ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII RECENSĂMÂNT 2022

Hotărârea nr. 1

privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenţi al Municipiului Miercurea-Ciuc în anul 2022

 

Hotărârea nr. 2

privind desemnarea domnului Demény Attila ca administrator provizoriu al societăţii Csíki Trans SRL Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 3

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc, pentru lunile februarie, martie, aprilie 2022, respectiv locţiitorului acestuia

 

Hotărârea nr. 4

privind aprobarea atribuirii în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

 

Hotărârea nr. 5

privind aprobarea dării în administrare a imobilului, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, B-dul Timişoarei nr. 33/6, în favoarea Csíki Trans S.R.L

 

Hotărârea nr. 6

privind aprobarea alipirii unor terenuri, situate în municipiul Miercurea-Ciuc, strada Patinoarului nr. 15, în vederea intabulării acestora

 

Hotărârea nr. 7

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice pentru închirierea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică şi privată a Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 8

privind aprobarea închirierii prin licitaţie a unui spaţiu excedentar disponibil din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, care deţin în administrare bunuri imobile, proprietatea Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 9

privind aprobarea punerii la dispoziţie Distribuţiei Energie Electrică Romania SA (DEER) Sucursala Harghita a unor terenuri aflate în municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 10

privind aprobarea prelungirii contractelor şi actualizării anuale a cuantumului chiriei la locuinţele construite de către ANL

 

Hotărârea nr. 11

privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul IV (octombrie–decembrie) al anului 2021

 

Hotărârea nr. 12

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate a suprafeţei de 156 mp, intravilan

 

Hotărârea nr. 13

privind aprobarea raportului de evaluare a activităţii asistenţilor personali al persoanelor cu handicap grav în semestrul II al anului 2021

 

Hotărârea nr. 14

privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Condiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 15

privind stabilirea nivelului contribuţiei comunităţii locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului

 

Hotărârea nr. 16

privind stabilirea nivelului contribuţiei comunităţii locale la finanţarea activităţii de asistenţă socială a persoanelor adulte internate în Centre de îngrijire şi asistenţă socială

 

Hotărârea nr. 17

privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2022–2023 în municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 18

privind însuşirea propunerii de steag al unităţii administrativ-teritoriale a Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 19

privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 142/2021 privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local pentru susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiului Miercurea-Ciuc, în vederea promovării unui stil de viaţă sănătos prin înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc şi a creşterii calităţii vieţii, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 20

privind aprobarea raportului anului 2021 şi a programului minimal anual al Ansamblului Naţional Secuiesc Harghita – ,,Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes” pentru anul 2022

 

Hotărârea nr. 21

privind aprobarea raportului anului 2021 şi a programului minimal anual al Muzeului Secuiesc al Ciucului – „Csíki Székely Múzeum” pentru anul 2022

 

Hotărârea nr. 22

privind aprobarea raportului anului 2021 şi a programului minimal anual al al CSM „VSK Csíkszereda” Miercurea Ciuc pentru anul 2022

 

Hotărârea nr. 23

privind aprobarea Acordului de cooperare între Municipiul Miercurea-Ciuc (judeţul Harghita, România) şi Oraşul Máriapócs (judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungaria)

 

Hotărârea nr. 24

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc, aprobată prin Hotărârea nr. 328/2021

 

Hotărârea nr. 25

privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Miercurea-Ciuc pe anul şcolar 2021–2022, semestrul II.

 

Hotărârea nr. 26

privind aprobarea calendarului programelor culturale şi sportive ale Municipiului Miercurea-Ciuc în anul 2022

 

Hotărârea nr. 27

privind modificarea art.1 din Hotărârea nr. 148/2016 privind aprobarea preţului de producere şi distribuţie a energiei termice, prestator SC Goscom SA Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 28

privind aprobarea dării în administrare a imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, B-dul Timişoarei nr. 35/7, în favoarea ADI Pro Cultura Siculi

 

Hotărârea nr. 29

privind modificarea Hotărârii nr. 2/2022 privind desemnarea domnului Demény Attila ca administrator provizoriu al societăţii Csíki Trans SRL Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 30

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 şi nr.2 a Hotărârii nr. 313/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare str. Zorilor, str. Salcîm, str. Fabricii”

 

Hotărârea nr. 31

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 şi nr.2 a Hotărârii nr. 315/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Amenajare locuri de parcare, drum de acces şi alei în zona pictor Nagy István”

 

Hotărârea nr. 32

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 şi nr.2 a Hotărârii nr. 318/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pod peste răul Olt, str. Harom”

 

Hotărârea nr. 33

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 şi nr.2 a Hotărârii nr. 314/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare străzilor din zona Szécseny”

 

Hotărârea nr. 34

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 şi nr.2 a Hotărârii nr. 312/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare străzilor din zona Ciba”

 

Hotărârea nr. 35

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 şi nr.2 a Hotărârii nr. 319/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Amenajare pod peste pârâul Şumuleu şi amenajare stradă şi intersecţii adiacente str. Szék, Ion Căianu, Câmpul Mare”

 

Hotărârea nr. 36

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 şi nr.2 a Hotărârii nr. 308/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare str. Câmpul Mare”

 

Hotărârea nr. 37

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 şi nr.2 a Hotărârii nr. 311/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea străzilor adiacente străzii Harghita: Oltul şi Vultur”

 

Hotărârea nr. 38

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 şi nr.2 a Hotărârii nr. 316/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare str. Pünkösd, str. Manejului, str. Levendula şi str. Grâului”

 

Hotărârea nr. 39

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 şi nr.2 a Hotărârii nr. 320/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare podeţ pe strada Kútpatak”

 

Hotărârea nr. 40

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 a Hotărârii nr. 317/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare str. Kós Károly şi str. Sâncrăieni, Iancu de Hunedoara aferent zonă”

 

Hotărârea nr. 41

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 şi a Hotărârii nr. 309/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare podeţ pe strada Morii”

 

Hotărârea nr. 42

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 şi nr.2 a Hotărârii nr. 310/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare podeţ pe strada Mesteacăn”

 

Hotărârea nr. 43

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2022 şi estimări pentru anii 2023–2025

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

Anexa 11

Anexa 12

Anexa 13

 

Hotărârea nr. 44

privind aprobarea atribuirii în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

 

Hotărârea nr. 45

privind aprobarea punerii la dispoziţia Distribuţiei Energie Electrică Romania SA (DEER) Sucursala Harghita, a unor terenuri aflate în proprietatea publică al municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 46

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor spaţii-birouri din clădirea situată în P-ţa Cetăţii nr. 1, în favoarea Poliţiei Locale a Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 47

privind acceptarea unor donaţii oferite Municipiului Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 48

privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 363/2014

 

Hotărârea nr. 49

privind aprobarea solicitării trecerii unui imobil din domeniul public al statului din administrarea Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, şi din concesiunea CFR S.A. în domeniul public al U.A.T. Miercurea-Ciuc şi în administrarea Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 50

privind aprobarea majorării alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii serviciilor Centrului Social Creşă

 

Hotărârea nr. 51

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copii care vor frecventa creşa în anul şcolar 2022–2023

 

Hotărârea nr. 52

privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea situaţiilor deosebite şi a procedurii de acordare a ajutoarelor de urgenţă din bugetul local

 

Hotărârea nr. 53

privind repartizarea unei locuinţe sociale situată în Centrul Social din municipiul Miercurea-Ciuc

 

Hotărârea nr. 54

privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local în calitate de membru şi în calitate de membru supleant în comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

 

Hotărârea nr. 55

privind achitarea cotizaţiei pe anul 2022 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Pro Cultura Siculi”

 

Hotărârea nr. 56

privind desemnarea unor consilieri locali în echipa tehnică de evaluare a proiectelor privind bugetarea participativă

 

Hotărârea nr. 57

privind modificarea Hotărârii nr. 25/2022 privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în municipiul Miercurea-Ciuc pe anul şcolar 2021–2022, semestrul II.

 

Hotărârea nr. 58

privind modificarea Hotărârii nr. 215/2020 privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a organigramei Ansamblului Naţional Secuiesc Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 59

privind aprobarea numărului de participanţi la semnarea Acordului de cooperare între Municipiul Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita din România şi Oraşul Máriapócs, judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg din Ungaria

 

Hotărârea nr. 60

privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc aprobată prin Hotărârea nr. 328/2021

 

Hotărârea nr. 61

privind aprobarea situaţiilor financiare

 

Hotărârea nr. 62

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi acordul privind contribuţia proprie necesară realizării Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: Amplasare staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi

 

Hotărârea nr. 63

privind modificarea Hotărârii nr. 373/2021 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă, respectiv aprobarea regulamentului pentru bugetarea participativă în municipiul Miercurea-Ciuc, începând de anul 2022

 

Hotărârea nr. 64

privind aprobarea modificării Anexei Hotărârii nr. 302/2021, privind accesul auto în zona pietonală str. Petőfi Sándor şi str. Pantei din municipiul Miercurea Ciuc

 

Hotărârea nr. 65

privind aprobarea clasificării în stradă a unui drum forestier, aflat în domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO