenţilor personali al persoanelor cu handicap grav în semestrul II. al anului 2019

Anexa

 

Hotărârea nr. 8

privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite persoanelor cu handicap grav, sau prin reprezentantul legal ai acestora pentru anul 2020

 

Hotărârea nr. 9

privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Miercurea Ciuc pentru anul 2020

Anexa

 

Hotărârea nr. 10

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 151/2016 privind aprobarea studiul de fezabilitate pentru investiţia: „Construire grădiniţă cu program prelungit”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 11

privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Muzeului Secuiesc al Ciucului, începând cu data de 1 februarie 2020

 

Hotărârea nr. 12

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023

 

Hotărârea nr. 13

privind aprobarea listei de reţea şcolară pentru anul şcolar 2020–2021

 

Hotărârea nr. 14

privind aprobarea programului anual şi al bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului Municipal „Csíki Játékszín” pentru anul 2020

Anexa nr. 1

Anexa nr. 3

 

Hotărârea nr. 15

privind aprobarea programului anual şi al bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului Secuiesc al Ciucului – Csíki Székely Múzeum pentru anul 2020

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

 

Hotărârea nr. 16

privind aprobarea programului anual şi a bugetului de venituri şi cheltuieli al Editurii Csíkszereda pentru anul 2020

 

Hotărârea nr. 17

privind aprobarea programului anual şi al bugetului de venituri şi cheltuieli al Ansamblului Naţional Secuiesc Harghita – Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes pentru anul 2020

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

 

Hotărârea nr. 18

privind aprobarea programului anual şi al bugetului de venituri şi cheltuieli al CSM–VSK Csíkszereda – Miercurea Ciuc pentru anul 2020

 

Hotărârea nr. 19

privind aprobarea programului pentru cofinanţarea activităţilor Clubului Sportiv „Sport Club Miercurea Ciuc” pentru anul 2020

 

Hotărârea nr. 20

privind aprobarea acordării subvenţiei pentru cofinanţarea activităţilor Clubului Sportiv Şcolar Miercurea Ciuc pe anul 2020

 

Hotărârea nr. 21

privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 366/2019

 

Hotărârea nr. 22

privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 al Hotărârii nr. 368/2019

 

Hotărârea nr. 23

privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 al Hotărârii nr. 367/2019

 

Hotărârea nr. 24

privind aprobarea programelor culturale şi de recreere organizate în luna februarie 2020

 

Hotărârea nr. 25

privind aprobarea modificării Regulamentului privind programarea online pentru depunerea cererii în vederea eliberării actului de identitate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 51/2019, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 26

privind stabilirea nivelului contribuţiei comunităţii locale la finanţarea activităţii de asistenţă socială a persoanelor internate în centre de îngrijire şi asistenţă socială

 

Hotărârea nr. 27

privind stabilirea nivelului contribuţiei comunităţii locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului

 

Hotărârea nr. 28

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 361/2019 privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din Municipiul Miercurea Ciuc” pe anul 2020

 

Hotărârea nr. 29

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 362/2019 privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu fundaţii şi asociaţii care oferă programe şi servicii pensionarilor şi vârstnicilor din Municipiul Miercurea Ciuc” pe anul 2020

 

Hotărârea nr. 30

privind aprobarea închirierii prin licitaţie a unor spaţii excedentare disponibile din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care deţin în administrare bunuri imobile, proprietatea Municipiului Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 31

privind aprobarea modificării Statului de funcţii şi organigramei al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea Ciuc şi rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 384/2019

 

Hotărârea nr. 32

privind modificarea Hotărârii nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023

 

Hotărârea nr. 33

privind aprobarea proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul

Miercurea Ciuc prin investiţii bazate pe planul de mobilitate urbană durabilă”  şi a cheltuielilor legate de proiect

 

Hotărârea nr. 34

pentru modificarea Hotărârii nr. 351/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia „Reabilitarea str. Kossuth, Harghita, Timişoarei şi Lunca Mare” cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 35

privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 68/2016 cu privire la aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţie „Reabilitare autogară” cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 36

privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea achiziţionării a unui imobil situat în zona industrială a municipiului Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 37

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

 

Hotărârea nr. 38

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 192/2018, privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia „Reabilitare str. Pantei”

 

Hotărârea nr. 39

privind modificarea Hotărârii nr. 338/2017 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru Reabilitare Grădiniţa Aranyalma, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 40

privind modificarea Hotărârii nr. 109/2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru Reabilitare Şcoala Gimnazială Nagy Imre, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 41

privind modificarea Hotărârii nr. 98/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Reabilitare Grădiniţa Aranyalma”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 42

privind modificarea Hotărârii nr. 217/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Reabilitare Şcoala Gimnazială Nagy Imre”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 43

privind modificarea Hotărârii nr. 273/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Reabilitarea internatului la Colegiul Naţional Octavian Goga”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 44

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copii care vor frecventa creşa

în anul şcolar 2020–2021

 

Hotărârea nr. 45

privind aprobarea majorării alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii serviciilor

 

Hotărârea nr. 46

privind modificarea Hotărârii nr. 361/2019 privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din Municipiul Miercurea Ciuc”  şi a  Hotărârii nr. 362/2019 privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu fundaţii şi asociaţii care oferă programe şi servicii pensionarilor şi vârstnicilor din Municipiul Miercurea Ciuc” pe anul 2020

 

Hotărârea nr. 47

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2020 către Asociaţia Municipiilor din România

 

Hotărârea nr. 48

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2020 către Asociaţia Oraşe Energie în România

 

Hotărârea nr. 49

Privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii al Ansamblului Naţional Secuiesc Harghita Miercurea Ciuc începând cu data de 1 martie 2020

 

Hotărârea nr. 50

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor de fundamentare a acestuia al S.C. Eco-Csík S.R.L. Miercurea Ciuc pe anul 2020

 

Hotărârea nr. 51

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru societatea Goscom S.A.

 

Hotărârea nr. 52

privind schimbarea destinaţiei imobilului situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 123, aflat în patrimoniul public al municipiului Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 53

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor de fundamentare a acestuia al S.C. Csíki Fürdők S.R.L. Miercurea Ciuc pe anul 2020

 

Hotărârea nr. 54

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor de fundamentare a acestuiaal S.C. Csíki Trans S.R.L. Miercurea Ciuc pe anul 2020

 

Hotărârea nr. 55

privind modificarea Hotărârii nr. 326/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice bloc – Str. Bradului nr. 11 A/B/C/D”

 

Hotărârea nr. 56

privind modificarea Hotărârii nr. 328/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice bloc – Str. Inimii nr. 12–14”

 

Hotărârea nr. 57

privind modificarea Hotărârii nr. 321/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice bloc – Aleea Narciselor nr. 1 A/B”

 

Hotărârea nr. 58

privind modificarea Hotărârii nr. 322/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice bloc – Aleea Narciselor nr. 6 A/B”

 

Hotărârea nr. 59

privind modificarea Hotărârii nr. 324/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice bloc – Str. Octavian Goga nr. 10 A/B”

 

Hotărârea nr. 60

privind modificarea Hotărârii nr. 325/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice bloc – Str. Octavian Goga nr. 6”

 

Hotărârea nr. 61

privind modificarea Hotărârii nr. 331/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice bloc – Str. Revoluţiei din decembrie nr. 5 A/B”

 

Hotărârea nr. 62

privind modificarea Hotărârii nr. 327/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice bloc – Str. Cântar nr. 12–14”

 

Hotărârea nr. 63

privind modificarea Hotărârii nr. 323/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice bloc – Aleea Avântului nr. 5 A/B”

 

Hotărârea nr. 64

privind modificarea Hotărârii nr. 329/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice bloc –

Str. Patinoarului nr. 12 A/B”

 

Hotărârea nr. 65

privind modificarea Hotărârii nr. 330/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice bloc – Str. Patinoarului nr. 14 A/B”

 

Hotărârea nr. 66

privind modificarea Hotărârii nr. 154/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” – aleea Ciocârliei nr. 5

 

Hotărârea nr. 67

privind modificarea Hotărârii nr. 153/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” – aleea Ciocârliei nr. 7

 

Hotărârea nr. 68

privind modificarea Hotărârii nr. 159/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” – b-dul Frăţiei nr. 15 AB

 

Hotărârea nr. 69

privind modificarea Hotărârii nr.152/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” – b-dul FrĂţiei nr. 11 A,B

 

Hotărârea nr. 70

privind modificarea Hotărârii nr.161/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” – str. Müller László nr. 4 ABC

 

Hotărârea nr. 71

privind modificarea Hotărârii nr. 157/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” din strada Revoluţiei din Decembrie nr. 32 A,B

 

Hotărârea nr. 72

privind modificarea Hotărârii nr. 158/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” din strada Revoluţiei din Decembrie nr. 34 A/A,B

 

Hotărârea nr. 73

privind modificarea Hotărârii nr. 160/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” – str. Revoluţiei din decembrie nr. 26 AB

 

Hotărârea nr. 74

privind modificarea Hotărârii nr. 156/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” – str. Tudor Vladimirescu nr. 17

 

Hotărârea nr. 75

privind modificarea Hotărârii nr. 157/2014 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice bloc – Str. Octavian Goga nr. 2 A/B”

 

Hotărârea nr. 76

privind modificarea Hotărârii nr. 158/2014 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice bloc – Str. Octavian Goga nr. 4 A/B”

 

Hotărârea nr. 77

privind modificarea hotărârii nr. 33/2020 pentru aprobarea proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Miercurea Ciuc prin investiţii bazate pe planul de mobilitate urbană durabilă” şi a cheltuielilor legate de proiect


Hotărârea nr. 78

privind modificarea Hotărârii nr. 151/2018 privind aprobarea „Studiu de trafic în municipiul Miercurea-Ciuc”, cu modificările şi completările ulterioare


Hotărârea nr. 79

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Miercurea Ciuc, pentru lunile aprilie, mai, iunie 2020, respectiv locţiitorul acestuia


Hotărârea nr. 80

privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Miercurea Ciuc, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate

Melléklet


Hotărârea nr. 81

privind modificarea Hotărârii nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023 cu modificările şi completările ulterioare

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

 

Hotărârea nr. 82

privind aprobarea schimbării destinaţiei scenei în aer liber situat în Miercurea Ciuc, Jigodin Băi, aflat în patrimoniul public al municipiului Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 83

privind aprobarea dreptului de proprietate a suprafeţei de 378 mp, intravilan în favoarea numiţilor Oltyán Eva şi Oltyán György

 

Hotărârea nr. 84

privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren, situat în zona centrală a municipiului Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 85

privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr.6/2008 privind însuşirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa

 

Hotărârea nr. 86

privind aprobarea dării în administrare a unor imobile, situate în municipiul Miercurea Ciuc, aflate în patrimoniul public al municipiului în favoarea Muzeului Secuiesc al Ciucului – Csíki Székely Múzeum

 

Hotărârea nr. 87

privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 23/2019  privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Amenajare locuri de parcare, drum de acces  şi alei în zona Octavian Goga”

 

Hotărârea nr. 88

privind modificarea iniţierii demersurilor de realizare a unei parcări supraetajate în zona cartierului Spicului şi de modificare şi actualizare a studiului de fezabilitate „Amenajare locuri de parcare, drum de acces şi alei în zona cartierului Spicului”

 

Hotărârea nr. 89

privind aprobarea modificării art. 1 alin.(1) şi art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 128/2005   privind aprobarea dtudiul de fezabilitate pentru investiţia: „Sală de sport la Liceul de Artă Nagy István” cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 90

privind modificarea Hotărârii nr. 272/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitare Liceul Tehnologic Joannes Kájoni”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 91

privind modificarea art. 1 alin. (1) al Hotărârii nr. 128/2017 privind aprobarea documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitare grădiniţa Cimbora”, cu modificările şi completările art. 1 ulterioare

 

Hotărârea nr. 92

privind modificarea Hotărârii nr. 363/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Amenajarea Curţii la Şcoala Gimnazială Nagy Imre”

 

Hotărârea nr. 93

privind modificarea Hotărârii nr. 271/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitare Liceul Tehnologic Kós Károly”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 94

privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al municipiului Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 95

privind aprobarea situaţiilor financiare anuale pe anul 2019

 

Hotărârea nr. 96

privind acordarea de scutiri de la plata impozitului/taxei pe clădiri şi a impozitului/taxei pe teren pe anul fiscal 2020

 

Hotărârea nr. 97

privind acordarea de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri, pentru proprietarii care execută lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 

Hotărârea nr. 98

privind indexarea impozitelor şi taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la buget local, pentru anul 2021

 

Hotărârea nr. 99

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2020 către Asociaţia Handicapaţilor Fizici din judeţul Harghita

 

Hotărârea nr. 100

privind sistarea programelor culturale, sportive finanţate şi organizate de către Municipiul Miercurea Ciuc, până la data de 31 august 2020

 

Hotărârea nr. 101

privind modificarea Hotărârii nr. 19/31.01.2020 privind aprobarea programului pentru cofinanţarea activităţilor Clubului Sportiv „Sport Club Miercurea Ciuc” pentru anul 2020

 

Hotărârea nr. 102

privind modificarea Hotărârii nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023 cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 103

privind aprobarea modificării statului de funcţii şi organigramei al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 104

privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea nr.52/2020 privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 123, aflat în patrimoniul public al municipiului Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 105

privind modificarea Hotărârii nr. 151/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitare Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 106

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în str. Voinţei, aflat în patrimoniul  public al municipiului în favoarea Ministerului  Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita

 

Hotărârea nr. 107

privind aprobarea prelungirii Contractului nr.7577/2002 încheiat cu Asociaţia Handicapaţilor Fizici Judeţul Harghita

 

Hotărârea nr. 108

privind transmiterea, fără plată, a unor bunuri al Municipiului Miercurea Ciuc către Consiliul Local Comuna Sânsimion şi Consiliul Local Comuna Sâncrăieni, respectiv  Şcoala Gimnazială József Attila

 

Hotărârea nr. 109

privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr. 6/2008 privind însuşirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 110

privind punerea la  dispoziţia SDEE Transilvania Sud SA/SDEE Harghita a unor terenuri, aflate în municipiul Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 111

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile, aflate în patrimoniul  privat al municipiului în favoarea Serviciului de Ambulanţă Judeţeană Harghita

 

Hotărârea nr. 112

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a scuterului de zăpadă cu accesorii, aflat în patrimoniul privat al municipiului în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 113

privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Miercurea Ciuc în domeniul privat al acestuia, a unor mijloace fixe, respectiv pentru scoaterea lor din funcţiune

 

Hotărârea nr. 114

privind stabilirea modalităţii de acordare şi cuantumul valorii de transport public local de călători în mod gratuit, persoanelor cu handicap grav şi accentuat, însoţitorilor şi asistenţilor personali ai acestora, precum şi veteranilor de război şi văduvelor de război din Municipiul Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 115

privind acceptarea şi însuşirea contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiate cu furnizorul de servicii sociale Asociaţia Caritas, Alba Iulia

 

Hotărârea nr. 116

privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea cardurilor-legitimaţie de parcare gratuite pentru persoanele cu handicap

 

Hotărârea nr. 117

privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Reabilitare şi amenajare clădire-centru social adăpost de noapte”

 

Hotărârea nr. 118

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia „Reabilitare strada Szék II”

 

Hotărârea nr. 119

privind modificarea Hotărârii nr. 144/2012 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Kossuth Lajos nr. 37,  cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 120

privind modificarea Hotărârii nr. 133/2012 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Braşovului nr. 9/ABE, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 121

privind modificarea Hotărârii nr. 154/2012 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Nicolae Bălcescu nr. 7,  cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 122

privind modificarea Hotărârii nr. 142/2013 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Pictor Nagy István nr. 6/B, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 123

privind modificarea Hotărârii nr. 151/2012 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Mihail Sadoveanu nr. 34, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 124

privind modificarea Hotărârii nr. 143/2012 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Kőrösi Csoma Sándor 3/AB,  cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 125

privind modificarea Hotărârii nr. 150/2012 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Mihail Sadoveanu nr. 33/D,  cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 126

privind modificarea Hotărârii nr. 138/2012 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Culmei nr. 20/A, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 127

privind modificarea Hotărârii nr. 157/2012 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” b-dul Timişoarei nr. 53/A, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 128

privind modificarea Hotărârii nr. 139/2012 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Culmei 9/B, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 129

privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 167/2009 privind aprobarea asocierii Municipiului Miercurea Ciuc, în calitate de membru fondator, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita

 

Hotărârea nr. 130

privind aprobarea acordului de parteneriat între Şcoala Profesională Specială „Szent Anna” şi  Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu”

 

Hotărârea nr. 131

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2020 către Asociaţia de Dezvoltare Microregională ALCSÍK

 

Hotărârea nr. 132

aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru construire lăcaş pentru pustnici paulini

 

Hotărârea nr. 133

privind aprobarea prelungirii termenului de locaţiune a unor contracte de închiriere

 

Hotărârea nr. 134

privind aprobarea spre închiriere prin licitaţie publică a unui spatiu, situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Petőfi Sándor nr. 59, aflat în patrimoniul privat al municipiului

 

Hotărârea nr. 135

privind aprobarea chiriei anuale minime de închiriere pentru o suprafaţă de 1 mp teren intravilan diferenţiat pe zone de încadrare în municipiul Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 136

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului, situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Kissomlyó nr. 9

 

Hotărârea nr. 137

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului-teren, situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Bolyai János nr. 8

 

Hotărârea nr. 138

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului-teren, situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Harghita nr. 59

 

Hotărârea nr. 139

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

 

Hotărârea nr. 140

privind  mandatarea reprezentantului UAT Miercurea Ciuc să voteze în adunarea Generală al Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Microregională ,,Alcsík” privind modificarea tarifelor la salubrizarea stradală, activitatea de măturat, spălat, stropit şi întreţinerea căilor publice în municipiul Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 141

privind  mutarea pieţei agroalimentare în vecinătatea sălii de sport Erőss Zsolt Aréna

 

Hotărârea nr. 142

privind modificarea Hotărârii nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023 cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 143

privind modificarea Hotărârii nr 333/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitarea  termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice str. Kossuth Lajos Nr. 20–26”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 144

privind numirea unei comisii mixte de analiză şi verificare a modului de îndeplinire a prevederilor Acordului–contract nr. 429/06.06.2018

 

Hotărârea nr. 145

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Miercurea Ciuc, pentru lunile iulie, august, septembrie 2020, respectiv locţiitorul acestuia

 

Hotărârea nr. 146

privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr. 6/2008 privind însuşirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa


Hotărârea nr. 147

privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 37/17.02.2009 a imobilului situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 139

 

Hotărârea nr. 148

privind punerea la  dispoziţia SDEE Transilvania Sud SA/SDEE Harghita a unor terenuri aflate în municipiul Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 149

privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 758/2018 încheiat cu S.C. Eco-Csík SRL

 

Hotărârea nr. 150

privind aprobarea dreptului de proprietate a suprafeţei de 150 mp, intravilan în favoarea numitului Márton Dezső

 

Hotărârea nr. 151

privind modificarea Hotărârii nr. 219/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia „Reabilitare Şcoala Gimnazială József Attila”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 152

privind aprobarea achitării primei tranşe a cotizaţiei pe anul 2020 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz

 

Hotărârea nr. 153

privind modificarea Hotărârii nr. 100/2020 privind sistarea programelor culturale, sportive finanţate şi organizate de către municipiul Miercurea Ciuc, până la data de 31 august 2020

 

Hotărârea nr. 154

privind aprobarea modificării Statului de funcţii şi organigramei al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea Ciuc

Anexa

 

Hotărârea nr. 155

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

 

Hotărârea nr. 156

privind modificarea şi completarea Anexei Hotărârii nr. 93/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei, fişelor de evaluare, precum şi a statului de funcţii ale personalului din cadrul Ansamblului Secuiesc Harghita din Miercurea Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 157

privind modificarea Hotărârii nr. 153/2014 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Kossuth Lajos nr. 46/A, B, C, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 158

roiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 156/2014 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” b-dul Frăţiei nr. 13/A,B, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 159

privind modificarea art. 2 a Hotărârii nr. 152/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” b-dul Frăţiei nr. 11/A, B, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 160

privind modificarea art. 2 a Hotărârii nr. 157/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Revoluţiei din Decembrie nr. 32 AB, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 161

privind modificarea art. 2 a Hotărârii nr. 155/2019 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Kossuth Lajos nr. 42, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 162

privind modificarea art. 2 a Hotărârii nr. 158/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Revoluţiei din Decembrie nr. 34/A, AB, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 163

privind modificarea art. 2 a Hotărârii nr. 161/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Müller László nr. 4/A,B,C, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 164

privind modificarea art. 2 a Hotărârii nr. 160/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Revoluţiei din Decembrie nr. 26/A, B, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 165

privind modificarea art. 2 a Hotărârii nr. 154/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” aleea Ciocârliei nr. 5, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 166

privind modificarea art. 2 a Hotărârii nr. 153/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” aleea Ciocârliei nr. 7, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 167

privind modificarea art. 2 a Hotărârii nr. 159/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” b-dul Frăţiei nr. 15/A,B, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 168

privind modificarea art. 2 a Hotărârii nr. 156/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Tudor Vladimirescu nr. 17, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 169

privind modificarea Hotărârii nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023 cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 170

privind acordarea alocaţiei bugetare Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Harghita pentru cofinanţarea: „Turului Ciclist al Ţinutului Secuiesc – 2020”, ediţia a XIV-lea

 

Hotărârea nr. 171

privind declararea imobilului teren în suprafaţa de 13.372 mp situat în municipiul Miercurea Ciuc în zona Spitalului de Urgenţă Miercurea Ciuc, înscris în Carte funciară nr. 55051 Miercurea Ciuc, din bun de interes public local în bun de interes judeţean şi transmiterea imobilului din domeniul public al municipiului Miercurea Ciuc în domeniul public al Judeţului Harghita

Anexa

 

Hotărârea nr. 172

privind completarea Anexei 1 şi 2 al Hotărârii nr. 269/2013 al Consiliului Local al municipiului Miercurea Ciuc, privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 202/2013 al Consiliului Local al municipiului Miercurea Ciuc, privind utilizarea cotelor de dezvoltare la activitatea de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare în municipiul Miercurea Ciuc

Anexa


Hotărârea nr. 173

Privind aprobarea modificării HCL nr. 384/20.12.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc şi din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Miercurea Ciuc începând cu data de 01 iulie 2020

 

Hotărârea nr. 174

privind modificarea Hotărârii nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023 cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 175

privind aprobarea modificării şi completării art. 6 din Hotărârea nr. 134/2020 privind aprobarea spre închiriere prin licitaţie publică a unui spaţiu, situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Petőfi Sándor nr. 59, aflat în patrimoniul privat al municipiului

 

Hotărârea nr. 176

privind modificarea Hotărârii nr. 234/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Reabilitarea Internatului la Liceul Tehnologic Székely Károly”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 177

privind modificarea Hotărârii nr. 158/2014 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice bloc – Str. Octavian Goga nr. 4”

 

Hotărârea nr. 178

privind modificarea Hotărârii nr. 157/2014 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice bloc – Str. Octavian Goga nr. 2”

 

Hotărârea nr. 179

privind transmiterea, fără plată, a unor bunuri al Municipiului Miercurea Ciuc către UAT a Oraşului Vlăhiţa

 

Hotărârea nr. 180

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

 

Hotărârea nr. 181

privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr. 6/2008 privind însuşirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 182

privind aprobarea alipirii unor terenuri, situate în municipiul Miercurea Ciuc, în vederea intabulării acestora

 

Hotărârea nr. 183

privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 159/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, Miercurea Ciuc cu S.C. GOSCOM S.A., cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 184

privind aprobarea solicitării declarării imobilului Centru de Transfuzie Sanguină Harghita, situat în municipiul Miercurea Ciuc str. Avântului nr.1, înscris în Carte funciară nr. 51514 Miercurea Ciuc, din bun de interes public judeţean în bun de interes local şi transmiterii imobilului din domeniul public al Judeţului Harghita şi din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în domeniul public al municipiului Miercurea Ciuc şi în administrarea Consiliului Local Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 185

privind punerea la dispoziţia SDEE Transilvania Sud SA/SDEE Harghita a unor terenuri, aflate în municipiul Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 186

pentru declanşarea procedurii de expropriere a unui imobil care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică „Reabilitare strada Szék II – lucrări de construire”

 

Hotărârea nr. 187

privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea nr. 339/2016 privind stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilane conform art. 36 alin. (3) din Legea nr. 18/1991, modificată şi completată – Bejan Joan, Bejan Ecaterina

 

Hotărârea nr. 188

privind propunerea de atribuire a dreptului de proprietate a suprafeţei de 557,41 mp, intravilan în favoarea numiţiilor Szakács Vilmos-László, Szakács Róbert-Csaba

 

Hotărârea nr. 189

privind modificarea Hotărârii nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023 cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 190

privind transmiterea, fără plată, a unor bunuri al Municipiului Miercurea Ciuc către UAT a Oraşului Bălan

 

Hotărârea nr. 191

privind modificarea Hotărârii nr. 150/2012 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Mihail Sadoveanu nr. 33 D, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 192

privind modificarea Hotărârii nr. 157/2012 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” b-dul Timişoarei nr. 53 A, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 193

 privind modificarea Hotărârii nr. 142/2013 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Pictor Nagy István nr. 6 B, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 194

privind modificarea Hotărârii nr. 151/2012 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Mihail Sadoveanu nr. 34, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 195

privind modificarea Hotărârii nr. 138/2012 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Culmei nr. 20 A, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 196

privind modificarea Hotărârii nr. 143/2012 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Kőrösi Csoma Sándor 3 AB, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 197

privind modificarea Hotărârii nr. 139/2012 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Culmei 9 B, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 198

privind modificarea Hotărârii nr. 154/2012 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Nicolae Bălcescu nr. 7, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 199

privind modificarea Hotărârii nr. 133/2012 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Braşovului nr. 9 ABE, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 200

privind modificarea Hotărârii nr. 144/2012 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Kossuth Lajos nr. 37, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 201

privind completarea anexei 1. al Hotărârii nr. 269/2013 al Consiliului Local al municipiului Miercurea Ciuc, privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 202/2013 al Consiliului Local al municipiului Miercurea Ciuc, privind utilizarea cotelor de dezvoltare la activitatea de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare în municipiul Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 202

privind acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădire şi taxei lunare pe clădire pe anul 2020 şi aprobarea procedurilor de acordare a facilităţilor

 

Hotărârea nr. 203

privind aprobarea raportului de evaluare a activităţii asistenţilor personali al persoanelor cu handicap grav în semestrul I al anului 2020

 

Hotărârea nr. 204

privind emiterea avizului pentru desfăşurarea activităţii de prestări servicii funerare de către operatorul economic Tombstone SRL

 

Hotărârea nr. 205

privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 101/2011 privind înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Hargitafürdőért Fejlesztési Egyesület, de către membrii fondatori, municipiul Miercurea Ciuc şi Comuna Ciceu

 

Hotărârea nr. 206

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2020 către Asociaţia Club Sportiv Felcsík Sport Klub

 

Hotărârea nr. 207

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2020 către Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Microregională Alcsík

 

Hotărârea nr. 208

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2020 către Asociaţia de Dezvoltare Hargitafürdőért Fejlesztési Egyesület

 

Hotărârea nr. 209

privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 187 2013 privind aprobarea Programului Municipal Kori&Úszás 2013

 

Hotărârea nr. 210

privind aprobarea programelor culturale organizate în luna august 2020

 

Hotărârea nr. 211

privind aprobarea modificării Statului de funcţii şi a organigramei al Clubului Sportiv Municipal VSK Csíkszereda Miercurea Ciuc, începând cu data de 1 august 2020

 

Hotărârea nr. 212

privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia Eficientizarea sistemului de iluminat public din Municipiului Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 213

privind eficientizarea sistemului de iluminat public din Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 214

privind aprobarea modificării Statului de funcţii şi organigramei al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 215

privind aprobarea modificării Statului de funcţii şi organigramei al Ansamblului Naţional Secuiesc Harghita

 

Hotărârea nr. 216

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Muzeului Secuiesc al Ciucului, începând cu data de 1 august 2020

 

Hotărârea nr. 217

privind aprobarea modificării şi completării Contractului de de comodat nr. 495/2012, încheiat cu Asociaţia Caritas – Asistenţă Socială, Filiala Organizaţiei Caritas Alba Iulia aferent imobilului situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Petőfi Sándor nr. 39

 

Hotărârea nr. 218

privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Petőfi Sándor nr. 39, aflat în patrimoniul public al municipiului, din administrarea Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc în administrarea Şcolii Gimnaziale ,,Xantus János” Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 219

privind aprobarea modificării Statului de funcţii şi organigramei al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 220

privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru construire pensiune cu 3 apartamente (în Miercurea-Ciuc, str. Plopilor nr. 22), respectiv gard, branşament electric şi gaz

 

Hotărârea nr. 221

privind aprobarea Hotărârii nr. 1/29.06.2020 al Comisiei de evaluare  pentru stabilirea pagubelor produse de dezastre în municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 222

privind propunerea de atribuire a dreptului de proprietate a suprafeţei de 150 mp, intravilan în favoarea numiţilor Kelemen Elisabeta-Iuliana, Kelemen Attila, Kelemen Szilveszter

 

Hotărârea nr. 223

privind aprobarea dezlipirii unui teren, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Stadion nr. 1–3 în vederea intabulării acestuia

 

Hotărârea nr. 224

privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr. 6/2008 privind însuşirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 225

privind aprobarea clasificării unui drum de interes local în drum comunal aflat în domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 226

privind aprobarea dării în administrare a unui spaţiu din incinta imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Zsögödi Nagy Imre nr. 171, aflat în patrimoniul public al municipiului în favoarea Clubului Sportiv Municipal VSK Csikszereda – Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 227

privind punerea la dispoziţia SDEE Transilvania Sud SA/SDEE Harghita a unui teren aflat în municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 228

privind acceptarea unei donaţii oferită Municipiului Miercurea-Ciuc de către donatorul RC Miercurea-Ciuc Development S.R.L.

 

Hotărârea nr. 229

privind modificarea Horărârii nr. 274/2018 cu completările ulterioare, pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reconstruirea şi reconfigurarea pasajului peste calea ferată şi a nodurilor aferente”

 

Hotărârea nr. 230

privind aprobarea modificării cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul „Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice: bloc aleea Ciocârliei nr. 2, bloc aleea Avântului nr. 14, bloc b-dul Frăţiei nr. 22A, bloc str. Kossuth Lajos nr. 20–26”

 

Hotărârea nr. 231

privind modificarea Hotărârii nr. 338/2017 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru Reabilitare Grădiniţa Aranyalma, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 232

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Compartimentului de asistenţă medicală comunitară la nivelul Municipiului Miercurea-Ciuc şi a Planului anual privind asistenţa medicală comunitară pentru anul 2020

 

Hotărârea nr. 233

privind acceptarea şi însuşirea contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiate cu furnizorul de servicii sociale Asociaţia Caritas, Alba Iulia

 

Hotărârea nr. 234

privind aprobarea programelor culturale organizate în luna septembrie 2020

 

Hotărârea nr. 235

privind mandatarea reprezentanţilor legali al municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület, pentru aprobarea normei pauşale

 

Hotărârea nr. 236

privind modificarea Hotărârii nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023 cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 237

privind punerea la dispoziţia Delgaz Grid SA a unui teren aflat în municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 238

privind măsurile de organizare a activităţii instituţilor de învăţământ în condiţii de siguranţă  epidemiologică pentru anul şcolar 2020–2021

 

Hotărârea nr. 239

privind modificarea Hotărârii nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 240

privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr. 6/2008 privind însuşirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 241

privind modificarea Hotărârii nr. 369/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare a sistemului de încălzire la Piaţa Agroalimentară Centrală”

 

Hotărârea nr. 242

privind transmiterea fără plată a unor bunuri al UAT Municipiului Miercurea Ciuc către UAT a Comunei Ciceu

 

Hotărârea nr. 243

privind transmiterea fără plată a unor bunuri al UAT Municipiului Miercurea Ciuc către UAT a Comunei Mihăileni

 

Hotărârea nr. 244

privind modificarea Hotărârii nr. 316/2019 al Consiliului Local, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, referitori la municipiul Miercurea Ciuc, din Studiul de fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Harghita, în perioada 2014–2020”, respectiv acordarea unui mandat special reprezentanţilor Municipiului Miercurea Ciuc în vederea votării în cadrul A.G.A. ADI „Hargita Víz” Egyesület

 

Hotărârea nr. 245

privind aprobarea modificării art. 2 din Hotărârea nr. 106/2020 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în str. Voinţei, aflat în patrimoniul  public al municipiului în favoarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita-Băi

 

Hotărârea nr. 246

privind aprobarea dării în administrare a unui teren situat în municipiul Miercurea Ciuc, localitate componentă Harghita-Băi, aflat în patrimoniul privat al municipiului în favoarea Asociaţiei de Dezvoltare „Hargitafürdőért” Fejlesztési Egyesület

 

Hotărârea nr. 247

privind modificarea Hotărârii nr. 273/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitarea internatului la Colegiul Naţional »Octavian Goga«”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 248

privind modificarea Hotărârii nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023 cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 249

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

 

Hotărârea nr. 250

privind punerea la dispoziţia Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Sud SA Harghita a unor terenuri, aflate în municipiul Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 251

privind emiterea deciziei de expropriere a imobilului, care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică „Reabilitare strada Szék II – Lucrări de construire” Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 252

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale în municipiul Miercurea Ciuc pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 253

privind completarea anexei 1. a Hotărârii nr. 269/2013 al Consiliului Local al Municipiului Miercurea Ciuc, privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 202/2013 al Consiliului Local al municipiului Miercurea Ciuc, privind utilizarea cotelor de dezvoltare la activitatea de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare în municipiul Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 254

privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Amenajare locuri de parcare, drum acces şi alee P-ţa Gál Sándor”

 

Hotărârea nr. 255

privind modificarea Hotărârii nr. 154/2015 , privind aprobarea studiului de fezabilitate  pentru investiţia: „Amenajare locuri de parcare, drum de acces şi alei în zona cartierului Spicului”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 256

privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Montarea tâmplăriei şi balustradă pe terasa centrului social creşă”

 

Hotărârea nr. 257

privind  stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor de necesitate situate în Centrul Social din municipiul Miercurea Ciuc, Aleea Copiilor nr. 9

 

Hotărârea nr. 258

privind „Elaborare PUD pentru înfiinţare hotel tip apartament prin extinderea şi realibilitarea clădirii existente”

 

Hotărârea nr. 259

privind „Elaborare PUD pentru casă de locuit”

 

Hotărârea nr. 260

privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2020 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita

 

Hotărârea nr. 261

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2020 către Asociaţia Futball Klub Csíkszereda – Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 262

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2020 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „FOREST”

 

Hotărârea nr. 263

privind aprobarea programelor culturale şi seminarii organizate în luna octombrie 2020

 

Hotărârea nr. 264

privind modificarea Hotărârii nr. 68/2016 cu privire la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru investiţia: „Reabilitare autogară”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 265

privind modificarea art. 1. a Hotărârii nr. 332/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Reabilitarea grădiniţei »Micimackó« în municipiul Miercurea Ciuc”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 266

privind modificarea Hotărârii nr. 271/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitare Liceul Tehnologic »Kós Károly«”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 267

privind modificarea Hotărârii nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023 cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 268

privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Muzeului Secuiesc al Ciucului, începând cu data de 1 octombrie 2020

 

Hotărârea nr. 269

privind modificarea prin completare HCL nr. 219/2020 privind aprobarea modificării statului de funcţii şi organigramei al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea Ciuc din data de 01.10.2020

 

Hotărârea nr. 270

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Miercurea Ciuc, respectiv locţiitorul acestuia

 

Hotărârea nr. 271

privind aprobarea rectificării dreptului de proprietate înscris în CF nr. 64615, 64617, 64669, 65950, pe motiv de indicare greşită a traseului străzii Csiba

 

Hotărârea nr. 272

privind acceptarea unei donaţii oferită Municipiului Miercurea Ciuc de către donatorul Asociaţia „Test” Társaság

 

Hotărârea nr. 273

privind aprobarea solicitării declarării imobilului-teren, situat la Harghita-Băi, înscris în Carte funciară nr. 2762 Ciceu, din bun de interes public comunal în bun de interes municipal şi transmiterea imobilului din domeniul public al Comunei Ciceu şi din administrarea Consiliului Local Ciceu în domeniul public al municipiului Miercurea Ciuc şi în administrarea Consiliului Local Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 274

privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren, situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Stadion nr. 1–3

 

Hotărârea nr. 275

privind modificarea Hotărârii nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023 cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 276

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2020 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Pro Cultura Siculi

 

Hotărârea nr. 277

privind aprobarea încheierii Actului adiţional la Contractul de comodat nr. 638/2013

 

Hotărârea nr. 278

privind modificarea şi completarea anexei Hotărârii nr. 189/2017 pentru declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică „Amenajarea drum de ocolire, tronson sud-nord”

 

Hotărârea nr. 279

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023 cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 280

pentru modificarea Hotărârii nr. 373/2017 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitare Grădiniţa Tulipán", cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 281

privind modificarea Hotărârii nr. 99/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitare Grădiniţă Tulipán”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 282

privind modificarea Hotărârii nr. 338/2017 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru Reabilitare Grădiniţa Aranyalma, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 283

privind modificarea Hotărârii nr. 98/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Reabilitare Grădiniţa Aranyalma”, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 284

privind modificarea Hotărârii nr. 241/2018 pentru aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul „Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice: bloc Aleea Ciocârliei nr. 2, bloc Avântului nr. 14, bloc B-dul Frăţiei nr. 22A, str. Kossuth Lajos Nr. 20–26”, cu modificările ulterioare

 

Hotărârea nr. 285

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc, pentru luna noiembrie, decembrie 2020, ianuarie 2021, respectiv locţiitorul acestuia

 

Hotărârea nr. 286

privind stabilirea domeniilor de activitate a comisiilor de specialitate, a denumirii şi numărului de membri a acestora, precum şi a numărului de locuri ce revine fiecărui grup de consilieri

 

Hotărârea nr. 287

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 288

privind alegerea viceprimarilor

 

Hotărârea nr. 289

privind aprobarea completării HCL nr.  384/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate  al primarului municipiului Miercurea-Ciuc  şi din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare începând cu data de 02 noiembrie 2020

Anexă

 

Hotărârea nr. 290

privind modificarea Hotărârii nr. 262/2018 pentru desemnarea unor consilieri locali în vederea participării lor la recepţionarea tuturor lucrărilor finanţate din bugetul local şi cele de investiţii, cu modificările ulterioare

 

Hotărârea nr. 291

privind numirea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de  stat, care funcţionează pe raza administrativ-teritorială a municipiului Miercurea-Ciuc, pentru mandatul 2020–2024

Anexă

 

Hotărârea nr. 292

privind desemnarea şi mandatarea reprezentanţilor municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală Consiliul director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz”

 

Hotărârea nr. 293

privind desemnarea şi mandatarea reprezentantului municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Alcsík”

 

Hotărârea nr. 294

privind desemnarea şi mandatarea reprezentantului municipiului Miercurea-Ciuc în Asociaţia de dezvoltare intercomunitară S.I.M.D. Harghita

 

Hotărârea nr. 295

privind desemnarea şi mandatarea reprezentantului municipiului Miercurea-Ciuc în Asociaţia Municipiilor din România

 

Hotărârea nr. 296

privind desemnarea şi mandatarea reprezentantului municipiului Miercurea-Ciuc în Asociaţia Handicapaţilor Fizici din judeţul Harghita

 

Hotărârea nr. 297

privind desemnarea şi mandatarea reprezentantului municipiului Miercurea-Ciuc în  Adunarea Generală şi Consiliul director al Ascociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Harghita”

 

Hotărârea nr. 298

privind desemnarea şi mandatarea reprezentanţilor municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală şi Consiliul director al Asociaţiei de Dezvoltare „Hargitafürdőért” Fejlesztési Egyesület

 

Hotărârea nr. 299

privind desemnarea şi mandatarea reprezentanţilor municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală şi Consiliul director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Pro Cultura Siculi” Közösségek Közti Társulás

 

Hotărârea nr. 300

privind desemnarea şi mandatarea reprezentantului municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Microregională „Alcsík”

 

Hotărârea nr. 301

privind desemnarea şi mandatarea reprezentanţilor municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală şi Consiliul director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Forest”

 

Hotărârea nr. 302

privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru Schimbare de destinaţie din casă de locuit în pensiune turistică, strada Bolyai nr. 6

 

Hotărârea nr. 303

privind modificarea Hotărârii nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023 cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 304

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

 

Hotărârea nr. 305

privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 692/60886/30.12.2011 a imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Mihail Sadoveanu nr. 6

 

Hotărârea nr. 306

pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 227/2019 privind aprobarea Regulamentului privind aprobarea criteriilor şi punctajul pentru repartizarea locuinţelor de serviciu, locuinţelor sociale, locuinţelor de necesitate şi a locuinţelor aflate în fondul locativ al municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 307

privind desemnarea viceprimarului Sógor Enikő la Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 308

privind acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădire şi taxei lunare pe clădire pe anul 2020 şi aprobarea procedurilor de acordare a facilităţilor

 

Hotărârea nr. 309

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi pe raza municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 310

privind emiterea avizului pentru desfăşurarea activităţii de prestări servicii funerare de către  operatorul economic Alcsík Temetkezés SRL

 

Hotărârea nr. 311

pentru modificarea art. 2 şi art. 3 al Hotărârii nr. 146/2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea internatului la Colegiul Naţional Octavian Goga", cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 312

privind aprobarea achitării tranşei a doua a cotizaţiei pe anul 2020 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz”

 

Hotărârea nr. 313

pentru aprobarea Regulamentului privind programarea cetăţenilor în vederea depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate/reşedinţă

 

Hotărârea nr. 314

privind aprobarea programelor culturale organizate în luna decembrie 2020

 

Hotărârea nr. 315

privind modificarea Hotărârii nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023 cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 316

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc şi din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Miercurea Ciuc, începând cu data de 01 decembrie 2020

 

Hotărârea nr. 317 

privind aprobarea dezlipirii unor terenuri, situate în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Stadion nr. 1–3, în vederea intabulării acestora

 

Hotărârea nr. 318  

pentru modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 36/2020 privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea achiziţionării a unui imobil situat în zona industrială a municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 319   

pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 207/2016 privind reglementarea cadrului general a modalităţii şi a criteriilor de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri, construite prin ANL, administrarea, exploatarea şi închirierea acestora

 

Hotărârea nr. 320 

pentru aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Dotarea şcolilor din municipiul Miercurea-Ciuc cu echipamente IT”

 

Hotărârea nr. 321 

privind mandatarea reprezentanţilor legali ai municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală a SC Goscom SA, pentru aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020

 

Hotărârea nr. 322 

privind modificarea Hotărârii nr. 12/2020 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023 cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 323 

privind aprobarea participării municipiului Miercurea-Ciuc prin Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Ciuc – Asociaţia Csík Metropolisz övezet”

 

Hotărârea nr. 324 

privind modificarea Hotărârii nr. 12/2020 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023 cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 325 

privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr. 6/2008 privind însuşirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 326 

privind punerea la dispoziţia SDEE Transilvania Sud SA/SDEE Harghita a unor terenuri, aflate în municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 327 

privind aprobarea prelungirii termenului unor contracte având ca obiect locuinţele construite de către ANL

 

Hotărârea nr. 328 

privind aprobarea prelungirii termenului de locaţiune a unor contracte de închiriere

 

Hotărârea nr. 329 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 329/2016 privind aprobarea încadrării pe zone a terenurilor din intravilanul şi extravilanul Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 330 

privind aporbarea nomenclatorului stradal al municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 331 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 252/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale în municipiul Miercurea-Ciuc pentru anul 2021

 

Hotărârea nr. 332 

pentru aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Dotarea şcolilor din municipiul Miercurea-Ciuc cu echipamente de protecţie cu scopul prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2”

 

Hotărârea nr. 333 

privind desemnarea şi mandatarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală a SC Csíki Trans SRL

 

Hotărârea nr. 334 

privind desemnarea şi mandatarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală al SC Eco-Csík SRL

 

Hotărârea nr. 335 

privind desemnarea şi mandatarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală al SC Harvíz SA

 

Hotărârea nr. 336 

privind desemnarea şi mandatarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală al SC Goscom SA

 

Hotărârea nr. 337 

modificarea Hotărârii nr. 19/2003, privind înfiinţarea „Editurii Csíkszereda” a Primăriei Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 338 

privind numirea unui membru în Consiliul de Administraţie al Teatrului Municipal „Csíki Játékszín”

 

Hotărârea nr. 339 

privind numirea unui membru în Consiliul de Administraţie al Ansamblului Naţional Secuiesc Harghita

 

Hotărârea nr. 340 

pentru modificarea şi completarea  Hotărârii 101/2002 privind aprobarea noului Statut al Muzeul Secuiesc al Ciucului – Csíki Székely Múzeum din municipiul Miercurea-Ciuc, respectiv nominalizarea persoanelor delegate în consiliul de administraţie al Muzeului Secuiesc al Ciucului, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 341 

privind modificarea şi completarea Anexei Hotărârii nr. 93/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei, fişelor de evaluare, precum şi a statului de funcţii ale personalului din cadrul Ansamblului Secuiesc Harghita din Miercurea-Ciuc, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 342 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de manager cultural la instituţia publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc: Teatrul Municipal „Csíki Játékszín”

 

Hotărârea nr. 343 

privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2021, pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 344 

privind aporbarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Muzeului Secuiesc al Ciucului, începând cu data de 29 decembrie 2020

 

Hotărârea nr. 345 

privind transferarea zilelor de concediu neefectuate din anul curent pentru primar şi viceprimari în anul 2021

 

Hotărârea nr. 346 

privind modificarea Hotărârii nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023 cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 347 

privind modificarea Hotărârii nr. 215/2020, privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a organigramei Ansamblului Naţional Secuiesc Harghita

Anul: Număr:
Cuvânt cheie:
HOTĂRÂREA NR.

Hotărârea nr. 102 - 2020

privind modificarea Hotărârii nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023 cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

Hotărârea nr. 144 - 2020

privind numirea unei comisii mixte de analiză şi verificare a modului de îndeplinire a prevederilor Acordului–contract nr. 429/06.06.2018

[mai departe]

Hotărârea nr. 142 - 2020

privind modificarea Hotărârii nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023 cu modificările şi completările ulterioare

[mai departe]

Hotărârea nr. 141 - 2020

privind mutarea pieţei agroalimentare în vecinătatea sălii de sport Erőss Zsolt Aréna

[mai departe]

Hotărârea nr. 140 - 2020

privind mandatarea reprezentantului UAT Miercurea Ciuc să voteze în adunarea Generală al Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Microregională ,,Alcsík” privind modificarea tarifelor la salubrizarea stradală, activitatea de măturat, spălat,

[mai departe]

Hotărârea nr. 139 - 2020

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

[mai departe]

Hotărârea nr. 138 - 2020

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului-teren, situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Harghita nr. 59

[mai departe]

Hotărârea nr. 137 - 2020

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului-teren, situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Bolyai János nr. 8

[mai departe]

Hotărârea nr. 136 - 2020

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului, situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Kissomlyó nr. 9

[mai departe]

Hotărârea nr. 135 - 2020

privind aprobarea chiriei anuale minime de închiriere pentru o suprafaţă de 1 mp teren intravilan diferenţiat pe zone de încadrare în municipiul Miercurea Ciuc

[mai departe]

Hotărârea nr. 134 - 2020

privind aprobarea spre închiriere prin licitaţie publică a unui spatiu, situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Petőfi Sándor nr. 59, aflat în patrimoniul privat al municipiului

[mai departe]

Hotărârea nr. 133 - 2020

privind aprobarea prelungirii termenului de locaţiune a unor contracte de închiriere

[mai departe]

Hotărârea nr. 132 - 2020

aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru construire lăcaş pentru pustnici paulini

[mai departe]

Hotărârea nr. 131 - 2020

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2020 către Asociaţia de Dezvoltare Microregională ALCSÍK

[mai departe]

Hotărârea nr. 130 - 2020

privind aprobarea acordului de parteneriat între Şcoala Profesională Specială „Szent Anna” şi Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu”

[mai departe]

Hotărârea nr. 129 - 2020

privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 167/2009 privind aprobarea asocierii Municipiului Miercurea Ciuc, în calitate de membru fondator, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita

[mai departe]

Hotărârea nr. 128 - 2020

privind modificarea Hotărârii nr. 139/2012 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Culmei 9/

[mai departe]

Hotărârea nr. 127 - 2020

privind modificarea Hotărârii nr. 157/2012 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” b-dul Timişoa

[mai departe]

Hotărârea nr. 126 - 2020

privind modificarea Hotărârii nr. 138/2012 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Culmei nr

[mai departe]

Hotărârea nr. 125 - 2020

privind modificarea Hotărârii nr. 150/2012 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Mihail Sa

[mai departe]

Hotărârea nr. 124 - 2020

privind modificarea Hotărârii nr. 143/2012 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Kőrösi

[mai departe]

Hotărârea nr. 123 - 2020

privind modificarea Hotărârii nr. 151/2012 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Mihail Sa

[mai departe]

Hotărârea nr. 122 - 2020

privind modificarea Hotărârii nr. 142/2013 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Pictor Na

[mai departe]

Hotărârea nr. 121 - 2020

privind modificarea Hotărârii nr. 154/2012 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Nicolae B

[mai departe]

Hotărârea nr. 120 - 2020

privind modificarea Hotărârii nr. 133/2012 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice” str. Braşovul

[mai departe]

<< < 1  2  3  ... 144  145  146 > >>

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO